Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6852/2019
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Magyar Ergométer Szövetség
Teljesítés helye:Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld települései (amelyeken a tártkapus és példaképes rendezvények megvalósulnak)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mediaevent Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Ergométer Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59393016
Postai cím: Üllői Út 241.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Gábor
Telefon: +36 704080798
E-mail: info@ergometerszovetseg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ergometerszovetseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kommunikáció_EFOP-1.8.6-17-2017-00022
Hivatkozási szám: EKR000769062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kommunikáció_EFOP-1.8.6-17-2017-00022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:79342000-3
92111210-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23,HU32,HU33 A teljesítés helye: Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld települései (amelyeken a tártkapus és példaképes rendezvények megvalósulnak)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minden médiaterméknek meg kell felelnie a 272/2014. Kr. által hivatkozott nyilvánosságra vonatkozó uniós szabályozásnak. A nyertes
ATnek vmennyi kommunikációs feladatának végrehajtásakor alkalmaznia kell a „KTK 2020“c. útmutatót, a MERSZ Arculati
Kézikönyvét, vmint a nyertes ATnek meg kell jelenítenie a MERSZ arculati elemeit is. A kampányelemeknek vizuálisan összhangban
kell lenniük az AK által megfogalmazott üzenettel („EFOP-1.8.6-17-2017-00022 projekt),azt a lehető leghatékonyabb módon kell
tolmácsolnia a felhasználók felé és biztosítania kell a kampány során a széles körű elérést a célcsoport körében, hogy az AK által
meghatározott kommunikációs célok a leghatékonyabban valósuljanak meg.
Feladatok: 1.Imázs film •min. 60mp hosszúságú; •a
médiatervnek megfelelő, min.3db rövidebb vágat (20,25 és 30mp) elkészítése.
2.Közösségi média fizetett megjelenések •a Facebook és YouTube oldalak ajánlatkérő nevében történő kezelése; •a médiatervezés, médiavásárlás, médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív
tervezési és gyártási feladatok lebonyolítása és a közösségi médiakampány arculati elemeinek kidolgozása; •a Youtube-n mozgóképek,
míg a facebookon mozgó- és álló képek feltöltése és a feltöltésre kerülő mozgóképek szerkesztése; •Facebook eventek tartalmának és
megjelenésének szerkesztése, kezelése; •a 25roadshow eseményhez kapcsolódóan 25db facebook event és min. 25db youtube hirdetés
megjelenítése.
3.Roadshowt indító sajtóesemény teljeskörű előkészítése és lebonyolítása: •min. 20fő és max. 100fő részvételével
megtartásra kerülő nyitó rendezvény szakszerű és teljeskörű lebony., így: -min. 250m2 alapter-ű Bp-i helyszín, berendezés, techn.i
eszköz, hideg catering és szakemberek biztosítása, -rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos lebonyolító tevékenység.
4.Kiadványok, nyomtatott segédanyagok tervezése és gyártása: •A megval.tan. és a pályázat szerint 25db példaképes rendezvény lesz és
295 db tárt kapus (3 régió*3megye* 30 település), ahol a megye legfittebb verseny lesz. Így 25*5000db és 295*1000 db-ot kell
legyártani. •min. A5 méretű anyag, 8 oldalban •papír minősége: min. 135g műnyomó papírra •4 + 4 színben
5.Fotódokumentáció
készítése: •a pályázati anyagban meghatározott rendezvényenként 10-15db képet átadása •az eseményt követő 10napon belüli
átadással •a fotókat digitális formátumban (jpg, jpeg, png) min.10mp
6.Tájékoztató tábla tervezése és gyártása: •„C” típ. táj. tábla,
mérete:A2 •47db
7.EDM kampány: •az eDM szövegének megalkotása AT feladata, de a szakmai szövegeket AK biztosítja
alapanyagként •1 v. 2 hírlevél/hó a kampány alatt
8.Médiaterv •a komplex médiaterv, az opt. mix meghatározása AT feladata. A
projekt kötelező komm-hoz és a projekt keretében megvalósuló eseményekhez kapcs. a projekt teljes időszakára vonatkozóan a
célcsoport elérését lekedvezőbb módon (célszámokra nincs konkrét számszaki meghat.), kronológiában biztosító médiaterv elkészítése,
melynek része a fizetett média felületek és a médiával javasolt tartalmi, ill. média támogatói együttműködések összessége. A
hirdetésvásárlás is ide tartozik.
9.Egyéb média termékek •BeachFlag: 10db; zászlórúd+nyomat+talp; „Uszony”forma; S méret (280cm
magas); nyomat mérete 65x230cm; Talp: kereszttalpas kivitel,csapágyas, leszögelhető •roll-up: 10db; méret: 85x200cm; standard, egy
oldalas szerkezet hordtáskában szállítva. •Molino lehetőségek:4db/verzió: 1) PVC banner alapanyag (kül-és beltéri haszn-ra is). Mérete
5x2 m (de igény szerint szabadon meghat.) Konfekcionálása:körben hegesztve, ált. 30, v. 50cm-ként ringlikkel ellátva. Kihelyezése: a
helyszíni adottságoktól függően a ringliknél műanyag kötözővel, v. kötéllel, v. huzallal rögzítve. 2) PVC háló alapanyag (kültéri
haszn-ra). Méret:5x2 m(igény szerint szabadon meghatározható). Konfekcionálása: körben hegesztve, általában 30, v. 50 cm-ként
ringlikkel ellátva. Kihelyezése:a helyszíni adottságoktól függően a ringliknél műanyag kötözővel, v. kötéllel v. huzallal rögzítve Részl.
műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.6-17-2017-00022 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02155 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kommunikáció_EFOP-1.8.6-17-2017-00022
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaevent Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56678112
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@mediaevent.hu
Telefon: +36 204576888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59994300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:79342000-3
92111210-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23,HU32,HU33 A teljesítés helye: Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld települései (amelyeken a tártkapus és példaképes rendezvények megvalósulnak)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minden médiaterméknek meg kell felelnie a 272/2014. Kr. által hivatkozott nyilvánosságra vonatkozó uniós szabályozásnak. A nyertes
ATnek vmennyi kommunikációs feladatának végrehajtásakor alkalmaznia kell a „KTK 2020“c. útmutatót, a MERSZ Arculati
Kézikönyvét, vmint a nyertes ATnek meg kell jelenítenie a MERSZ arculati elemeit is. A kampányelemeknek vizuálisan összhangban
kell lenniük az AK által megfogalmazott üzenettel („EFOP-1.8.6-17-2017-00022 projekt),azt a lehető leghatékonyabb módon kell
tolmácsolnia a felhasználók felé és biztosítania kell a kampány során a széles körű elérést a célcsoport körében, hogy az AK által
meghatározott kommunikációs célok a leghatékonyabban valósuljanak meg.
Feladatok: 1.Imázs film •min. 60mp hosszúságú; •a
médiatervnek megfelelő, min.3db rövidebb vágat (20,25 és 30mp) elkészítése.
2.Közösségi média fizetett megjelenések •a Facebook és YouTube oldalak ajánlatkérő nevében történő kezelése; •a médiatervezés, médiavásárlás, médiabeszerzéshez kapcsolódó kreatív
tervezési és gyártási feladatok lebonyolítása és a közösségi médiakampány arculati elemeinek kidolgozása; •a Youtube-n mozgóképek,
míg a facebookon mozgó- és álló képek feltöltése és a feltöltésre kerülő mozgóképek szerkesztése; •Facebook eventek tartalmának és
megjelenésének szerkesztése, kezelése; •a 25roadshow eseményhez kapcsolódóan 25db facebook event és min. 25db youtube hirdetés
megjelenítése.
3.Roadshowt indító sajtóesemény teljeskörű előkészítése és lebonyolítása: •min. 20fő és max. 100fő részvételével
megtartásra kerülő nyitó rendezvény szakszerű és teljeskörű lebony., így: -min. 250m2 alapter-ű Bp-i helyszín, berendezés, techn.i
eszköz, hideg catering és szakemberek biztosítása, -rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos lebonyolító tevékenység.
4.Kiadványok, nyomtatott segédanyagok tervezése és gyártása: •A megval.tan. és a pályázat szerint 25db példaképes rendezvény lesz és
295 db tárt kapus (3 régió*3megye* 30 település), ahol a megye legfittebb verseny lesz. Így 25*5000db és 295*1000 db-ot kell
legyártani. •min. A5 méretű anyag, 8 oldalban •papír minősége: min. 135g műnyomó papírra •4 + 4 színben
5.Fotódokumentáció
készítése: •a pályázati anyagban meghatározott rendezvényenként 10-15db képet átadása •az eseményt követő 10napon belüli
átadással •a fotókat digitális formátumban (jpg, jpeg, png) min.10mp
6.Tájékoztató tábla tervezése és gyártása: •„C” típ. táj. tábla,
mérete:A2 •47db
7.EDM kampány: •az eDM szövegének megalkotása AT feladata, de a szakmai szövegeket AK biztosítja
alapanyagként •1 v. 2 hírlevél/hó a kampány alatt
8.Médiaterv •a komplex médiaterv, az opt. mix meghatározása AT feladata. A
projekt kötelező komm-hoz és a projekt keretében megvalósuló eseményekhez kapcs. a projekt teljes időszakára vonatkozóan a
célcsoport elérését lekedvezőbb módon (célszámokra nincs konkrét számszaki meghat.), kronológiában biztosító médiaterv elkészítése,
melynek része a fizetett média felületek és a médiával javasolt tartalmi, ill. média támogatói együttműködések összessége. A
hirdetésvásárlás is ide tartozik.
9.Egyéb média termékek •BeachFlag: 10db; zászlórúd+nyomat+talp; „Uszony”forma; S méret (280cm
magas); nyomat mérete 65x230cm; Talp: kereszttalpas kivitel,csapágyas, leszögelhető •roll-up: 10db; méret: 85x200cm; standard, egy
oldalas szerkezet hordtáskában szállítva. •Molino lehetőségek:4db/verzió: 1) PVC banner alapanyag (kül-és beltéri haszn-ra is). Mérete
5x2 m (de igény szerint szabadon meghat.) Konfekcionálása:körben hegesztve, ált. 30, v. 50cm-ként ringlikkel ellátva. Kihelyezése: a
helyszíni adottságoktól függően a ringliknél műanyag kötözővel, v. kötéllel, v. huzallal rögzítve. 2) PVC háló alapanyag (kültéri
haszn-ra). Méret:5x2 m(igény szerint szabadon meghatározható). Konfekcionálása: körben hegesztve, általában 30, v. 50 cm-ként
ringlikkel ellátva. Kihelyezése:a helyszíni adottságoktól függően a ringliknél műanyag kötözővel, v. kötéllel v. huzallal rögzítve Részl.
műszaki leírásban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59994300
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaevent Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56678112
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@mediaevent.hu
Telefon: +36 204576888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2019. február 20. napján hiánypótlási felhívás érkezett a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Irányító Hatóságtól az alábbiak szerint:
„A jelenleg hatályos projektidőszak 2018.05.15-2020.09.15. A szerződés ''III. A szerződés teljesítése'' pontjában szereplő, az ''Egyéb média termékek tervezése és gyártása, így BeachFlagek, roll-upok, molinok'' feladat esetében a feladat időpontja ''50%-a a megvalósítás 1 hónapja, a másik 50% 2018.03.15- ig.'' Tájékoztatjuk, hogy a Felhívás 5.5 pontja alapján jelen költség nem sorolható az előkészítési költségek körébe, ezért nem elszámolható. Amennyiben adminisztrációs hiba történt a feladat időpontjának feltűntetése során, kérjük, javítsa a szerződést.”
A hiánypótlási felhívásnak megfelelően Megrendelő szerződésmódosítás keretében javítani kívánja a szolgáltatási szerződésben lévő adminisztrációs hibát.
A szerződémódosítás oka:
Rögzítésre került, hogy az Alapszerződés III.1. pontjában az alábbi rendelkezés szerepel: ''Egyéb média termékek tervezése és gyártása, így BeachFlagek, roll-upok, molinok'' feladat esetében a feladat időpontja ''50%-a a megvalósítás 1 hónapja, a másik 50% 2018.03.15- ig.''
Az Irányító Hatóság felhívta hiánypótlásában a figyelmet a téves dátumra, tekintettel arra, hogy ezen időpontra nem tud megvalósulni az elvárt feladat.
Módosító rendelkezés:
Jelen nyilatkozatban előirányozom, hogy az Alapszerződés III.1. pontjában foglaltak módosításra kerüljenek az alábbiak szerint: az Alapszerződés III.1. pontja szerint a feladat teljesítésének időpontja ''50%-a a megvalósítás 1 hónapja, a másik 50% 2019.03.15- ig.''
A szerződésmódosítás minősítése:
Előadni kívánom, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a módosítás nem lényeges.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, tekintettel arra, hogy nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Tekintettel arra, hogy csupán egy adminisztrációs hibát kívánunk javítani, ezen tény nem jelent olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, ha a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg. Jelen adminisztrációs hiba módosítása nem érinti a szerződés gazdasági egyensúlyát, csupán egy köztes dátum kerül korrekcióra. Tekintettel erre, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát egyik fél javára sem változtatja.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a szerződés, ha a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. Jelen módosítás csupán egy köztes dátum javítására irányul, mely adminisztrációs hiba, így az ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjed ki.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. február 20. napján hiánypótlási felhívás érkezett a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az Irányító Hatóságtól az alábbiak szerint:
„A jelenleg hatályos projektidőszak 2018.05.15-2020.09.15. A szerződés ''III. A szerződés teljesítése'' pontjában szereplő, az ''Egyéb média termékek tervezése és gyártása, így BeachFlagek, roll-upok, molinok'' feladat esetében a feladat időpontja ''50%-a a megvalósítás 1 hónapja, a másik 50% 2018.03.15- ig.'' Tájékoztatjuk, hogy a Felhívás 5.5 pontja alapján jelen költség nem sorolható az előkészítési költségek körébe, ezért nem elszámolható. Amennyiben adminisztrációs hiba történt a feladat időpontjának feltűntetése során, kérjük, javítsa a szerződést.”
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59994300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59994300 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben