Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6564/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:7275 Igal, Hegyi u. 2. hrsz. 352.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Profit Építőipari és Keseskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70280373
Postai cím: Füredi Utca 180.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarcsik Tamás
Telefon: +36 82506168
E-mail: magyarcsikt@ddkk.hu
Fax: +36 82419832
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ddkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ddkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új apartmanház, valamint közösségi ház építése
Hivatkozási szám: EKR001012422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új apartmanház, valamint közösségi ház építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7275 Igal, Hegyi u. 2. hrsz. 352.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Apartmanház építése meglévő alapra
Az apartmanház alapterülete: 256,52 m2.
Az apartmanház déli oldalán juthatunk be az egyes apartmanok előtérbe, majd innen az apartman többi helyiségébe. Minden szobához kialakítunk melegítő konyhát és szociális helyiséget. A melegítő konyha és szociális helyiség padozatát csúszásmentes kerámia burkolattal látjuk el, valamint a szociális helyiségben 2,10 m magasságban lemosható csempeburkolat készül.
Az opció lehívására legkésőbb 2020. 03. 30. napjáig kerül sor. Amennyiben Ajánlatkérő/Megrendelő él az opciós jogával, a teljesítés határideje: 2020.12.10.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03101 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új apartmanház, valamint közösségi ház építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profit Építőipari és Keseskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94378360
Postai cím: Kaposfüredi Út 245.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: galabar@arker.hu
Telefon: +36 309022007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 150819860
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7275 Igal, Hegyi u. 2. hrsz. 352.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Apartmanház építése meglévő alapra
Az apartmanház alapterülete: 256,52 m2.
Az apartmanház déli oldalán juthatunk be az egyes apartmanok előtérbe, majd innen az apartman többi helyiségébe. Minden szobához kialakítunk melegítő konyhát és szociális helyiséget. A melegítő konyha és szociális helyiség padozatát csúszásmentes kerámia burkolattal látjuk el, valamint a szociális helyiségben 2,10 m magasságban lemosható csempeburkolat készül.
Az opció lehívására legkésőbb 2020. 03. 30. napjáig kerül sor. Amennyiben Ajánlatkérő/Megrendelő él az opciós jogával, a teljesítés határideje: 2020.12.10.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151788673
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Profit Építőipari és Keseskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94378360
Postai cím: Kaposfüredi Út 245.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: galabar@arker.hu
Telefon: +36 309022007
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek a 2019. február 5. napján megkötött szerződésük műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
3.1. Az eredetileg megtervezett a sávalap helyett egy vasalt sávalap (vb. gerenda) formájában kerül az kivitelezés során megvalósításra.
A módosításnak megfelelően az eredeti költségvetéshez képest elmaradó és pótmunka tételek keletkeztek. Az elmaradó tételek összege nettó 575.434,- Ft. A pótmunka tételek összege nettó 1.544.247.- Ft. A két tétel különbözete: nettó 968.813,- Ft, amivel a Felek a vállalkozói díjat módosítják.
3.2. Mivel a beépítendő Terrán Synus tetőcserép műszakilag egyenértékű a Terran Rundo tetőcseréppel, így a Felek megállapodtak abban, hogy a Kivitelező, az épületre tetőhéjazatként, a Terrán Synus tetőcserepet jogosult beépíteni
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltak alapján egyeztetést folytattak, abban a kérdésben, hogy Terrán Rundo betoncserép helyett a Kivitelező a Terrán Synus betoncserepet kíván beépíteni az épületre tetőhéjazatként, mivel a beépítendő Terrán Synus tetőcserép mechanikai ellenállása jobb, mint a Terrán Rundo tetőcserépé. A két termék a teljesítmény- nyilatkozatok alapján azonos tulajdonságokkal bír.
A jelen módosítás további indokait, a karakter korlátozás miatt, a VII. 1. további információk rovat tartalmazza!
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 150819860 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 151788673 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. pontban leírt módosítás indokai az alábbi résszel folytatódik a karakter korlátozás miatt:
Az alaptestek nyomvonalának kitűzésekor- a bokrok, az aljnövényzet és a humusz réteg eltávolítását követően - az elbontott épület keleti oldalánál a bővítendő alap nyomvonalában egy beton műtárgyat talált a Kivitelező.
Az építtető, a műszaki ellenőr, a kivitelező és a statikus tervező helyszíni bejárást tartottak a probléma bejelentését követően. A szemrevételezéskor megállapításra került, hogy az elbontott épület keleti oldalán a telekhatár közelében egy korábban tűzvíz-tárolóként működő vasbeton építmény található a terepszint alatt.
A statikus tervező statikai szakvéleményt készített, amelyben javaslatot tett a korábban megtervezett sávalap kiváltására egy vasalt sávalap (vb. gerenda) formájában. Az alapozási terv (kiviteli terv) ennek megfelelőn módosításra került az adott szakaszon, ami az elvégzendő munkafolyamatokat is érintette.
A műszaki tartalom módosítása megfelel a Felek által aláírt szerződés 2.8. pontjában írtak szerint elszámolható, mivel az a Megrendelő által, tervmódosítás miatt, külön megrendelt többletet jelentenek.
Továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben