Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6723/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Marcali Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21., 1603/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626336
Postai cím: Rákóczi Utca 11.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trombitásné dr. Domján Bernadett
Telefon: +36 85501022
E-mail: domjan.bernadett@marcali.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.marcali.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Marcali Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása
Hivatkozási szám: EKR000237262019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgyi eljárás keretében az épület fűtéskorszerűsítése, homlokzati nyílászáróinak cseréje, függőleges határoló szerkezeteinek hőszigetelése, födém hőszigetelése, földszint teljes belső felújítása és funkcionális átalakítása, tetőtérben 3 db iroda és vizesblokk helyiség felújítása, valamint projektarányos akadálymentesítése, és megújuló energia termelő rendszer kiépítése valósul meg a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
Az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• 3 db akadálymentes mosdó – wc. helyiség kialakítása
• 4 db mosdó és wc. teljeskörű felújítása
• Aljzatbeton bontás: 155,49 m2
• Aljzatbeton készítés: 6,804 m3
• Aljzatelőkészítés, csiszolás, kontakt esztrich készítés: 303,7 m2
• Válaszfalak bontása: 95,43 m2
• Sima oldalfalvakolat készítése: 101,95 m2
• Homlokzati vékonyvakolat készítés: 239,19 m2
• Keskenyvakolás: 735 m
• Spaletta vakolás: 156,6 m
• Gipszkarton válaszfal építés: 62,302 m2
• Gipszkarton álmennyezet építés: 324,63 m2
• Padlóburkolat bontása: 106,53 m2
• Csempe falburkolat bontása: 116,802 m2
• PVC burkolat bontása: 118,33 m2
• Új padlóburkolat (hidegburkolat) készítése: 27,76 m2
• Új csempe falburkolat készítése: 185,15 m2
• PVC padlóburkolat készítése: 326,233 m2
• Beltéri ajtó cseréje: 20 db
• Kültéri – bejárati ajtó cseréje: 4 db
• Homlokzati nyílászáró (ablak) cseréje: 18 db
• Belső diszperziós falfestés: 1218,75 m2
• Külső fafelületek lazúrozása: 238,4 m2
• Homlokzati EPS hőszigetelés: 192,31 m2
• Homlokzati XPS hőszigetelés: 49,6 m2
• Szalagfüggöny szerelés: 11 db
• Beton térkő burkolat készítés: 114,33 m2
• Beton térkő szegély készítés: 101,1 m
• Vörösrézcső vezeték szerelése: 16 m
• Ötrétegű ivóvízcső vezeték szerelése: 182 m
• PE fűtési cső szerelés: 194 m
• PVC lefolyócső vezeték szerelése: 88 m
• Acéllemez radiátor és szerelvényeinek elhelyezése: 26 db
• Szénacél fűtési csővezeték szerelése: 94 m
• Kondenzációs gázkazán beszerelése: 3 db
• Melegvíz tároló beszerelése: 3 db
• Komplett kazánházi szerelvényezés: 1 db
• Villamos elosztók szerelése: 4 db
• Műanyag szerelvény- és kötődobozok elhelyezése: 234 db
• Műa. védőcső: 1140 m
• Réz kábel szerelés: 645 m
• Szigetelt rézvezeték szerelés: 4720 m
• Lámpatestek szerelése: 75 m
• Kapcsolók elhelyezése: 24 db
• Dugaszoló aljzatok elhelyezése: 117 db
• Villámvédelmi rendszer kiépítése: 1 db
• Riasztórendszer kiépítése: 3 db
• Informatikai rendszer kiépítése: 3 db
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57057098 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Marcali Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:45321000-3
45331100-7
45350000-5
45400000-1
45421130-4
45431000-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21., 1603/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgyi eljárás keretében az épület fűtéskorszerűsítése, homlokzati nyílászáróinak cseréje, függőleges határoló szerkezeteinek hőszigetelése, födém hőszigetelése, földszint teljes belső felújítása és funkcionális átalakítása, tetőtérben 3 db iroda és vizesblokk helyiség felújítása, valamint projektarányos akadálymentesítése, és megújuló energia termelő rendszer kiépítése valósul meg a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
Az építési tevékenység meghatározó paraméterei:
• 3 db akadálymentes mosdó – wc. helyiség kialakítása
• 4 db mosdó és wc. teljeskörű felújítása
• Aljzatbeton bontás: 155,49 m2
• Aljzatbeton készítés: 6,804 m3
• Aljzatelőkészítés, csiszolás, kontakt esztrich készítés: 303,7 m2
• Válaszfalak bontása: 95,43 m2
• Sima oldalfalvakolat készítése: 101,95 m2
• Homlokzati vékonyvakolat készítés: 239,19 m2
• Keskenyvakolás: 735 m
• Spaletta vakolás: 156,6 m
• Gipszkarton válaszfal építés: 62,302 m2
• Gipszkarton álmennyezet építés: 324,63 m2
• Padlóburkolat bontása: 106,53 m2
• Csempe falburkolat bontása: 116,802 m2
• PVC burkolat bontása: 118,33 m2
• Új padlóburkolat (hidegburkolat) készítése: 27,76 m2
• Új csempe falburkolat készítése: 185,15 m2
• PVC padlóburkolat készítése: 326,233 m2
• Beltéri ajtó cseréje: 20 db
• Kültéri – bejárati ajtó cseréje: 4 db
• Homlokzati nyílászáró (ablak) cseréje: 18 db
• Belső diszperziós falfestés: 1218,75 m2
• Külső fafelületek lazúrozása: 238,4 m2
• Homlokzati EPS hőszigetelés: 192,31 m2
• Homlokzati XPS hőszigetelés: 49,6 m2
• Szalagfüggöny szerelés: 11 db
• Beton térkő burkolat készítés: 114,33 m2
• Beton térkő szegély készítés: 101,1 m
• Vörösrézcső vezeték szerelése: 16 m
• Ötrétegű ivóvízcső vezeték szerelése: 182 m
• PE fűtési cső szerelés: 194 m
• PVC lefolyócső vezeték szerelése: 88 m
• Acéllemez radiátor és szerelvényeinek elhelyezése: 26 db
• Szénacél fűtési csővezeték szerelése: 94 m
• Kondenzációs gázkazán beszerelése: 3 db
• Melegvíz tároló beszerelése: 3 db
• Komplett kazánházi szerelvényezés: 1 db
• Villamos elosztók szerelése: 4 db
• Műanyag szerelvény- és kötődobozok elhelyezése: 234 db
• Műa. védőcső: 1140 m
• Réz kábel szerelés: 645 m
• Szigetelt rézvezeték szerelés: 4720 m
• Lámpatestek szerelése: 75 m
• Kapcsolók elhelyezése: 24 db
• Dugaszoló aljzatok elhelyezése: 117 db
• Villámvédelmi rendszer kiépítése: 1 db
• Riasztórendszer kiépítése: 3 db
• Informatikai rendszer kiépítése: 3 db
A teljeskörű, minden munkatételre kiterjedő pontos mennyiségeket az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt többlet-jótállási idő (hónapokban megadva 0-24 hó között) 10
2 2. A szerződés teljesítésében részt vevő műszaki szakember (MV-É) építési munkák területén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai többlettapasztalat értékelése 0-36 hó) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Marcali Széchenyi utcai orvosi rendelő felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
E-mail: gkalman@gmail.com
Telefon: +36 309810548
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60608933
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57057098
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges