Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:66/2019
CPV Kód:34928480-6
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ESE Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK16023
Postai cím: Batthyány u. 132.
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Bittmann Lilla
Telefon: +36 22576194
E-mail: bittmann.lilla@kdv.hu
Fax: +36 22576195
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kdv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kdv.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények
beszerzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2484511600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34928480-6
További tárgyak:39221260-7
44613800-8
44613700-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő működési területe, az Ajánlati Dokumentációban meghatározott
helyszínek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási
beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű
KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt
megvalósulásához szükséges alábbi hulladékgyűjtő edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség
(db)
1. 5 m 3-es szimmetrikus nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 24
2. 7 m3-es nyitott konténer DIN 30720 szabvány szerint 10
3. 7 m3-es nyitott szimmetrikus konténer DIN 30720 szabvány szerint ponyvával 24
4. 10 m3-es nyitott, görgős konténer DIN 30722 szabvány szerint raschel hálóval 23
5. 20 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
6. 30 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 10
7. 32 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer DIN 30722 szabvány szerint 24
8. 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 2 31 000
9. 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1 szabvány szerint 2 000
10. 1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint (sárga) 1 000
11. 1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint (kék) 1 000
12. 1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint 32
13. 1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-2 szabvány szerint 24
14. 1500 literes daruzható alsóürítésű műanyag szelektív hulladékgyűjtő konténer 150
15. 20 lábas veszélyes hulladéktároló kármentővel 8
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat é s paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő
feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és
szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Minőségi vállalások 30
2 2.1.120L hulladékgy. edén yek az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a min. 2 tartó borda mellett min. 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 10
3 2.2.120L hulladékgy. edények a min elv áráson (az edény saját töm azaz az edénytest,fedél,tengely,kerekek együttes töm. min. 7kg) túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm. eléri a 7kg-ot (i/n 10
4 2.3. 240L hulladékgy. edények a min elváráson (az edény saját töm azaz az ed énytest, fedél, tengely, kerekek együttes töm min 10kg) túlmenően csak az edénytest és fedél együttes töm eléri a 10kg (i/n 10
5 3. Jótállás időtartama (hóban) (12 hó érvényességi küszöbnek minősülő megaján láson felüli mérték, akként, hogy a max. 36 hó többlet megajánláson felüli megajánlást AK többlet pontszámmal nem értékeli 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166514
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adás-vételi szerződés keretében a „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ESE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 144-150. B. ép. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2540428000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2484511600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: ESE Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150. B. ép. fszt.
Ajánlattevő adószáma: 10865271-2-41
Ajánlattevő neve: ÖKO-PET RECYCLING Műanyag Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.
Ajánlattevő adószáma: 13982454-2-42
Ajánlattevő neve: TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság és MEVA-HU Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők
Közös Ajánlattevő neve: TELLUS INVICTUS Kereskedelmi és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 8360 Keszthely, Rákóczi tér 20.
Ajánlattevő adószáma: 23781326-2-20
Közös Ajánlattevő neve: MEVA-HU Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 2851 Környe, Budai út 1/B.
Ajánlattevő adószáma: 11862374-2-11
Ajánlattevő neve: SEMICONT'06 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő címe: 2600 Vác, Szent László út 23.
Ajánlattevő adószáma: 14207884-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)