Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6849/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Nagybörzsöny Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagybörzsöny, külterület 086/11, /15, /16 hrsz-ú utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagybörzsöny Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69751037
Postai cím: Rákóczi Utca 2
Város: Nagybörzsöny
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antal Gyuláné
Telefon: +36 27378025
E-mail: hivatal@nagyborzsony.hu
Fax: +36 27378025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyborzsony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi földutak stabilizálása
Hivatkozási szám: EKR000437312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész: 011/11, 080, 081 hrsz-ú utak felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagybörzsöny, külterület 086/11, /15, /16 hrsz-ú utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KIVITELEZÉS MŰSZAKI TARTALMA VALAMENNYI RÉSZAJÁNLATBAN:
- padka és árok: 10 cm tömörített altalajhumuszterítés, füvesítés;
- felújítandó út: 10 cm M 22 mechanikai stabilizáció, tömörített kiékelő réteg, 20 cm M 56 mechanikai stabilizáció, tömörített alapréteg, 20 cm M 80 mechanikai stabilizáció, tömörített fagyvédő javítóréteg, tömörített altalaj

MENNYISÉGEK:
2. részajánlat: 086/11, /15, /16 hrsz-ú utak felújítása
Tervezett út területe: 2910 m2
Tervezési szakasz hossza: 96+866=962m
Tervezett burkolat szélessége: 3,0 m
Tervezett padkaszélesség: 1,00 m
Új áteresz építése: 40 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 500
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1939182386 iratazonosító számú támogatási okirat

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22049 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész: 011/11, 080, 081 hrsz-ú utak felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506720
Postai cím: Alkotmány Utca 20
Város: Vámosmikola
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2635
Ország: Magyarország
E-mail: nepa2635@enternet.hu
Telefon: +36 204337121
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24677230
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagybörzsöny, külterület 086/11, /15, /16 hrsz-ú utak
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
KIVITELEZÉS MŰSZAKI TARTALMA VALAMENNYI RÉSZAJÁNLATBAN:
- padka és árok: 10 cm tömörített altalajhumuszterítés, füvesítés;
- felújítandó út: 10 cm M 22 mechanikai stabilizáció, tömörített kiékelő réteg, 20 cm M 56 mechanikai stabilizáció, tömörített alapréteg, 20 cm M 80 mechanikai stabilizáció, tömörített fagyvédő javítóréteg, tömörített altalaj

MENNYISÉGEK:
2. részajánlat: 086/11, /15, /16 hrsz-ú utak felújítása
Tervezett út területe: 2910 m2
Tervezési szakasz hossza: 96+866=962m
Tervezett burkolat szélessége: 3,0 m
Tervezett padkaszélesség: 1,00 m
Új áteresz építése: 40 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 500
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24677230
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NÉ&PA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57506720
Postai cím: Alkotmány Utca 20
Város: Vámosmikola
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2635
Ország: Magyarország
E-mail: nepa2635@enternet.hu
Telefon: +36 204337121
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
ÁFA fizetési kötelezettség módosítása A Vállalkozási szerződés VII/1. pontjában „Az ÁFA összeget Megrendelő a fordítottan adózás szabályai (Áfa tv. 142. §) szerint fizeti meg.” szövegrész helyett az alábbi szövegrész lép életbe: „Az ÁFA összeget Vállalkozó fizeti meg, így ÁFA összeggel növelt számlát állít ki.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítás indoklása Az első részszámla kiállításakor pénzügyi szakértő megállapította, hogy a tárgyi beruházás vonatkozásában a hatályos szabályozás szerint az „egyenes adózás” szabályát kell alkalmazni. A Kbt. 141. § (6) bekezdése előírja: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.” Megállapítható, hogy a szerződés módosítása nem lényeges, mert a változás csak annyi, hogy az ÁFA összeget nem a Megrendelő fizeti meg közvetlenül a NAV felé, hanem a Vállalkozó.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24677230 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24677230 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben