Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6660/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kisújbányai Vadászház Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisújbányai Vadászház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59033804
Postai cím: Bárány Út 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czéh-Tóth Márk
Telefon: +36 302635510
E-mail: megyeriut@gmail.com
Fax: +36 302635510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisujbanya.wordpress.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Falusi szálláshely bővítése (I.,II. ütem)
Hivatkozási szám: EKR000455682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöldmezős új épület építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bruttó alapterület: 266 m2
Új rendezvényterem.
Ez az épület teljesen új építésű, többfunkciós egység lesz. Közösségi tér, mely alkalmas kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására, étkeztetésre, turisztikai célokra és a falu kulturális eseményinek is helyet ad majd egyaránt.
Rendezvény tér, konyha és kiszolgáló funkciók, bár és vizes blokkok kerülnek kialakításra.
Az ház építészeti karaktere teljesen környezetbe illő, alkalmazkodik a helyi hagyományokhoz és az építési szabályzathoz. Egyszerű geometria, fehér homlokzat, fa nyílászárók zsalugáter árnyékolókkal, nyeregtetős kialakítás, cserépfedés és tetőtéri fa ablakok jellemzik. Egy teljes szintet és részleges tetőtér beépítés foglal magába.
A beruházás építési engedéllyel végezhető kivitelezési tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-6.4.1.-16 pályázat, 1844704244 iratazonosító

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16816 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöldmezős új épület építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147243
Postai cím: Vöröskő Utva 46.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekivorosko@gmail.com
Telefon: +36 204641186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79622814
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7694 Hosszúhetény, Kisújbánya u. 50. HRSZ: 1690
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bruttó alapterület: 266 m2
Új rendezvényterem.
Ez az épület teljesen új építésű, többfunkciós egység lesz. Közösségi tér, mely alkalmas kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására, étkeztetésre, turisztikai célokra és a falu kulturális eseményinek is helyet ad majd egyaránt.
Rendezvény tér, konyha és kiszolgáló funkciók, bár és vizes blokkok kerülnek kialakításra.
Az ház építészeti karaktere teljesen környezetbe illő, alkalmazkodik a helyi hagyományokhoz és az építési szabályzathoz. Egyszerű geometria, fehér homlokzat, fa nyílászárók zsalugáter árnyékolókkal, nyeregtetős kialakítás, cserépfedés és tetőtéri fa ablakok jellemzik. Egy teljes szintet és részleges tetőtér beépítés foglal magába.
A beruházás építési engedéllyel végezhető kivitelezési tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79622814
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecseki Vöröskő Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147243
Postai cím: Vöröskő Utva 46.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: mecsekivorosko@gmail.com
Telefon: +36 204641186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítandó szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.) A műszaki ellenőr által leigazolt tényleges teljesítés alapján az alábbiak szerint nyújthatóak be számlák: 25%, 50 %, 75% -os készültségi fokoknál 1-1 db részszámla (összesen 3 db) és 100 %-os teljesítésnél, sikeresés végleges műszaki átadás-átvételt követően 1 darab végszámla nyújtható be.
Módosított szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.) A műszaki ellenőr által leigazolt tényleges teljesítés alapján az alábbiak szerint nyújthatóak be számlák: 10%, 50 %, 75% -os készültségi fokoknál 1-1 db részszámla (összesen 3 db) és 100 %-os teljesítésnél, sikeresés végleges műszaki átadás-átvételt követően 1 darab végszámla nyújtható be.
Vállalkozó vállalja, hogy a 10%-os készültséghez kapcsolódó 1. számú részszámláját 2019. 04. 08-ig a pályázati elszámolhatóság érdekében benyújtja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pályázati támogathatósági elszámoláshoz szükséges minimum 10%-os előrehaladást igazoló számla benyújtása, aminek a benyújtási határideje 2019. 04. 08. Tekintettel arra, hogy a szerződésben részhatáridő nem került előírásra és Vállalkozó a 25%-os teljesítést ezen időpontig előreláthatóan nem fogja elérni, ezért Felek a kivitelezés költségeinek pályázati elszámolhatósága érdekében az 1. részszámla benyújtásának feltételét közös megegyezéssel a 10 %-os készültségi fokhoz kötik ki.
A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:
1. A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja - olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79622814 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79622814 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben