Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0067/2019
CPV Kód:42990000-2
Ajánlatkérő:SZI - ROJ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3182 Karancslapujtő, Külterület 0160 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Controlsystem SK s.r.o.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZI - ROJ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633796
Postai cím: Kassai utca Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Imréné
Telefon: +36 202149299
E-mail: sziroj@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000581822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
CNC hosszeszterga gép beszerzések
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 101014878 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Külterület 0160 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
32 mm áteresztésű gép – 1 db.A készülék elvárt tulajdonságai:Általános elvárás:
Paraméterezhető forgácstörő algoritmussal rendelk.;
A gép kötelező specifikációinak értékei / határértékei:
Maximum megmunkálható átmérő: 30-32 mm;
Maximum megmunkálható hossz: 200-320 mm / tokmány;
Maximum első fúró átmérő: 10-12 mm;
Maximum első menetfúró átmérő M12;
Főorsó áteresztés: 32-39 mm;
Főorsó sebessége: 6000-8000 min;
Maximum tokmányátmérő az ellenorsón: 30-32 mm;
Maximum kinyúló hossz: 150 mm;
Maximum kinyúló hossz az ellenorsón: 80 mm;
Maximum fúró átmérő az ellenorsón: 10 mm;
Maximum menetfúró átmérő az ellenorsón: M10;
Ellenorsó sebessége: 6000-8000 min;
Lineáris szerszám maximum fúró átmérője: 10 mm;
Lineáris szerszám maximum menetfúró átmérője: M8;
Lineáris szerszám maximum orsósebessége: 4000-6000 min;
Első /hátsó forgó szerszám maximum fúró átmérője: 8 mm;
Első / hátsó forgó szerszám maximum menetfúró átmérője: M6;
Első/hátsó forgó szerszám orsósebessége: 4000-6000 min;
Maximum befogható szerszámok: 19-30 db;
Lineáris szerszámok: minimum 5-6 db;
Lineáris forgó szerszámok: 4-6 db;
Ellentétes szerszámhely: 4-9 db;
Hátsó szerszámhely: 5-11 db;
A szerszám 16 x 130 mm-es méretű legyen;
A hüvely szerszámméretének átmérője: 20-31 mm;
A gyorsjárat minden tengely esetében 32 m/min;
Főmotor 3,7/7,5 kW;
Lineáris hajtott szerszám motor: 1,0 kW;
Ellenorsó motor: 2,2/3,7 kW;
Hátsó hajtott szerszám motor: 1,0 kW;
Első hajtott szerszám motor: 1,0 kW;
Hűtő olaj: 0,4 kW;
Szánkenő motor: 0,003 kW;
A gép központi magassága: 1000-1050 mm;
A gép áramfogyasztása: 13,2 KVA;
Teljes töltése: 36 A;
Levegőnyomás: 0,5 MPa;
A gép súlya: 2900-3200 kg;
A gép az alábbi kiegészítőkkel kell rendelkezzen: a) főorsó és ellenorsó tokmányegység, b) lineáris típusú hajtószerszám egység, c) hűtővíz egység (szintkapcsolóval), d) szánkenő egység (szintkapcsolóval), e) mozgásdetektor, f) forgó vezetőhüvely, g) kilökőegység az üreges alkatrészekhez is, h) forgácskihordó, i) közepes nyomású hűtővíz egység, j) hűtőközeg áramlásérzékelő, k) leszúró őr, l) munkadarab szétválasztó, m) munkatér megvilágítás, n) vezetőhüvely hajtóegység, o) főorsó hűtővíz egység, p) ajtózár, q) hajtott szerszámegység, r) 3-színű állapotjelző torony, s) első meghajtott szerszámegység, t) alapanyag adagoló egység 3 méter hosszú alapanyag adagolására, 36 mm átmérőig, v) 1664 bites CNC vezérléssel rendelkezzen, hogy a szerszámpálya számítása minél gyorsabb és pontosabb legyen, x) hossz- és rövideszterga adapterrel rendelkezzen, hogy a géppel megtámasztás nélkül hosszú alkatrész gyártható legyen, illetve rövid alkatrész közvetlenül a tokmányból a jobb körkörös pontosság miatt, z) két CNC csatornás vezérléssel rendelkezzen, hogy egyidejűleg két egymástól független szerszámpályát kezeljen a gép;
a hosszeszterga gép alkalmas hosszú darabok megtámasztás nélküli megmunkálásához marás és esztergálás technológiával.
20 mm áteresztésű hosszeszterga gép – 1 db
A készülék elvárt tulajdonságai:
Általános elvárás:
Paraméterezhető forgácstörő algoritmussal rendelkezik;
A gép kötelező specifikációinak értékei / határértékei:
Maximum megmunkálható átmérő: 10-20 mm;
Maximum megmunkálható hossz: 100-200 mm / tokmány;
Maximum első fúró átmérő: 8-10 mm;
Maximum első menetfúró átmérő: M8;
Főorsó áteresztés: 22-26 mm;
Főorsó sebessége: maximum 10 000 min;
Maximum tokmányátmérő az ellenorsón: 20 mm;
Maximum kinyúló hossz: 30 mm;
Maximum kinyúló hossz az ellenorsón: 80 mm;
Maximum fúró átmérő az ellenorsón: 8 mm;
Maximum menetfúró átmérő az ellenorsón: M6;
Ellenorsó sebessége: 6000-8000 min;
Lineáris szerszám maximum fúró átmérője: 8 mm;
Lineáris szerszám maximum menetfúró átmérője: M6;
Lineáris szerszám maximum orsósebessége: 4000-6000 min;
Első /hátsó forgó szerszám maximum fúró átmérője: 2-5 mm;
Első / hátsó forgó szerszám maximum menetfúró átmérője: M4;
Első/hátsó forgó szerszám orsósebessége: 4000-6000 min;
Maximum befogható szerszámok: 30-37 db;
Lineáris szerszámok: minimum 4-5 db;
Folytatás a VI.1.5. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 (32 mm áteresztésű gép) CNC vezérlés számítási teljesítménye 16 - 32- 64 bites vezérléssel 5
2 (32 mm áteresztésű gép) Fogaskerék gyártási mérete eszterga gépen belül 5
3 (32 mm áteresztésű gép) Főorsó tengelyvonalára szögben elforgatott furatok készítése helicalis interpolációval eszterga gépen belül 5
4 (32 mm áteresztésű gép) Esztergálás technológiával sokszög alakzatkészítése 5
5 (20 mm áteresztésű gép) CNC vezérlés számítási teljesítménye 16 - 32- 64 bites vezérléssel 5
6 (20 mm áteresztésű gép) Fogaskerék gyártási mérete eszterga gépen belül 5
7 (20 mm áteresztésű gép) Főorsó tengelyvonalára szögben elforgatott furatok készítése helicalis interpolációval eszterga gépen belül 5
8 (20 mm áteresztésű gép) Esztergálás technológiával sokszög alakzatkészítése 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Controlsystem SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87681716
Postai cím: Karpatska U 1.
Város: Kosice
NUTS-kód: SK0
Postai irányítószám: 04001
Ország: Szlovákia
E-mail: import@controlsystem-sk.sk
Telefon: +36 309009997
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023554445
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88340941
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 101014878
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Controlsystem SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87681716
Postai cím: Karpatska U 1.
Város: Kosice
NUTS-kód: SK0
Postai irányítószám: 04001
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023554445

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II. 2. 4. pont folytatása:
Lineáris forgó szerszámok: 4-5 db;
Ellentétes szerszámhely: 3 db;
Hátsó szerszámhely: 4 db;
A szerszám 12 x 12 mm-es méretű legyen;
A hüvely szerszámméretének átmérője: 25 mm;
A gyorsjárat minden tengely esetében 32 m/min;
Főmotor 2,2/3,7 kW;
Lineáris hajtott szerszám motor: 1,0 kW;
Ellenorsó motor: 0,75/1,5 kW;
Hátsó hajtott szerszám motor: 0,75 kW;
Első hajtott szerszám motor: 0,75 kW;
Hűtő olaj: 0,4 kW;
Szánkenő motor: 0,003 kW;
A gép központi magassága: 1000-1050 mm;
A gép áramfogyasztása: 7,3 KVA;
Teljes töltése: 32 A;
Levegőnyomás: 0,5 MPa;
A gép súlya: 2200-2500 kg;
A gép az alábbi kiegészítőkkel kell rendelkezzen: a) főorsó és ellenorsó tokmányegység, b) lineáris típusú hajtószerszám egység, c) hűtővíz egység (szintkapcsolóval), d) szánkenő egység (szintkapcsolóval), e) mozgásdetektor, f) leszúró őr, g) munkadarab szétválasztó, h) munkatér megvilágítás, i) vezetőhüvely hajtóegység, j) főorsó hűtővíz egység, k) ajtózár, l) alapanyag adagoló egység 3 méter hosszú alapanyag adagolására, 36 mm átmérőig, m) 64 bites CNC vezérléssel rendelkezzen, hogy a szerszámpálya számítása minél gyorsabb és pontosabb legyen, n) hossz- és rövideszterga adapterrel rendelkezzen, hogy a géppel megtámasztás nélkül hosszú alkatrész gyártható legyen, illetve rövid alkatrész közvetlenül a tokmányból a jobb körkörös pontosság miatt, o) két CNC csatornás vezérléssel rendelkezzen, hogy egyidejűleg két egymástól független szerszámpályát kezeljen a gép;
a hosszeszterga gépet a kezelője könnyű szerrel (2 órán belül) átszerelhesse rövid eszterga géppé;
a hosszeszterga gép két csatornás vezérléssel rendelkezzen.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges