Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6650/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353085
Postai cím: Mátyás király Utca 6
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Zoltán
Telefon: +36 26598000
E-mail: boda.zoltan@pprt.hu
Fax: +36 26398229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://parkerdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85183971
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaszala Judit
Telefon: +36 36801500
E-mail: kaszala.judit@egererdo.hu
Fax: +36 36801502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.egererdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27948277
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 21.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakáné dr. Burányi Mária
Telefon: +36 82505100
E-mail: szakane.buranyi.maria@sefag.hu
Fax: +36 82505133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sefag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pál János Viktor
Telefon: +36 46501501
E-mail: pal.janos.viktor@eszakerdo.hu
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kilátók építése (VEKOP, GINOP)
Hivatkozási szám: EKR000155922019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében kilátók építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00019, a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007, a GINOP-7.1.2-15-2017-00017 és a GINOP-7.1.2-15-2017-00018 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében 6 részben, az alábbiak szerint:
1. rész: Nagy-Gete-kilátó építése (kilátó szint magasság 16,2 m),
2. rész: Margita-kilátó építése (kilátó szint magasság 20,25 m),
3. rész: Bölcső-hegy-kilátó építése (kilátó szint magasság 6 m),
4. rész: Dobó István-kilátó építése (kilátó szint magasság 18,15 m),
5. rész: Zsófia-kilátó építése (kilátó szint magasság 10,16 m),
6. rész: Lóczy-kilátó építése (kilátó szint magasság 15,74 m).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00019 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 3.500 m földúton lehetséges.
Kilátó szint magasság:16,2 m.
Új, acél szerkezetű kilátó építése.
Főbb munkarészek: felvonulás, alapozás, földmunka, függőleges tartószerkezetek, födémszerkezetek, tetőszerkezet, burkolatok, villámvédelem, külső lépcsők, korlátok, tereprendezés.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Csolnok Polgármesteri Hivatal előtt (Csolnok, Rákóczi tér), kezdés időpontja: 2019.04.05. 15:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00019 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 3.500 m földúton lehetséges.
Kilátó szint magasság:16,2 m.
Új, acél szerkezetű kilátó építése.
Főbb munkarészek: felvonulás, alapozás, földmunka, függőleges tartószerkezetek, födémszerkezetek, tetőszerkezet, burkolatok, villámvédelem, külső lépcsők, korlátok, tereprendezés.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A kivitelezési tevékenység végzésére a vonatkozó természetvédelmi előírás alapján szeptember 1. és március 31. között van lehetőség. Ezen időszakon kívül munkavégzésre nincsen lehetőség, így ezen időszakon kívüli időtartam nem számít bele a teljesítés időtartamába.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Csolnok Polgármesteri Hivatal előtt (Csolnok, Rákóczi tér), kezdés időpontja: 2019.04.05. 15:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapban: Megnevezés
A következő helyett:
12
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 1.000 m földúton lehetséges.
Kilátó szint magasság: 20,25 m.
Létező, vasbeton szerkezetű geodéziai mérőtorony kilátóvá alakítása acél szerkezettel.
Főbb munkarészek: felvonulás, zsaluzás, állványozás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, fém- és könnyű épületszerkezet szerelése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet, felületképzés, szabadidős és sportlétesítmények.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• állványozás – 900 m2;
• beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása: 390 m2;
• „KORONA” vas szerkezet bontása: 1,2 t;
• födém-konzol tüzihorganyozva: 2,684 t;
• födém-lemez: 4,384 t;
• acél háló kifeszítése: 340 m2;
• lépcső járófelület, mellvéd, konzolok: 5,81 t;
• acél felületek mázolása előkészítéssel: 38 m2;
• homlokzat bevonása graffiti ellen impregnálószerrel: 95 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet (2100 Gödöllő, Csemetekert 13.), kezdés időpontja: 2019.04.05. 9:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 1.000 m földúton lehetséges.
Kilátó szint magasság: 20,25 m.
Létező, vasbeton szerkezetű geodéziai mérőtorony kilátóvá alakítása acél szerkezettel.
Főbb munkarészek: felvonulás, zsaluzás, állványozás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, fém- és könnyű épületszerkezet szerelése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet, felületképzés, szabadidős és sportlétesítmények.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• állványozás – 900 m2;
• beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása: 390 m2;
• „KORONA” vas szerkezet bontása: 1,2 t;
• födém-konzol tüzihorganyozva: 2,684 t;
• födém-lemez: 4,384 t;
• acél háló kifeszítése: 340 m2;
• lépcső járófelület, mellvéd, konzolok: 5,81 t;
• acél felületek mázolása előkészítéssel: 38 m2;
• homlokzat bevonása graffiti ellen impregnálószerrel: 95 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. Az építési tevékenység során esetlegesen szükségessé váló nyomvonal tisztítási munkálatok (cserjeirtás, gallyazási tevékenység) csak fészkelési és utódnevelési időszakon kívül (szeptember 1. és március 1. között) végezhető, így ezen időszakon kívüli időtartam – amennyiben a nyomvonal tisztítási munkálatok ezen időszakban lennének esedékesek – nem számít bele a teljesítés időtartamába.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet (2100 Gödöllő, Csemetekert 13.), kezdés időpontja: 2019.04.05. 9:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapban: Megnevezés
A következő helyett:
12
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 1 600 m földúton és 250 m sétaúton lehetséges.
Kilátó szint magasság: 6 m.
Fa tartószerkezetű kilátó építése.
Főbb munkarészek: alapozás, födémszerkezetek, lépcsőszerkezetek, lakatosmunkák, homlokzatképzés.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• hidraulikus teherlift, 1000 kg tömeg, 150 méteres emelőmagassággal, teherlift 1000 kg, telepítés és használat utáni bontása;
• sávalap készítése: 6,2 m2;
• homlokzati csőállvány; 170 m2;
• feltöltés alap közé: 5,2 m3;
• vasbeton lemezalap készítése: 4,1 m3;
• hegesztett betonacél háló szerelése: 0,415 t;
• kilátó faanyaga akác: 7,06 fam3;
• helyszíni méretre szabás, szerelés;
• külső fafelületek felületkezelése: 492 m2;
• külső fafelületek gomba, rovar és tűzvédelmi felületkezelése: 246 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Szentendre, Lajos-forrás parkoló, kezdés időpontja: 2019.04.05. 12:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés 1 600 m földúton és 250 m sétaúton lehetséges.
Kilátó szint magasság: 6 m.
Fa tartószerkezetű kilátó építése.
Főbb munkarészek: alapozás, födémszerkezetek, lépcsőszerkezetek, lakatosmunkák, homlokzatképzés.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• hidraulikus teherlift, 1000 kg tömeg, 150 méteres emelőmagassággal, teherlift 1000 kg, telepítés és használat utáni bontása;
• sávalap készítése: 6,2 m2;
• homlokzati csőállvány; 170 m2;
• feltöltés alap közé: 5,2 m3;
• vasbeton lemezalap készítése: 4,1 m3;
• hegesztett betonacél háló szerelése: 0,415 t;
• kilátó faanyaga akác: 7,06 fam3;
• helyszíni méretre szabás, szerelés;
• külső fafelületek felületkezelése: 492 m2;
• külső fafelületek gomba, rovar és tűzvédelmi felületkezelése: 246 m2.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A kivitelezési tevékenység végzésére a vonatkozó természetvédelmi előírás alapján vegetációs időn kívül lehet végezni, kivéve, ha a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetve ettől eltérés engedélyezésre kerül. Amennyiben ezen időszakon kívül munkavégzésre nincsen lehetőség, úgy ezen időszakon kívüli időtartam nem számít bele a teljesítés időtartamába.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Szentendre, Lajos-forrás parkoló, kezdés időpontja: 2019.04.05. 12:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911 számlaszám.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapban: Megnevezés
A következő helyett:
12
Helyesen:
7
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00017 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedése: kivett művelési ágú ingatlanon, szomszédos ingatlanok erdőterületek.
Megközelítése: 2 200 m földúton, több útvonal lehetséges.
Tervezett csúcsmagasság: 34,08m.
Tervezett kilátószintmagasság: 18,15m.
Főbb munkarészek: föld- és sziklamunka, alapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fémszerkezetek szerelése, fém korlátok és járórácsok elhelyezése, rögzítése, acélszerkezetek rozsdamentesítése, berendezések és látványelemek elhelyezése, elektromos munkák. A kivitelezést a meglévő szerkezet felhasználásával kell elvégezni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépését követően kezdődik, hogy figyelemmel arra, hogy ezen rész tekintetében a közbeszerzési eljárás feltételesen kerül lefolytatásra.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Eger-Felnémet, Erdészek útja 2., kezdés időpontja: 2019.04.03. 11:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6)
és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: MKB Bank Zrt. 10300002-10640630-49020014 számlaszám.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00017 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedése: kivett művelési ágú ingatlanon, szomszédos ingatlanok erdőterületek.
Megközelítése: 2 200 m földúton, több útvonal lehetséges.
Tervezett csúcsmagasság: 34,08m.
Tervezett kilátószintmagasság: 18,15m.
Főbb munkarészek: föld- és sziklamunka, alapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fémszerkezetek szerelése, fém korlátok és járórácsok elhelyezése, rögzítése, acélszerkezetek rozsdamentesítése, berendezések és látványelemek elhelyezése, elektromos munkák. A kivitelezést a meglévő szerkezet felhasználásával kell elvégezni.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a műszaki átadás-átvétel időpontja, amely magában foglalja ez utóbbi esemény legfeljebb 30 napos időtartamát is. A teljesítési határidő a szerződés hatályba lépését követően kezdődik, hogy figyelemmel arra, hogy ezen rész tekintetében a közbeszerzési eljárás feltételesen kerül lefolytatásra. A munkaszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a kivitelezéshez szükséges cserjeirtási és fakivágási munkálatokat hatósági előírás alapján augusztus 15. és március 15. között lehet végezni.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Eger-Felnémet, Erdészek útja 2., kezdés időpontja: 2019.04.03. 11:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6)
és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Ajánlati biztosíték átutalással történő rendelkezésre bocsátása esetén az utaláshoz szükséges adatok: MKB Bank Zrt. 10300002-10640630-49020014 számlaszám.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00017 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés közúttól 4 km földúton és közelítőnyomon lehetséges.
Legfelső járószint magassága: 10,16 m.
Építmény magassága (villámhárító nélkül): 19,69 m.
Főbb munkarészek: felvonulás, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás és egyéb kőművesmunka, ácsmunka, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szabadidős és sportlétesítmények, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, megújuló energiahasznosító berendezés.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• földmunka – 124,69 m3;
• síkalapozás – 24,71 m3;
• vasbeton készítése: 38,2 m3;
• falburkolat készítése: 70,53 m3;
• fa vázszerkezet: 8,82 m3;
• deszkázás: 122,46 m3;
• fa lépcső járólapok: 105,6 m;
• fa járólapok: 33,94 m2;
• kő járólap: 52,02 m2;
• titáncink lemez tető: 107,12 m2;
• fafelület lazúrozása: 183,9 m2;
• impregnálás terméskőre: 70,53 m2;
• impregnálás beton felületen: 11,19 m2.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát is.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Miskolc-Lillafüred, egykori „Szikla” nevű légvédelmi központ épülete melletti parkoló; É 48°06’22”, K 20°37’14”, kezdés időpontja: 2019.04.05. 10:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Helyesen:
Kivitelezési szerződés keretében kilátó építése a GINOP-7.1.2-15-2017-00017 azonosítószámú pályázat megvalósítása
érdekében az alábbiak szerint:
Elhelyezkedés: erdőterületen, megközelítés közúttól 4 km földúton és közelítőnyomon lehetséges.
Legfelső járószint magassága: 10,16 m.
Építmény magassága (villámhárító nélkül): 19,69 m.
Főbb munkarészek: felvonulás, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás és egyéb kőművesmunka, ácsmunka, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése, felületképzés, szabadidős és sportlétesítmények, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, megújuló energiahasznosító berendezés.
Egyéb releváns, fő mennyiségek:
• földmunka – 124,69 m3;
• síkalapozás – 24,71 m3;
• vasbeton készítése: 38,2 m3;
• falburkolat készítése: 70,53 m3;
• fa vázszerkezet: 8,82 m3;
• deszkázás: 122,46 m3;
• fa lépcső járólapok: 105,6 m;
• fa járólapok: 33,94 m2;
• kő járólap: 52,02 m2;
• titáncink lemez tető: 107,12 m2;
• fafelület lazúrozása: 183,9 m2;
• impregnálás terméskőre: 70,53 m2;
• impregnálás beton felületen: 11,19 m2.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát is. A kivitelezési tevékenység a vonatkozó természetvédelmi előírás alapján március 15. és augusztus 15. között nem végezhető, így ezen időszak időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába.
A VI.3.3) pontban jelzett konzultáció alatt Ajánlatkérő a helyszín megtekintését érti. Találkozási pont: Miskolc-Lillafüred, egykori „Szikla” nevű légvédelmi központ épülete melletti parkoló; É 48°06’22”, K 20°37’14”, kezdés időpontja: 2019.04.05. 10:00 óra. A helyszín megtekintésére a Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltak irányadók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Konzultáció időpontja
A következő helyett:
2019/04/02
Helyesen:
2019/04/15
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján egyúttal módosítja a közbeszerzési dokumentumokat is. Korábbi közzététel a KÉ-ben: 5031/2019., 5247/2019. IV.2.2) pont "A következő helyett" helyesen: 2019.04.11. IV.2.6) pont "A következő helyett" helyesen: 2019.04.11. A VI.3.3) pont az EKR-rendszer hibája miatt adminisztratív okból került módosításra, azonban Ajánlatkérő a konzultáció időpontját jelen helyesbítéssel nem kívánja módosítani, így a VI.3.3) pont módosítása nem irányadó a közbeszerzési eljárásban.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben