Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:6623/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Építész Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78583461
Postai cím: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. Terminál B Porta
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soós Viktor
Telefon: +36 12966480
E-mail: kozbeszerzes@bud.hu
Fax: +36 12916233
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BUD - Rakodó vágányok - műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000410762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Műszaki Ellenőrzési szolgáltatás BUD Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Európai Unió által 85% támogatással társfinanszírozott INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745, Project Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W számú, a Repülőtér területén megvalósításra kerülő ’Connection of the railway line Budapest-Arad to the multi-modal hub at Budapest Airport’ elnevezésű projekt részeként „Rakodó vágányoknál a térburkolat kialakítása, víztelenítése” (továbbiakban: Projekt) tárgyában létrejött fővállalkozási szerződéshez (a továbbiakban: Projekt Megállapodás) kapcsolódó mérnöki, illetve az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt műszaki ellenőrzési, és a kivitelezéshez szükséges tervekre vonatkozó ellenőrzési feladatok elvégzése Ajánlatkérő utasításainak megfelelően elvárható minőségi színvonalon az 1. és 2. számú mellékletben meghatározottak szerint. A Szerződés célja, hogy nyertes ajánlattevő a Projekt megvalósításában közreműködő felek tevékenységét összefogja. Az ellátandó feladatok különösen, de nem kizárólagosan a következők (a feladatokat részletesen az 1. melléklet részét képező műszaki leírása tartalmazza):
- a kivitelező munkájának koordinálása, ütemterv szerinti haladás biztosítása, Megrendelő felé heti haladási jelentés megküldése,
- a tervező által készített műszaki kiviteli, vízjogi használatbavételi engedélyezési és megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése, a tervek tartalmának, szakszerűségének, valamint azok jogszabályoknak, szabályzatoknak, építési előírásoknak, szabványoknak és egyéb szakmai szabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése és jóváhagyása,
- a munkák megkezdéséhez szükséges összes feltétel meglétének ellenőrzése (tervek, engedélyek, biztosítékok, munkaterület, stb.),
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és kooperációs egyeztetések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jegyzőkönyv megküldése 24 órán belül,
- minőségbiztosítási feladatok ellátása (TU, MMT)
- műszaki ellenőri feladatok ellátása a fenti projekt elemek kivitelezése során, kérés esetén 4 órán belüli rendelkezésre állás és a műszaki ellenőrzési tevékenységgel ellátott feladatok során helyszíni jelenlét
- műszaki átadás-átvétel bonyolítása
- megvalósulási, átadási dokumentáció ellenőrzése, vállalkozó általi dokumentáció
- jótállási időszakban rendelkezésre állás,
- éves utó-felülvizsgálati eljárások szervezése és lebonyolítása, létesítmény állapotának ellenőrzése és garanciális igények érvényesítése.
A teljesítés határideje esetében rögzített dátum, kizárólag technikai okokból, a felhívás szerkeszthetősége érdekében történt. A Megbízott által időben legutoljára ellátandó feladat a Projekt kivitelezésének garanciális (jótállási) időszakát követő felülvizsgálat elvégzése, illetve az abban való közreműködés. A Kbt. 133.§ alapján Ajánlatkérő a szerződést határozott időtartamra köti. Az időtartam megegyezik a Fővállalkozási szerződés időbeli hatályával, amelynek teljesítési határideje 2019.12.31.+ a fővállalkozó jótállási kötelezettsége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745, Project Nº CEF 2014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17887 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Műszaki Ellenőrzési szolgáltatás BUD Zrt. részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 12480
Pénznem: EUR

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Európai Unió által 85% támogatással társfinanszírozott INEA/CEF/TRAN/M2014/1044745, Project Nº CEF 2014-HU-TMC-0508-W számú, a Repülőtér területén megvalósításra kerülő ’Connection of the railway line Budapest-Arad to the multi-modal hub at Budapest Airport’ elnevezésű projekt részeként „Rakodó vágányoknál a térburkolat kialakítása, víztelenítése” (továbbiakban: Projekt) tárgyában létrejött fővállalkozási szerződéshez (a továbbiakban: Projekt Megállapodás) kapcsolódó mérnöki, illetve az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt műszaki ellenőrzési, és a kivitelezéshez szükséges tervekre vonatkozó ellenőrzési feladatok elvégzése Ajánlatkérő utasításainak megfelelően elvárható minőségi színvonalon az 1. és 2. számú mellékletben meghatározottak szerint. A Szerződés célja, hogy nyertes ajánlattevő a Projekt megvalósításában közreműködő felek tevékenységét összefogja. Az ellátandó feladatok különösen, de nem kizárólagosan a következők (a feladatokat részletesen az 1. melléklet részét képező műszaki leírása tartalmazza):
- a kivitelező munkájának koordinálása, ütemterv szerinti haladás biztosítása, Megrendelő felé heti haladási jelentés megküldése,
- a tervező által készített műszaki kiviteli, vízjogi használatbavételi engedélyezési és megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése, a tervek tartalmának, szakszerűségének, valamint azok jogszabályoknak, szabályzatoknak, építési előírásoknak, szabványoknak és egyéb szakmai szabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése és jóváhagyása,
- a munkák megkezdéséhez szükséges összes feltétel meglétének ellenőrzése (tervek, engedélyek, biztosítékok, munkaterület, stb.),
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és kooperációs egyeztetések szervezése, lebonyolítása, dokumentálása, jegyzőkönyv megküldése 24 órán belül,
- minőségbiztosítási feladatok ellátása (TU, MMT)
- műszaki ellenőri feladatok ellátása a fenti projekt elemek kivitelezése során, kérés esetén 4 órán belüli rendelkezésre állás és a műszaki ellenőrzési tevékenységgel ellátott feladatok során helyszíni jelenlét
- műszaki átadás-átvétel bonyolítása
- megvalósulási, átadási dokumentáció ellenőrzése, vállalkozó általi dokumentáció
- jótállási időszakban rendelkezésre állás,
- éves utó-felülvizsgálati eljárások szervezése és lebonyolítása, létesítmény állapotának ellenőrzése és garanciális igények érvényesítése.
A teljesítés határideje esetében rögzített dátum, kizárólag technikai okokból, a felhívás szerkeszthetősége érdekében történt. A Megbízott által időben legutoljára ellátandó feladat a Projekt kivitelezésének garanciális (jótállási) időszakát követő felülvizsgálat elvégzése, illetve az abban való közreműködés. A Kbt. 133.§ alapján Ajánlatkérő a szerződést határozott időtartamra köti. Az időtartam megegyezik a Fővállalkozási szerződés időbeli hatályával, amelynek teljesítési határideje 2019.12.31.+ a fővállalkozó jótállási kötelezettsége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 13727
Pénznem: EUR
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek megállapodnak a szerződés 5.4 pontjában meghatározott megbízási díj módosításáról akként, hogy a Megbízott az ott megjelölt 12 480 EUR+ÁFA összegen felül további 1 247 EUR+ÁFA összegre jogosult. A változtatást a Szerződés 5.7 pontja szerinti részszámlázásról szóló táblázatot nem módosítja, az ott megjelölt számlák továbbra is a 12 480 EUR+ÁFA összeg alapulvételével kerülnek kiállításra. Megbízott a fentiekben megadott 1 247 EUR+ÁFA összegű ellenértéket a 4. részszámlában jogosult érvényesíteni, a 4. részszámla összege ennyivel növekszik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 12480 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 13727 Pénznem: EUR

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben