Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6649/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. Hrsz: 9198/3;Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. C/2 épület 3. és 4. és 6. emelet, valamint az A épület 6. emelet;Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9023 Győr, Ifjúság krt. 111., hrsz.: 4778/30;Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József Attila út 7. Hrsz 4114
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayer Gábor
Telefon: +36 302238439
E-mail: bayer.gabor@pte.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404392019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000404392019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Nyugat (1) kivitelezési eljárások 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000404392019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása az ÁEEK Projektirányítási Igazgatóság által megvalósítandó nyugat-magyarországi_1 kivitelezési eljárások tekintetében – 4 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1.rész Székesfehérvár
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. Hrsz: 9198/3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. Hrsz: 9198/
Földszint + 8 emelet + tetőfelépítmény házgyári panel épület belső felújítása, átalakítása, további lakások, helyiségek kialakítása, 3335,11 m2-en:
Építészet:
- belső téri hideg és meleg burkolatok cseréje / falfestési munkák, terv szerinti álmennyezetek építése
- Belső nyílászárók cseréje
- Külső nyílászárók cseréje / és a hozzájuk tartozó külső tokos műanyag redőny kialakítása. Földszinti Ytong parapetfalak és az emeleti folyosók Ytong parapetfalainak készítése,
- Beépített bútorok
- Lépcsőházi ablakok és tetőfelépítmény ajtó cseréje,
- Földszinti 4 db vendéglakás kialakítása,
- Földszinti 013-as Mosókonyha, 012-es Konyha és 010-es Fürdő kialakítása,
- Földszinti 003-as Vendéglakás Fürdőszobájának és WC-jének teljes belső felújítása,
- Az I., III., V. és VII. emeleti társalgók átalakítása vendéglakássá,
- Az emeleti szinteken lakások Fürdőinek és WC-inek felújítása /burkolat, álmennyezet, monolit zuhanytálca kialakítás/,
- Kerékpártároló kialakítása építészeti vonatkozásban,
Statika:
- Kerékpártároló kialakítása statikai vonatkozásban,
Épületelektromosság:
Erősáram:
- Az épület meglévő erősáramú villamos tervezésénél a meglévő villamos hálózat teljes egészében elbontásra kerül, a betáplálások kivételével és új hálózatok lesznek kiépítve,
Gyengeáram:
- Informatika és telefonrendszer,
- TV rendszer,
Épületgépészet:
- Tűzivíz hálózat,
- Tűzvédelmi követelményt kielégítő szellőzés kialakítása,
- Szellőzés,
- Szaniterek,
- Vízellátás csatornázás,
- Új gázkazán, hozzá szükséges gázhálózat átalakítása, kémény építéssel,
- A fűtési rendszerhez szükséges állandó nyomású tartály,
- Komplett új vízbeállás kiépítése.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 1.1 Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
3 1.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
4 1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: 2.rész Petz Aladár Megyei Oktató Kórház C2 és A ép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. C/2 épület 3. és 4. és 6. emelet, valamint az A épület 6. emelet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Projekt:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. C/2
A pályázattal elnyert anyagi forrás révén a megkezdett fejlesztéseket folytatjuk, a részleges javításokat teljessé egészítjük ki. A 6. emeleten a környezetet, feltételeket a Gyermek és Ifjúság Pszichiátria sajátos igényeinek megfelelően alakítjuk.
A jelenlegi felújítás átalakítás a 6. emeletet teljes egészében 674 m2 nettó alapterületen érinti.
Az osztályon 15 aktív ággyal és 5 rehabilitációs ággyal számolunk.
Alaprajzi, statikai szerkezetek megbontására nincs szükség, elválasztó falak változtatása kis mértékben szükséges. A tervezett felújítási munkák nem építési engedély kötelesek.
Az alábbi meghatározó feladatok elvégzését tervezzük:
- a régi, használt padló és falburkolatok bontása, újra burkolását,
- az erősen igénybevett, rossz állapotú belső nyílászárók, ajtólapok és beépített szekrények helyett újak gyártását, szerelését,
- az átalakításokkal összefüggésben a kapcsolódó festési, mázolási munkákat,
- a korábbi felújításkor használható állapotra hozott, de régi elavult világító testek megújítását,
- szinti és főelosztó szekrények cseréjét,
- az alap tűzjelző, füstelvezető rendszer kiépítését.
- a korábbi felújítások során meghagyott, de már a mai igényeknek nem megfelelő vizes berendezési tárgyak, szerelvények cseréjét
A jelenlegi állapotot módosító beavatkozások:
- a 4-5 raszterek között a Kezelő- foglalkoztató tervezett kialakítása a két helyiség közötti válaszfal kibontásával jár.
- A 8-9 raszterek közötti Étkező- foglalkoztató nyitottabbá tétele a folyosó felé a strang-szekrény meghagyásával, a mellette lévő válaszfaldarabok és az abba épített ajtók kibontását igényli.
-EFOP-2.2.0-16-2016-00005 Projekt:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, 9023 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. C/2
Pszichiátriai osztályok építészeti-, valamint az ehhez kapcsolódó gépészeti- és elektromos felújítása a 7 emeletes épület 3. és 4. szintjén – szintenként nettó kb. 688 m2, mindösszesen 1376 m2 alapterületen - az építész, gépész, elektromos kiviteli tervek szerint, az akadálymentesítési szempontok betartásával. Az osztályok funkcionális elrendezése változatlan maradt, de átalakításra és akadálymentesítésre kerülnek a WC és zuhanyozó helyiségek. Valamennyi külső nyílászárót korszerű, hőszigetelt szerkezetre kell cserélni. A belső ajtólapok és a beépített szekrények ajtólapjai cserére kerülnek. A folyosók, kórtermek, orvosi szobák hideg és meleg padlóburkolatai szintén cserélésre kerülnek. A falak újra burkoltatásra, illetve festésre kerülnek. Mindkét szinten átépül az erősáramú rendszer, pánik riasztó rendszer épül ki. Az épületgépészeti munkák a két vizesblokk átépítéséhez kapcsolódnak. A dohányzó helyiségek mesterséges szellőzéssel lesznek ellátva.
-EFOP-2.2.0-16-2016-00004 Projekt:
Az egynapos sebészet fejlesztése a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház A épület 6. emeletén valósul meg.
Az elkülönített egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés megváltoztatása szükséges.
A felújítás és az átalakítás során a betegszobák, közlekedők, vizesblokkok és az ellátó helyiségek teljes felújítása - kivéve a 2db négyágyas kórterem esetében, hiszen ez a terület felújított-, valamint a 2db műtő és kiegészítő helyiségeinek újonnan történő kialakítása valósul meg az alábbiak szerint:
-Régi műtő és kiegészítő helyiségeinek elbontása
-Műtőblokk, bemosakodó, raktár, férfi, női öltöző építész kialakítása.
-Automata ajtók elhelyezése.
-Meglévő vizesblokkok teljes felújítása.
-Meglévő irodák, orvosi szobák, vizsgálók, szociális helyiségek teljes felújítása.
-A funkciót váltó helyiségek (orvosi szobából kétágyas kórterem, irodából vizsgáló) átalakítása.
-Meglévő alumínium ablakok cseréje hőszigetelt műanyag nyílászárókra.
Az építészeti felújítás mellett elengedhetetlen a helyiségek belsőépítészeti korszerűsítése is, ideértve a beépített bútorok, világítás, álmennyezet, árnyékolás cseréjét is.
Folytatása a VI.4.3. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 1.1 Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
3 1.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
4 1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 EFOP-2.2.0-16-2016-00005 EFOP-2.2.0-16-2016-00004 A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő. a.) EFOP-2.2.0-16-2016-00002: 270 naptári nap; b.) -00005: 300 naptári nap; c.) -00004: 210 naptári nap Folyt.:2. rész II.2.4) A műtőblokkban kiépítésre kerül az orvosigáz hálózat valamint a gépészeti- és villamos rendszerek is teljes felújításra kerülnek.
II.2.14) További információ:
Folyt.:2. rész II.2.13)
Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett terület nagysága: nettó 580,27 m2.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.1)
Elnevezés: 3.rész Győr Egészségügyi szakellátók szállója
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9023 Győr, Ifjúság krt. 111., hrsz.: 4778/30
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9023 Győr, Ifjúság krt. 111., hrsz.: 4778/30
Meglevő földszint + 10 emeletes panel épület (Egészségügyi szakellátók szállója) belső felújítása összesen 3708,40m2 nettó alapterülettel. A földszinten közösségi és kiszolgáló helyiségek találhatók, a lapostetőn tetőfelépítmény. A tíz emeleti szint alaprajza azonos szintenként belső középfolyosóra szervezett közlekedő magról 8db „kislakás” és 4db „nagylakás” található. A közlekedőben található egyik lift már felújított, a másik bontása után új lift készül meglevő aknában.
A teljes épületben új padlóburkolatok, belső nyílászárók, falburkolatok és álmennyezetek készülnek. Az épület teljes elektromos rendszere cserére kerül szintenkénti és lakásonkénti elosztással, úgy gyengeáramú hálózatok és tűzjelző készül. A gépészeti rendszerek szintén cserére kerülnek épületen belül a meglevő függőleges strangok felhasználásával földszinti alapvezetékkel, új ivóvíz vezeték, szennyvíz csatorna, radiátoros fűtési rendszer a meglevő távhő csatlakozásra kötve, meleg vízellátás meglevő napelemes rendszerre telepített boylerekkel, új épületen belüli csapadékvíz ejtő csatornák, tető fölé vezetett belső terű helyiségek szellőzését biztosító rendszer kiépítése. A meglevő homlokzati nyílászárókban légbeszívó rácsok elhelyezése a frisslevegő utánpótlás biztosítására. Az építés infokommunikációs akadálymentesítést tartalmaz.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 1.1 Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
3 1.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
4 1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: 4.rész PTE Gyermekgyógyászati Klinika
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45300000-0
45313100-5
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs, József Attila út 7. Hrsz 4114
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt keretében megvalósításra kerül egy 3 szintes lapostetős épület illetve 1 db felvonó.
A jogerős építési engedély és a kivitelezési dokumentáció rendelkezésre áll.
Az épület adatai:
Cím: Pécs József Attila u. 7. sz. HRSZ:4114
Az épület egészségügyi intézmény.
A tervezett épület 3 szintes (földszint, 1. emelet, 2. emelet) gerenda ráccsal összefogott monolit vasbeton cölöpalapozásra állított monolit vasbeton vázas épület lapos tetővel.
A földszinten a látogatók a recepcióhoz és hozzá tartozó váróba érkeznek, itt két vizsgáló fogadja az ambuláns betegeket, valamint további orvosi és pszichológusi szobák látják el a járóbeteg szakrendelést. A földszinten található a központi látogatói szociális blokk és a személyzeti szociális egység valamint a hőközpont is.
Az épület fő funkcionális egysége az 1. emeleten elhelyezkedő 25 ágyas beteg részleg, amely alapterületét tekintve a legnagyobb kiterjedésű, továbbá átjárást biztosít a meglévő szomszédos épületben.
A 2. emeleten helyezkedik el a nagyobb alapterületű csoportos foglalkoztató és 25 fős tárgyaló. A szint további területein orvosi és pszichológusi szobák vannak, a csatlakozó kiszolgáló helyiségekkel. Az emelettel egy szintbe lévő lapostetőt, járható terasztetőként terveztük, amely jó időben csoportos foglakozások tartására is alkalmas lehet.
Az épület tervezett nettó alapterületei:
- földszint 273,13 m2 (21,51 m2 hőközpont területét tartalmazza)
- 1. emelet 417,59 m2
- 2. emelet 277,90 m2
mindösszesen: 968,62 m2
A projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenységek:
Az építési munkaterület előkészítése
- a tervezett épület helyén álló könnyűszerkezetes épület bontása, (kiviteli dokumentációban szerepel)
- távfűtő vezeték kiváltása (PÉTÁV kivitelezésében)
Az épület kivitelezése
Építészet, statika
- mélyalapozási endszer készítése változó átmérőjű (60-40 cm) és változó mélységű (-7,70 illetve -8,20 m) fúrt cölöpökkel és talpgerenda ráccsal
- monolitvasbeton szerkezetek készítése (vasalt aljzat, pillérváz, gerenda, födém, merevítő falak, lépcső, liftakna)
- talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés készítése
- kitöltő falazatok készítése PROTHERM 38 vázkerámia falazattal
- válaszfalszerkezetek építése 2x2 réteg gipszkarton, ásványgyapot szigeteléssel
- homlokzati és beltéri nyílászárók beépítése
- külső fal hőszigetelése
- kültéri homlokzati burkolati rendszer beépítése
- lapostető hő és hangszigetelése valamint csapadékvíz elleni szigetelése
- felületképzések
- hideg (mázas kerámia) és meleg ( pvc) padlóburkolatok
Elektromosság
- elektromos energia ellátás és világítási rendszer kiépítése
- érintésvédelmi és villámvédelmi rendszerek kiépítése
- aggregátor és aggregátoros hálózat beépítése
Felvonó
- 1 db személyszállító felvonó beépítése
személyfelvonó, teherbírás: 1275 kg, Szintek száma: 3, beszállóhelyek száma: 3, vezethetőség: mindenki által, vezérlés módja: le-fel irányba gyűjtő,
Gyengeáram
- tűzjelző rendszer, RWA rendszer, strukturált hálózat, beléptető rendszer, CCTV és CATV rendszer, épület hangosítása, akadálymentesítés, vizuál technika kiépítése
Épületgépészet és közműépítés
- vízellátás- csatornázás, hűtés –fűtés VRF rendszerrel, szellőzés szerelése, csapadék víz elvezetés, szikkasztó építés
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 1.1 Minőségi kritérium - Név: M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
3 1.2. Minőségi kritérium - Név: M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
4 1.3. Minőségi kritérium - Név: M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése valamennyi rész esetében: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:
A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Öntisztázás: Kbt.64.§.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt.65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α (alfa) pontjának kitöltése), azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)–(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk.igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al
Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.
A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak
Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor
Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe
Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állásinyil.-a.
Ha az M.2.a)–M.2.c) pontokra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt.szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ság szerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jog.ságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód –a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65.§ (6)–(7), (9) és (11a), 321/2015. (X.30.) Kr.1.§ (8) és 24. § (1)–(2) be-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:
A) legalább 1 db megvalósult, legalább
1. rész esetében:2500 m2 nettó alapterületű
2. rész esetében:1900 m2 nettó alapterületű
3. rész esetében:2700 m2 nettó alapterületű
4. rész esetében: 700 m2 nettó alapterületű
új építmény kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására vonatkozó referencia.
Az M/1. pontban felsorolt min.köv.ek értékei részenként maximum 3 db szerződésből adhatóak össze. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy felhasználható több részre is – adott esetben – ugyanaz a referencia, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)–(2) alapján jár el.
M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel valamennyi rész esetében:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
1 szakember csak 1 követelményt igazolhat.
Az egyes részek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Jótállás:36 hónap
Késedelem: A késedelemmel érintett teljesítésre (60% ill. 100% készültségi fokhoz mérten) vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a kötbér naptári naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja.
Hibás teljesítés: Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítésre ésszerű, legfeljebb 15 napos határidő tűzésével felhívja. Ez időtartam eredménytelen elteltét követően a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók
Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25%-a
Teljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5%-a
Jólteljesítési bizt.: mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5%-a
Biztosítékok: Kbt. 134.§ (6)bek. a) szerint
Igényelhető előleg: 30%, biztosíték nyújtása mellett, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint
A nyertes aj.tevő 5 db számla és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult.
Folytatása a VI.4.3. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról. Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000404392019)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást
2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
3. Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;
Az 1. értékelési szempont részszempontjai (1.1-1.3) esetében a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”)1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
A 2. értékelési szempont: a KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás.
5. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
6. Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében Időpont: 2019.04.26. 10:00, a 2. rész Időpont: 2019.04.25. 10:00; a 3. rész tekintetében Időpont: 2019.04.25. 12:00; a 4. rész tekintetében Időpont: 2019.04.29. 10:00 órakor a helyszínen nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart, a kérdések kiegészítő tájékoztatás kérésként tehetőek fel (a kapcsolattartó személyek a helyszíni bejárásokt illetően: a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek részletezésre).
7. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!
- a Kbt. 66. § (2)bekben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólap (EKR űrlap)
- ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt nyilatkozatminta szerint.
10. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles teljes körű (allrisk) [építési-szerelési] felelősségbiztosítást (400 millió HUF/év és 100 millió HUF/kár összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
12. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.
13. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
14. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
15. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter – 00875.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
Folytatás VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Folyt.:2. rész II.2.14)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Folyt.: 2. rész III.2.2)
A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(6) ,(8) bek.i és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.
Tartalékkeret: 1-3. rész esetében: 10 %, 4. rész esetében: 5%
Von.főbb jogszab.:
2015. évi CXLIII. tv.
272/2014. (XI.5.) „Kr.”
2013. évi V. tv.
2017. évi CL. törvény
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Folyt.: VI.3
17. Ajánlati biztosíték mértéke valamennyi rész esetében: 2.500.000,- HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 1. rész bankszámla 10032000-01490576-30005297, 2. rész 10032000-01490576-00000000, 3. rész 10032000-01490576-30005297, 4. rész 10024003-00282716-30005376 átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
18.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
19.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; http://nekszt.hu/tamogatas/
20.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
22.) Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását és a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását (együttes feltételek). A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll és a Projekt fizikai zárásának időpontja meghosszabbításra került. Amennyiben ezen feltételek a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósulnak meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bek. szerint elállás jogával.
23.) Ajánlatkérő(AK) a Kbt. 104. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzés vonatkozásában korábban keretmegállapodást kötött. AK-nek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell arra a körülményre, hogy ugyanazon tárgyban már egy keretmegállapodás is megkötésre került, amelynek AK ezúton tesz eleget, valamint hatályos keretmegállapodás esetén, az újonnan induló eljárás hirdetményének közzétételéről az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket, amely előírásnak AK szintén eleget tesz.
24.) 4. rész esetében a szerződő fél a Pécsi Tudományegyetem.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák