Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6558/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Edelény Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Edelény város közigazgatási területe. Az érintett ingatlanok helyrajzi száma a közbeszerzési dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66649177
Postai cím: István király Útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.edeleny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pere Attila
Telefon: +36 18199051
E-mail: pere.attila@kozut.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése Edelényben
Hivatkozási szám: EKR000505932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút - Edelény Város Önkormányzata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelény város közigazgatási területe. Az érintett ingatlanok helyrajzi száma a közbeszerzési dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Edelény belterületén a 27. számú Sajószentpéter – Tornanádaska másodrendű főút és a 2617 jelű Edelény – Felsőzsolca összekötő út nyomvonalán valamint az ezekhez csatlakozó mellékutakon kialakítandó kerékpárforgalmi létesítmények:
Műszaki terv szerint:
1. számú nyomvonal (Szentpéteri út melletti kerékpárút): 137,37 m2
2. számú nyomvonal (Antal Gy. - Borsodi úti kerékpársávok): 1792,45 m2
3. számú nyomvonal (Miklós Gy. úti kerékpársávok): 1666,92 m2
5.4. számú nyomvonal (Árpád utca burkolat-felújítása): 42,38 m2
- Telekom: 12 m
- Csapadékvíz elvezetés: 116 m
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal határozata (2018.02.23.), iktatószám: BOT/02/23-17/2018; jogerő (2018.03.15.): iktatószám: BOT/02/23-18/2018
További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 3.1.1-15-BO1-2016-00022

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18458 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút - Edelény Város Önkormányzata
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17222413
Postai cím: Tompa Mihály Út
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: bau2000@freemail.hu
Telefon: +36 48525215
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48525215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89138884
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelény város közigazgatási területe. Az érintett ingatlanok helyrajzi száma a közbeszerzési dokumentációban.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Edelény belterületén a 27. számú Sajószentpéter – Tornanádaska másodrendű főút és a 2617 jelű Edelény – Felsőzsolca összekötő út nyomvonalán valamint az ezekhez csatlakozó mellékutakon kialakítandó kerékpárforgalmi létesítmények:
Műszaki terv szerint:
1. számú nyomvonal (Szentpéteri út melletti kerékpárút): 137,37 m2
2. számú nyomvonal (Antal Gy. - Borsodi úti kerékpársávok): 1792,45 m2
3. számú nyomvonal (Miklós Gy. úti kerékpársávok): 1666,92 m2
5.4. számú nyomvonal (Árpád utca burkolat-felújítása): 42,38 m2
- Telekom: 12 m
- Csapadékvíz elvezetés: 116 m
A közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési tevékenység az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházás.
Építési engedély száma: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal határozata (2018.02.23.), iktatószám: BOT/02/23-17/2018; jogerő (2018.03.15.): iktatószám: BOT/02/23-18/2018
További részletek a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89138884
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Borsod-Bau 2000 Közműépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17222413
Postai cím: Tompa Mihály Út
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: bau2000@freemail.hu
Telefon: +36 48525215
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48525215
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 5.11./ pontjában a Kivitelező MV-KÉ vagy MV-KÉ-R szakterületen a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezetőjének személyét és adatait Felek módosítják. Jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás nem lényeges módosításnak minősül.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés megkötését követően a teljesítés folyamán Kivitelező jelezte Megrendelőnek, hogy a szerződés tárgyát képező építési munkák Kivitelező részéről a 266/2013. (VII. 11.) Korm.rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R szakterületen teljesítendő felelős műszaki vezetői feladatait ellátó, ajánlatban megajánlott személy Kivitelezővel fennálló munkaviszonya 2019. március 22-én megszűnik, melynek következtében ezen időpontot követően a hivatkozott felelős műszaki vezetői feladatokat a szerződés teljesítése során az ajánlatban megajánlott személy már nem fogja ellátni. Kivitelező tájékoztatta Megrendelőt, hogy a munkaviszony az ajánlatban megajánlott személy rendes felmondása útján szűnik meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89138884 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89138884 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben