Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6710/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. – 1/2. hrsz.;5525 Füzesgyarmat, Kossuth Lajos u. 7. – 748/6/C/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60165486
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Füzesgyarmat
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bere Károly
Telefon: +36 66491058
E-mail: muszak@fuzesgyarmat.hu
Fax: +36 66491361
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesgyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzat
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000215802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló kivitelezésre.
1. rész:
A Városháza (Polgármesteri Hivatal) épületének energetika korszerűsítése.
Ennek keretében az épület akadálymentesítése, így nemek, és korcsoportok szerinti kialakítás, valamint a fogyatékossággal élőknek megfelelő kialakítás készül. A megbotlás elkerülésére sík felületek, küszöb mentes kialakítások szintbeli és rámpás csatlakozások készülnek, mely mind az idősek, mind a kisgyermekek részére előnyös, valamint a mozgássérültek és látássérültek számára is megfelelő kialakítás.
Akadálymentes utcai bejárat, 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, kültéri vezető sávok, járdák, rámpák, az épületben közlekedő folyosók, akadálymentes WC kialakítása.
Homlokzati falak talajnedvesség elleni szigetelése.
Pincefödém hőszigetelése
Padlás hőszigetelés
Homlokzat hőszigetelése, homlokzatképzés és belső felületképzések:
Nyílászáró csere (48 db ablak, 9 ajtó)
Bádogozás
A meglévő klíma kültéri egységek, és a villámvédelmi levezetők az új homlokzatsíknak megfelelően kintebb lesznek helyezve.
Fűtéskorszerűsítés:
A meglévő gázkazánok és a gázkonvektorok elbontásra kerülnek. Az emeleti teakonyhába 2 db Viessmann Vitodens 100-35 vagy azzal egyenértékű kondenzációs gázkazán lesz beépítve. Az égéstermék elvezetés/friss levegő bevezetés függőlegesen lesz kiépítve a két kazánnak külön-külön.
A kivitelezés idején a Polgármesteri Hivatal zavartalan, folyamatos működését biztosítani kell. A munkálatok ideje alatt szükséges az összehangolt együttműködés a felek között.
2. rész:
A Városétkeztetési Konyha (Napközi Konyha) épületének energetika korszerűsítése.
Ennek keretében az épület akadálymentesítése, így nemek, és korcsoportok szerinti kialakítás, valamint a fogyatékossággal élőknek megfelelő kialakítás készül. A megbotlás elkerülésére sík felületek, küszöb mentes kialakítások szintbeli és rámpás csatlakozások készülnek, mely mind az idősek, mind a kisgyermekek részére előnyös, valamint a mozgássérültek és látássérültek számára is megfelelő kialakítás.
Akadálymentes utcai bejárat, 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, kültéri vezető sávok, az épületben közlekedő folyosók, akadálymentes WC kialakítása.
Az épület hőszigetelése, homlokzati felületkezelése
Nyílászárócsere
Bádogozás
Fűtéskorszerűsítés:
Az meglévő fűtési rendszer megmarad, azonban a meglévő fűtési rendszer minimálisan átalakításra kerül, a lilával jelölt radiátorok elbontásra kerülnek, a kékkel jelölt pedig kialakításra.
Napelemes rendszer kiépítése:
Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése. A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 48,96kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 50kVA. A cél a villamos energiafogyasztásnak részbeni/teljes kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
Az ingatlan és a beruházás tulajdonosa ajánlatkérő, a napelemes rendszer üzemeltetője, használója a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. lesz a dokumentáció szerint.
A kivitelezés idején a Napközi Konyha zavartalan, folyamatos működését biztosítani kell. A munkálatok ideje alatt szükséges az összehangolt együttműködés a felek között.
A Vállalkozónak a projekt megvalósítása során a teljeskörű (infokommunikációs is) akadálymentesítés előírásainak betartása kötelező mindkét részben.
Részletesen a műszaki leírásban, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésekben.
Az építési beruházás NEM engedélyhez kötött építési tevékenység.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Városháza épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. – 1/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló kivitelezésre.
1. rész:
A Városháza (Polgármesteri Hivatal) épületének energetika korszerűsítése.
Ennek keretében az épület akadálymentesítése, így nemek, és korcsoportok szerinti kialakítás, valamint a fogyatékossággal élőknek megfelelő kialakítás készül. A megbotlás elkerülésére sík felületek, küszöb mentes kialakítások szintbeli és rámpás csatlakozások készülnek, mely mind az idősek, mind a kisgyermekek részére előnyös, valamint a mozgássérültek és látássérültek számára is megfelelő kialakítás.
Akadálymentes utcai bejárat, 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, kültéri vezető sávok, járdák, rámpák, az épületben közlekedő folyosók, akadálymentes WC kialakítása.
Homlokzati falak talajnedvesség elleni szigetelése.
Pincefödém hőszigetelése
Padlás hőszigetelés
Homlokzat hőszigetelése, homlokzatképzés és belső felületképzések:
Nyílászáró csere (48 db ablak, 9 ajtó)
Bádogozás
A meglévő klíma kültéri egységek, és a villámvédelmi levezetők az új homlokzatsíknak megfelelően kintebb lesznek helyezve.
Fűtéskorszerűsítés:
A meglévő gázkazánok és a gázkonvektorok elbontásra kerülnek. Az emeleti teakonyhába 2 db Viessmann Vitodens 100-35 vagy azzal egyenértékű kondenzációs gázkazán lesz beépítve. Az égéstermék elvezetés/friss levegő bevezetés függőlegesen lesz kiépítve a két kazánnak külön-külön.
A kivitelezés idején a Polgármesteri Hivatal zavartalan, folyamatos működését biztosítani kell. A munkálatok ideje alatt szükséges az összehangolt együttműködés a felek között.
A Vállalkozónak a projekt megvalósítása során a teljeskörű (infokommunikációs is) akadálymentesítés előírásainak betartása kötelező.
Részletesen a műszaki leírásban, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésekben.
Az építési beruházás NEM engedélyhez kötött építési tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának létszáma (1-6 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 az. pályázat
II.2.9) További információ:
A beruházás a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton elnevezésű pályázat keretében kerül megvalósításra.

II.2.1)
Elnevezés: Napközi Konyha épületének energetikai korszerűsíté
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth Lajos u. 7. – 748/6/C/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló kivitelezésre.
2. rész:
A Városétkeztetési Konyha (Napközi Konyha) épületének energetika korszerűsítése.
Ennek keretében az épület akadálymentesítése, így nemek, és korcsoportok szerinti kialakítás, valamint a fogyatékossággal élőknek megfelelő kialakítás készül. A megbotlás elkerülésére sík felületek, küszöb mentes kialakítások szintbeli és rámpás csatlakozások készülnek, mely mind az idősek, mind a kisgyermekek részére előnyös, valamint a mozgássérültek és látássérültek számára is megfelelő kialakítás.
Akadálymentes utcai bejárat, 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, kültéri vezető sávok, az épületben közlekedő folyosók, akadálymentes WC kialakítása.
Az épület hőszigetelése, homlokzati felületkezelése
Nyílászárócsere
Bádogozás
Fűtéskorszerűsítés:
Az meglévő fűtési rendszer megmarad, azonban a meglévő fűtési rendszer minimálisan átalakításra kerül, a lilával jelölt radiátorok elbontásra kerülnek, a kékkel jelölt pedig kialakításra.
Napelemes rendszer kiépítése:
Napelemes energiatermelő rendszer kivitelezése. A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 48,96kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 50kVA. A cél a villamos energiafogyasztásnak részbeni/teljes kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.
Az ingatlan és a beruházás tulajdonosa ajánlatkérő, a napelemes rendszer üzemeltetője, használója a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. lesz a dokumentáció szerint.
A kivitelezés idején a Napközi Konyha zavartalan, folyamatos működését biztosítani kell. A munkálatok ideje alatt szükséges az összehangolt együttműködés a felek között.

A Vállalkozónak a projekt megvalósítása során a teljeskörű (infokommunikációs is) akadálymentesítés előírásainak betartása kötelező.
Részletesen a műszaki leírásban, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésekben.
Az építési beruházás NEM engedélyhez kötött építési tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 20
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának létszáma (1-6 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 sz. pályázat
II.2.9) További információ:
A beruházás a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton elnevezésű pályázat keretében kerül megvalósításra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Városháza épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Napközi Konyha épületének energetikai korszerűsíté
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, mivel nem nyújtottak be ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges