Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6610/2019
CPV Kód:45331230-7
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuka Lajosné
Telefon: +36 94515506
E-mail: titkarsag@markusovszky.hu
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.markusovszky.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Folyadékhűtő telepítése
Hivatkozási szám: EKR000304542018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331230-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében folyadékhűtő telepítése az alábbiak szerint:
- 1 db szárazhűtő szállítása és telepítése a tetőn elhelyezett tartószerkezetre;
- 1 db folyadékhűtő szállítása és elhelyezése a pince szinten;
- 150 m vezetékelési munka;
- 1 db kombinált iszap és légleválasztó felszerelése és rendszerbe kötése;
- 2 db átmeneti visszacsapószelep beépítése;
- 1 db strangszabályzószelep beépítése;
- 4 db gumikompenzátor beépítése;
- 4 db szivattyú beépítése;
- meglévő csővezetékre csatlakozás kiépítése;
- 8 db feszültségmérő felszerelése;
- 6 db hőmércsonk felszerelése;
- 1 db tágulási tartály beépítése;
- 1 db biztonsági szelep beépítése;
- primer és szekunder kör feltöltése;
- 150 m csővezeték szigetelés;
- szárazhűtő beüzemelése;
- folyadékhűtő beüzemelése;
- 4 db áttörés helyreállítással;
- villamos kábelezés;
- nyomáspróba;
- megvalósulási terv, kezelési utasítás készítése;
- kezelésre betanítás;
- próbaüzem;
- feliratozás;
- épületszerkezetek szerelése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53221454 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Folyadékhűtő telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262100-2
További tárgyak:45262400-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében folyadékhűtő telepítése az alábbiak szerint:
- 1 db szárazhűtő szállítása és telepítése a tetőn elhelyezett tartószerkezetre;
- 1 db folyadékhűtő szállítása és elhelyezése a pince szinten;
- 150 m vezetékelési munka;
- 1 db kombinált iszap és légleválasztó felszerelése és rendszerbe kötése;
- 2 db átmeneti visszacsapószelep beépítése;
- 1 db strangszabályzószelep beépítése;
- 4 db gumikompenzátor beépítése;
- 4 db szivattyú beépítése;
- meglévő csővezetékre csatlakozás kiépítése;
- 8 db feszültségmérő felszerelése;
- 6 db hőmércsonk felszerelése;
- 1 db tágulási tartály beépítése;
- 1 db biztonsági szelep beépítése;
- primer és szekunder kör feltöltése;
- 150 m csővezeték szigetelés;
- szárazhűtő beüzemelése;
- folyadékhűtő beüzemelése (elektromos bekötés is);
- 4 db áttörés helyreállítással;
- a berendezések működéséhez szükséges villamos kábelezés kiépítése az épület villamos főelosztójától;
- nyomáspróba;
- megvalósulási terv, kezelési utasítás készítése;
- kezelésre betanítás;
- próbaüzem;
- feliratozás;
- épületszerkezetek szerelése.
A teljesítés feltételét képezi az érintésvédelmi jegyzőkönyv átadása, majd ezt követően kezdődik a próbaüzem.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A beépítésre, beszerelésre kerülő termékek, alapanyagok csak újak és nem használtak lehetnek. A beépítendő berendezés teljesítménye: 447 kW. A berendezéseket a szerződés hatályba lépésétől számított 90 napon belül kell leszállítani, amelyek tárolására Ajánlatkérő térítésmentesen külterületi tárolási helyszínt biztosít (műtőblokk épületének É-i fala mentén található zöld terület [tetőre elhelyezendő berendezéseknek] és a mellette elhelyezkedő angol-akna [hőközpontba telepítendő berendezéseknek], a zöld területen ideiglenes kerítéssel kell védeni a tárolt eszközöket). A berendezéseket olyan csomagolásban kell szállítani, amely megóvja az időjárási viszonyok miatti esetleges károsodástól. A kivitelezési munka teljesítési határideje a berendezések leszállítását követő 35. nap, amely időszakba beleszámítás a próbaüzem időtartama (7 nap). A teljesítés részét képezi a berendezés használatának betanítása a kezelő személyzet (legfeljebb 10 fő) részére, a betanítás időtartama 7 nap.
Ajánlatkérő előírja, hogy a folyadékhűtő berendezésnek EUROVENT minősítéssel és CE-tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Ezzel összhangban a folyadékhűtő berendezésnek a hűtési energiahatékonysági jósági fokának minimálisan teljesítenie kell a következő értékeket: EER: min. 3,32; ESEER: min. 6,09; SEER: min. 5,79; SEPR: min. 7,87. Ezen értékek meghatározását a tervezett készülékre a műszaki leírás „Folyadékhűtő specifikáció 30XW-P0512A” című melléklete tartalmazza. A berendezések maximális zajértékei legfeljebb az alábbi értékek lehetnek:
Folyadékhűtő: hangteljesítmény (LwA) 99 dB(A), hangnyomásszint 1,0 m (LpA) 82 dB(A).
Szárazhűtő: hangteljesítmény 90 dB(A).
A folyadékhűtőben alkalmazott hűtőközeg GWP értéke maximum 2500 lehet.
A hűtési hatékonyságra, a zajértékekre, a hűtőközegre vonatkozó előírásoknak való megfelelést az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell (amely szakmai ajánlatának részét képezi). A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott berendezések gyártójának nevét és típusát.
A teljesítés részét képező az Ajánlatkérőnél meglévő épületfelügyeleti rendszerhez történő csatlakozás is. Ajánlatkérő e körben elvárja, hogy a jelenlegivel legalább megegyező szinten integrálódjon felügyeleti rendszerébe a készülék. Ajánlatkérő a meglévő épületfelügyeleti rendszerére vonatkozó adatokat a műszaki leírás részeként kiadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Beépített berendezésekre (szárazhűtő, folyadékhűtő) vonatkozó jótállás időtartama (hónap, legkedvezőtlenebb 12 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 20
2 Kivitelezési munkákra vonatkozó jótállás időtartama (hónap, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kivitelezési díj (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kivitelezési tevékenység nem tartozik a fordított ÁFA hatálya alá. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja a kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét, amely éves kártérítési limitje 40 000 000,- HUF, káreseményenként limitje 3 500 000,- HUF.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Folyadékhűtő telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57349545
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@veolia.com
Telefon: +36 23806000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23806095
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10782004244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53221454
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57349545
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10782004244

Hivatalos név: Légmester Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70422450
Postai cím: Vadrózsa Köz 1.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12215414213

Hivatalos név: Geo Concept Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34241572
Postai cím: Vajda János Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24230287241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges