Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6548/2019
CPV Kód:85144000-0
Ajánlatkérő:Nagykálló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagykálló
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SIOR Egészségügyi Szolgáltató KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykálló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05375
Postai cím: Kállai Kettős tér 1
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereczki Mária
Telefon: +36304474849
E-mail: pugy@nagykallo.hu
Fax: +36 42263309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Háziorvosi központi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85144000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Háziorvosi központi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85144000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nagykálló
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatellátási szerződés háziorvosi központi ügyelet ellátására. A nyertes ajánlattevőnek Nagykálló, Biri, Kállósemjén települések közigazgatási területén biztosítania kell az alapellátási háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatást, amely magában foglalja a felnőtt-és gyermekorvosi ügyeleti ellátást.
A következő, ajánlatkérő által képviselt önkormányzatok vonatkozásában:
Biri Község Önkormányzata
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Lakosság és finanszírozás (Hatályos OEP számítás szerint):
Összlakosság:
Biri: 1 382 fő finanszírozott: 1 382)
Kállósemjén: 3 760 fő finanszírozott: 3 760)
Nagykálló: 9 472 fő; finanszírozott: 9 472)
Összesen: 14 614; finanszírozott: 14 614)
Finanszírozás:
Biri: 138 143,- Ft/hó
Kállósemjén: 375 875,- Ft/hó
Nagykálló: 946 782,- Ft/hó
Összesen: 1 460 800,- Ft/hó
Az OEP finanszírozás tartalmazza az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserközpont működtetését is.
Ügyeleti rendelő helye: a nyertes ajánlattevőnek a Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház épületében (4320-Nagykálló, Szabadság tér 13.) jelenleg kialakított rendelőhelyiségében, vagy Nagykálló város közigazgatási területén kialakított a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő rendelőhelyiségben köteles az ügyeleti ellátást nyújtani. A Szakkórház rendelőhelyiségének használatára köteles bérleti szerződést kötni.
Hétfőtől csütörtökig 18.00 órától 8.00 óráig, pénteken 16.00 órától 8.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első munkanap 8.00 óráig nagykállói ügyeleti rendelőben (telephelyen) legalább 1 fő orvosnak, továbbá 1 fő ápolónak és 1 fő gépkocsivezetőnek kell szolgálatot teljesítenie. Az orvos a rendelői és kijáró feladatokat is ellátja, a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátásában részesíti.
A szolgáltatás végzéséhez szükséges gépjárműt a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az ellátás biztosítása céljából használatba adott, a dokumentációban felsorolt és részletezett orvosi és informatikai eszközök változatlanul ajánlatkérő tulajdonában maradnak, aki a használatért ellenértékre nem tart igényt. A szolgáltatás megkezdésétől az ingóságok fenntartásával járó valamennyi költség nyertes ajánlattevőt terheli. Az eszközök leltár szerint kerülnek átadásra a nyertes ajánlattevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10140 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Háziorvosi központi ügyelet ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIOR Egészségügyi Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u. 58/C.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 66600000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85144000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nagykálló
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladatellátási szerződés háziorvosi központi ügyelet ellátására. A nyertes ajánlattevőnek Nagykálló, Biri, Kállósemjén települések közigazgatási területén biztosítania kell az alapellátási háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatást, amely magában foglalja a felnőtt-és gyermekorvosi ügyeleti ellátást.
A következő, ajánlatkérő által képviselt önkormányzatok vonatkozásában:
Biri Község Önkormányzata
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Lakosság és finanszírozás (Hatályos OEP számítás szerint):
Összlakosság:
Biri: 1 382 fő finanszírozott: 1 382)
Kállósemjén: 3 760 fő finanszírozott: 3 760)
Nagykálló: 9 472 fő; finanszírozott: 9 472)
Összesen: 14 614; finanszírozott: 14 614)
Finanszírozás:
Biri: 138 143,- Ft/hó
Kállósemjén: 375 875,- Ft/hó
Nagykálló: 946 782,- Ft/hó
Összesen: 1 460 800,- Ft/hó
Az OEP finanszírozás tartalmazza az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserközpont működtetését is.
Ügyeleti rendelő helye: a nyertes ajánlattevőnek a Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház épületében (4320-Nagykálló, Szabadság tér 13.) jelenleg kialakított rendelőhelyiségében, vagy Nagykálló város közigazgatási területén kialakított a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő rendelőhelyiségben köteles az ügyeleti ellátást nyújtani. A Szakkórház rendelőhelyiségének használatára köteles bérleti szerződést kötni.
Hétfőtől csütörtökig 18.00 órától 8.00 óráig, pénteken 16.00 órától 8.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első munkanap 8.00 óráig nagykállói ügyeleti rendelőben (telephelyen) legalább 1 fő orvosnak, továbbá 1 fő ápolónak és 1 fő gépkocsivezetőnek kell szolgálatot teljesítenie. Az orvos a rendelői és kijáró feladatokat is ellátja, a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátásában részesíti.
A szolgáltatás végzéséhez szükséges gépjárműt a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az ellátás biztosítása céljából használatba adott, a dokumentációban felsorolt és részletezett orvosi és informatikai eszközök változatlanul ajánlatkérő tulajdonában maradnak, aki a használatért ellenértékre nem tart igényt. A szolgáltatás megkezdésétől az ingóságok fenntartásával járó valamennyi költség nyertes ajánlattevőt terheli. Az eszközök leltár szerint kerülnek átadásra a nyertes ajánlattevőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87480000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIOR Egészségügyi Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű utca 58/c 1. em. 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő az OEP finanszírozáson felül 2019. április 1. napjától 2.250.000.- Ft/hó, azaz nettó kettőmillió-kettőszázötvenezer forint/hó szolgáltatási díjat fizet a Szolgáltatónak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az elmúlt évben az ügyeletben dolgozó orvoshiány miatt az ügyeletben dolgozó orvosok óradíjának a drasztikus változását idézte elő. Az orvosok azokat az ügyeleti helyeket választják, ahol jóval nagyobb óradíjat fizetnek, így ezen körzet ügyeleti ellátása veszélybe került.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 66600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 87480000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben