Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6830/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3 Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940 Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2 Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1 Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO - Penta Konzorcium
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01983
Postai cím: Dobó tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András ügyvezető
Telefon: +36 36515250
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.eger.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül térfelújítási feladatok elvégzése Eger belvárosában”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3
Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940
Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2
Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1
Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.„Erzsébet udvar felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az Erzsébet-udvar felújítása során fő szempont, hogy a mai kor szellemének megfelelő teret hozzunk létre, egy kortárs teret, a lakosságot megfelelően kiszolgáló pihenő terekkel. Az udvar tengelyét egy egységes burkolatú járófelület képezi, melynek mentén közvilágítás és padok kerülnek elhelyezésre. A tengely végében a játszótér kerül kialakításra, melyet egy központi fogadótér határol, a 3 fő átjáró metsződésénél. A főtengelybe csatlakozó járófelületek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már megszokott haladási irányokat tartsuk, a közlekedést ne korlátozzuk.
Burkolatok, szegélyek: A tervezési területen a beton burkolatok, melyek többnyire az épület közvetlen környezetében, keskeny sávban találhatóak meg, elbontásra kerülnek, teljes alépítménnyel együtt, ill. a meglévő aszfalt burkolat is teljes mélységében elbontandó. A területen lévő egyéb térkő burkolatok is elbontásra kerülnek, az alattuk lévő ágyazó réteggel együtt, ill. a meglévő beton kerti szegélyek alépítménnyel együtt, és a rönkfa szegélyek is bontandóak. A tervezett gumiburkolatú játszótér területén a homok burkolat szintén kb. 30 cm vastagságában bontandó el.
A kikerülő homok elszállítása szükséges.
Berendezési tárgyak: A jelenlegi berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők és játszóeszközök) elavultak a teljes területen, cseréjük időszerű. Bontandók a területen található padok, hulladékgyűjtők ill. játszóeszközök. Ezenkívül a meglévő közvilágítás is felújítandó, bontandó.
Növényzet irtása: A tervezési területen a növényfelmérés alapján 5 db fa kivágása indokolt, valamint 15 db bokorfa és örökzöld kivágása. A cserjefoltok teljes eltávolítása szükséges, valamint az egynyári és gyepes területek átalakítása. A meglévő, megmaradó fák (ld. I. melléklet) gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek sérülése esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell! A bontásból keletkező építési törmeléket, hulladékot és fanyesedéket zárt ponyva alatt kell a lerakóhelyre szállítani!
Építési munkák:
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat gyalogos forgalomra: 668 m2
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat vegyes forgalomra: 692 m2
1 db játszótér építése Playtop öntött gumiburkolattal: 146 m2
2,5 cm vtg. műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat: 173 m2
Terasz burkolat készítése: 72 m2
Riolittufa burkolat készítése: 239 m2
Archigreen LE-175 süllyesztett fém szegély: 775 m
Kültéri padok kihelyezése: 18 db
Információs tábla kihelyezése: 1 db
Kerékpártároló kihelyezése: 7 db
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 9 db
Játszótéri elemek kihelyezése: 3 db
Virágtartó kihelyezése: 8 db
Lombhullató fák kiültetése: 15 db
Cserjék kiültetése: 566 db
Évelők kiültetése: 10172 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése: 1 db
Vízvezeték hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 22 db
2. „Bajcsy tömbbelső felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Bontás:
Burkolatok bontása: 502,3 m2
Szegélyek bontása: 161,2 m
Építési munkák:
Műanyag szegély építés: 95,9 m
Fémszegély építés: 166,2 m
Beton térkő burkolat gyalogos terhelésre: 539,4
Beton térkő burkolat gépkocsi terhelésre: 346,9 m2
Beton ülőfal készítés: 19 m
Tánfal építés: 16 m
Kültéri padok, székek kihelyezése: 6 db
Hulladékgyűjtő: 4 db
Faveremrács elhelyezés: 1 db
Poller elhelyezés: 1 db
Iránymutató tábla: 5 db
Fa ültetés: 5 db
Cserjeültetés: 468 db
Évelők kiültetése: 2323 db
Gyepesítés: 430,8 m2
Csapadékvíz elvezető hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
3. „Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Eszterházy tér:
Szivárgó építés: 190 m
Csapadékcsatorna kivitelezés: 122 m
CKT burkolatalap készítése: 1110 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 330 m
Szökőkút kivitelezés vízgépészettel, világítással 27,5 m2 vízfelülettel: 1 db
Beton térkő burkolat: 4100,48 m2
Vakvezető kő burkolat: 82,23 m2
Gránitlap burkolat építése: 1307,82 m2
Bazalt kiskockakő folyóka készítése: 18,23 m2
Mészkő szegély építése: 746,78 m
Fémszegély építése: 889,12 m
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 11 db
Támlás pad kihelyezése: 33 db
Planténer kihelyezése: 6 db
Poller telepítése: 10 db
Kerékpártároló telepítése: 18 db
Fedett utasváró kihelyezése: 1 db
Interaktív információs tábla: 2 db
Fa kiültetés: 6 db
Cserje kiültetés: 2662 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
Egynyári virág ültetése: 6085 db
Évelők kiültetése: 4122 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 2814,93 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Ivóvíz vezeték építése
Csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka építése
4. Hatvani kapu tér:
Vízjáték kivitelezés vízgépészettel: 1 db
Szennyvízvezeték kiváltás: 16 m
Vízvezeték kiváltás: 56 m
Burkolatbontás, területelőkészítés: 799 m2
CKT burkolatalap építése: 113,03 m3
Kerti szegély építése: 215,28 m
Beton térkő burkolat építése: 624,26 m2
Lapkő burkolat készítése: 35,45 m2
Kiskockakő burkolat építése: 49,53 m2
Fagyálló mészkőlap burkolat építése: 36,38 m2
Vakvezető kő burkolat: 6,83 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 3 db
Támlás pad kihelyezése: 6 db
Szobor restaurálás: 1 db
Kerti támfal: 10,97 m2
Cserje kiültetés: 388 db
Egynyári virág ültetése: 1901 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 4 db
5. Kossuth utca É-i oldal:
Szivárgó építés: 30 m
Csapadékcsatorna átépítés: 22 m
CKT burkolatalap készítése: 289 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 190 m
Süllyesztett nagykockakő szegély: 76 m
Kiemelt nagykockakő szegély: 136 m
Döntött nagykockakő szegély: 54 m
Fémszegély építés: 91 m
Beton térkő burkolat építése: 1374 m2
Vakvezető kő burkolat: 59,7 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 6 db
Támlás pad kihelyezése: 10 db
Faveremrács: 6 db
Planténer elhelyezése: 7 db
Poller elhelyezése: 7 db
Kerékpártároló kihelyezés: 9 db
Fa kiültetés: 13 db
Cserje, talajtakaró kiültetése: 2555 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 267 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9191 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO - Penta Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 668998444
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Eger belterülete, Erzsébet udvar: 3300 Eger, Hrsz: 4911/2, 4908, 1911/1, 4911/3
Bajcsy tömbbelső: 3300 Eger, Hrsz: 4929, 4930/1, 4930/3, 4940
Kossuth út: 3300 Eger, Hrsz: 4980-2
Eszterházy tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-1, 4980-1
Hatvani kapu tér: 3300 Eger, Hrsz: 4562-2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.„Erzsébet udvar felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Az Erzsébet-udvar felújítása során fő szempont, hogy a mai kor szellemének megfelelő teret hozzunk létre, egy kortárs teret, a lakosságot megfelelően kiszolgáló pihenő terekkel. Az udvar tengelyét egy egységes burkolatú járófelület képezi, melynek mentén közvilágítás és padok kerülnek elhelyezésre. A tengely végében a játszótér kerül kialakításra, melyet egy központi fogadótér határol, a 3 fő átjáró metsződésénél. A főtengelybe csatlakozó járófelületek kialakítása során törekedtünk arra, hogy a már megszokott haladási irányokat tartsuk, a közlekedést ne korlátozzuk.
Burkolatok, szegélyek: A tervezési területen a beton burkolatok, melyek többnyire az épület közvetlen környezetében, keskeny sávban találhatóak meg, elbontásra kerülnek, teljes alépítménnyel együtt, ill. a meglévő aszfalt burkolat is teljes mélységében elbontandó. A területen lévő egyéb térkő burkolatok is elbontásra kerülnek, az alattuk lévő ágyazó réteggel együtt, ill. a meglévő beton kerti szegélyek alépítménnyel együtt, és a rönkfa szegélyek is bontandóak. A tervezett gumiburkolatú játszótér területén a homok burkolat szintén kb. 30 cm vastagságában bontandó el.
A kikerülő homok elszállítása szükséges.
Berendezési tárgyak: A jelenlegi berendezési tárgyak (padok, hulladékgyűjtők és játszóeszközök) elavultak a teljes területen, cseréjük időszerű. Bontandók a területen található padok, hulladékgyűjtők ill. játszóeszközök. Ezenkívül a meglévő közvilágítás is felújítandó, bontandó.
Növényzet irtása: A tervezési területen a növényfelmérés alapján 5 db fa kivágása indokolt, valamint 15 db bokorfa és örökzöld kivágása. A cserjefoltok teljes eltávolítása szükséges, valamint az egynyári és gyepes területek átalakítása. A meglévő, megmaradó fák (ld. I. melléklet) gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák végzendők! A gyökerek sérülése esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell! A bontásból keletkező építési törmeléket, hulladékot és fanyesedéket zárt ponyva alatt kell a lerakóhelyre szállítani!
Építési munkák:
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat gyalogos forgalomra: 668 m2
Gyalogos sétány - Beton térkő burkolat vegyes forgalomra: 692 m2
1 db játszótér építése Playtop öntött gumiburkolattal: 146 m2
2,5 cm vtg. műgyanta kötőanyagú vízáteresztő öntött kavicsburkolat: 173 m2
Terasz burkolat készítése: 72 m2
Riolittufa burkolat készítése: 239 m2
Archigreen LE-175 süllyesztett fém szegély: 775 m
Kültéri padok kihelyezése: 18 db
Információs tábla kihelyezése: 1 db
Kerékpártároló kihelyezése: 7 db
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 9 db
Játszótéri elemek kihelyezése: 3 db
Virágtartó kihelyezése: 8 db
Lombhullató fák kiültetése: 15 db
Cserjék kiültetése: 566 db
Évelők kiültetése: 10172 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése: 1 db
Vízvezeték hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 22 db
2. „Bajcsy tömbbelső felújítása”
Az elvégzendő építési munka nem építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Bontás:
Burkolatok bontása: 502,3 m2
Szegélyek bontása: 161,2 m
Építési munkák:
Műanyag szegély építés: 95,9 m
Fémszegély építés: 166,2 m
Beton térkő burkolat gyalogos terhelésre: 539,4
Beton térkő burkolat gépkocsi terhelésre: 346,9 m2
Beton ülőfal készítés: 19 m
Tánfal építés: 16 m
Kültéri padok, székek kihelyezése: 6 db
Hulladékgyűjtő: 4 db
Faveremrács elhelyezés: 1 db
Poller elhelyezés: 1 db
Iránymutató tábla: 5 db
Fa ültetés: 5 db
Cserjeültetés: 468 db
Évelők kiültetése: 2323 db
Gyepesítés: 430,8 m2
Csapadékvíz elvezető hálózat átépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
3. „Kossuth út, Eszterházy tér, Hatvani kapu térburkolatok felújítása”
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a megküldött tervekben, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Főbb mennyiségek:
Eszterházy tér:
Szivárgó építés: 190 m
Csapadékcsatorna kivitelezés: 122 m
CKT burkolatalap készítése: 1110 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 330 m
Szökőkút kivitelezés vízgépészettel, világítással 27,5 m2 vízfelülettel: 1 db
Beton térkő burkolat: 4100,48 m2
Vakvezető kő burkolat: 82,23 m2
Gránitlap burkolat építése: 1307,82 m2
Bazalt kiskockakő folyóka készítése: 18,23 m2
Mészkő szegély építése: 746,78 m
Fémszegély építése: 889,12 m
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 11 db
Támlás pad kihelyezése: 33 db
Planténer kihelyezése: 6 db
Poller telepítése: 10 db
Kerékpártároló telepítése: 18 db
Fedett utasváró kihelyezése: 1 db
Interaktív információs tábla: 2 db
Fa kiültetés: 6 db
Cserje kiültetés: 2662 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 18 db
Egynyári virág ültetése: 6085 db
Évelők kiültetése: 4122 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 2814,93 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Ivóvíz vezeték építése
Csapadékvíz elvezetésére szolgáló rácsos folyóka építése
4. Hatvani kapu tér:
Vízjáték kivitelezés vízgépészettel: 1 db
Szennyvízvezeték kiváltás: 16 m
Vízvezeték kiváltás: 56 m
Burkolatbontás, területelőkészítés: 799 m2
CKT burkolatalap építése: 113,03 m3
Kerti szegély építése: 215,28 m
Beton térkő burkolat építése: 624,26 m2
Lapkő burkolat készítése: 35,45 m2
Kiskockakő burkolat építése: 49,53 m2
Fagyálló mészkőlap burkolat építése: 36,38 m2
Vakvezető kő burkolat: 6,83 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 3 db
Támlás pad kihelyezése: 6 db
Szobor restaurálás: 1 db
Kerti támfal: 10,97 m2
Cserje kiültetés: 388 db
Egynyári virág ültetése: 1901 db
Automata öntözőrendszer kiépítése: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 4 db
5. Kossuth utca É-i oldal:
Szivárgó építés: 30 m
Csapadékcsatorna átépítés: 22 m
CKT burkolatalap készítése: 289 m3
Szegélyépítés előregyártott beton elemekből: 190 m
Süllyesztett nagykockakő szegély: 76 m
Kiemelt nagykockakő szegély: 136 m
Döntött nagykockakő szegély: 54 m
Fémszegély építés: 91 m
Beton térkő burkolat építése: 1374 m2
Vakvezető kő burkolat: 59,7 m2
Hulladékgyűjtő kihelyezése: 6 db
Támlás pad kihelyezése: 10 db
Faveremrács: 6 db
Planténer elhelyezése: 7 db
Poller elhelyezése: 7 db
Kerékpártároló kihelyezés: 9 db
Fa kiültetés: 13 db
Cserje, talajtakaró kiültetése: 2555 db
Automata öntözőrendszer kiépítése 267 m2 felületen: 1 db
Elektromos hálózat, közvilágítás átépítése: 1 db
Közvilágítási oszlop kihelyezése: 16 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 674086627
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO - Penta Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött, mely többlet munkákkal járt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött, mely többlet munkákkal járt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 668998444 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 674086627 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben