Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6613/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Aszód Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tavasz u. (525/2, 533/1 hrsz.); Szőlő u. (532 hrsz.); Vas Mór u. (24/7., 24/89. hrsz.); Kakashegy u. (1433 hrsz.)-tul. lapon Síklakihegy u.; Kondoros tér (1/7 hrsz.); József A. köz (273 hrsz.,260 hrsz;Miskolczi köz (394. hrsz.);Benedek u. (319., 497. hrsz.);Iskola köz (292. hrsz.);Bethlen Gábor utca (1033. hrsz.); Bercsényi utca (1127. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság;MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Aszód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45326725
Postai cím: Szabadság Tér 9.
Város: Aszód
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztán István
Telefon: +36 28500666
E-mail: istvan.sztan@aszod.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://aszod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az „Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése és felújítása” tárgyú építési beruházás megvalósítása tárgyában
Hivatkozási szám: EKR000326692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ: ÚTÉPÍTÉS
A) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg burkolatlan utak építése, az alábbi útszakaszokra:
Utcák hossz (m) átlag szélesség (m) terület (m2)
Tavasz utca (525/2, 533/1 hrsz.)
Szőlő utca (532 hrsz.) 220 3,3 726
Vas Mór utca (24/7., 24/89. hrsz.) 190 3 570
Kakashegy utca (1433 hrsz.)
tulajdoni lapon Síklakihegy utca 139,1 3,2 445,1
Kondoros tér (1/7 hrsz.) 218,3 3,5 764
József Attila köz (273 hrsz., 260 hrsz.) 150,4 3,4 511,4
2. RÉSZ: ÚTFELÚJÍTÁS
B) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg burkolt utak felújítása, aszfaltozása az alábbi útszakaszokra:
Utcák hossz (m) szélesség (m) terület (m2)
Benedek utca (Szent Imre utca) Mély út – Széchenyi utca között (319., 497. hrsz.) 290 4 1 160
Iskola köz (292. hrsz.) 104 3 312
Miskolczi köz Mély utca és Béke utca közötti szakasza (394. hrsz.) 170 3 510
Bethlen Gábor utca Bercsényi utca és Vörösmarty utca (1033. hrsz.) 417 3,5 1459,5
Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen Gábor utca között (1127. hrsz.) 121 4 484
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat (jelenleg burkolatlan utak építése) tartalmaz, ezért a közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozó szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg!
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113819650 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. RÉSZ: ÚTÉPÍTÉS
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tavasz u. (525/2, 533/1 hrsz.); Szőlő u. (532 hrsz.); Vas Mór u. (24/7., 24/89. hrsz.);
Kakashegy u. (1433 hrsz.)-tul. lapon Síklakihegy u.; Kondoros tér (1/7 hrsz.);
József A. köz (273 hrsz.,260 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. RÉSZ: ÚTÉPÍTÉS
A) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg burkolatlan utak építése, az alábbi útszakaszokra:
Utcák hossz (m) átlag szélesség (m) terület (m2)
Tavasz utca (525/2, 533/1 hrsz.)
Szőlő utca (532 hrsz.) 220 3,3 726
Vas Mór utca (24/7., 24/89. hrsz.) 190 3 570
Kakashegy utca (1433 hrsz.)
tulajdoni lapon Síklakihegy utca 139,1 3,2 445,1
Kondoros tér (1/7 hrsz.) 218,3 3,5 764
József Attila köz (273 hrsz., 260 hrsz.) 150,4 3,4 511,4
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedélyköteles munkákat (jelenleg burkolatlan utak építése) tartalmaz, ezért a közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozó szerződés ellenértékének ÁFA tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése alapján a megrendelő fizeti meg!
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. RÉSZ: ÚTFELÚJÍTÁS
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Miskolczi köz (394. hrsz.);Benedek u. (319., 497. hrsz.);Iskola köz (292. hrsz.);Bethlen Gábor utca (1033. hrsz.); Bercsényi utca (1127. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. RÉSZ: ÚTFELÚJÍTÁS
B) Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg burkolt utak felújítása, aszfaltozása az alábbi útszakaszokra:
Utcák hossz (m) szélesség (m) terület (m2)
Benedek utca (Szent Imre utca) Mély út – Széchenyi utca között (319., 497. hrsz.) 290 4 1 160
Iskola köz (292. hrsz.) 104 3 312
Miskolczi köz Mély utca és Béke utca közötti szakasza (394. hrsz.) 170 3 510
Bethlen Gábor utca Bercsényi utca és Vörösmarty utca (1033. hrsz.) 417 3,5 1459,5
Bercsényi utca Rákóczi utca és Bethlen Gábor utca között (1127. hrsz.) 121 4 484
A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti, azaz ajánlatkérő az ajánlattevők fent meghatározott termékekkel egyenértékű megajánlásait is elfogadja.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 20
2 Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. RÉSZ: ÚTÉPÍTÉS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
E-mail: masterridekft@gmail.com
Telefon: +36 209774018
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 70907910
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 2 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210

Hivatalos név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41458705
Postai cím: Fadrusz János Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220858241

Hivatalos név: JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88622792
Postai cím: Damjanich Út 64
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23723551212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. RÉSZ: ÚTFELÚJÍTÁS
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
E-mail: masterridekft@gmail.com
Telefon: +36 209774018
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42911740
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 2 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MASTER RIDE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72220434
Postai cím: Dózsa György Út
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14683347210

Hivatalos név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41458705
Postai cím: Fadrusz János Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220858241

Hivatalos név: JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88622792
Postai cím: Damjanich Út 64
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23723551212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 115. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indította, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban biztosította a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett részenként öt – a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes – gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldött. Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét alkalmazta.
2. Az eljárás során a további ajánlatok érkeztek:
ÚTÉPÍTÉS (A közbeszerzési eljárás 1. része) Név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1044
Budapest Fadrusz János Utca 22. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 77.407.560,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 24 hónap Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 100 naptári nap Név: JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft. Székhely: 3100 Salgótarján Damjanich Út 64. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 81.993.290,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 36 hónap Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 100 naptári nap
ÚTFELÚJÍTÁS (A közbeszerzési eljárás 2. része) Név: Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1044 Budapest Fadrusz János Utca 22. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 45.909.346,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 24 hónap Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 100 naptári nap Név: JNN Beruházó és Vagyonkezelő Kft. Székhely: 3100 Salgótarján Damjanich Út 64. Ajánlattevő ajánlatának értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) 48.348.560,- HUF A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) 36 hónap Teljesítési határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének vállalt határideje a munkaterület átadástól számítva (naptári napban) 100 naptári nap Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás V.2) 19. pontjában előírtak szerint Megyeri Kovács Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint JNN Kft. ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerinti rendelkezések alapján az értékelést követően részletesen nem vizsgálta.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges