Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6870/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Teljesítés helye:1131 Budapest, Gyöngyösi utca 29.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TLT System Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63873656
Postai cím: Üllői Út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palócz Norbert
Telefon: +36 12100711
E-mail: gazdigtitk@heimpalkorhaz.hu
Fax: +36 14599154
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heimpalkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mentál és alváslabor felújítása
Hivatkozási szám: EKR000933892018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Emeleten Elvégzendő munkálatok
1300 m2 területen 110m2 válaszfal, 205m2 lapburkolat falról és padlóról, 28 db vizes berendezési tárgy, 40 db világítótest, 74 db fűtőtest és 1570 fm fűtési vezeték bontása, 200 m2 gipszkarton fal építése felületképzéssel, 34 db nyíló és 5 db tolóajtó beépítése. A területen készítendő 324 m2 PVC és 80m2 kőporcelán lapburkolat. Fal- és mennyezeti felületeken elkészítendő további 1500 m2 felületképzési-festési feladat, valamint oldalfalakon 2,1 m – es belmagasságig 255 m2 lapburkolat. Kialakítandó továbbá 11 db WC, 6 db zuhanyozó és 17 db mosdó (1 – 1 akadálymentes) 4 db bútorba épített mosogató, 1 db fali köntő szerelvényekkel és kiegészítő szerkezetekkel. Felülvizsgálandó az épület megmaradó fűtési rendszere, kiépítendő 1570 fm fűtési vezeték felületvédelemmel, tartószerkezetekkel, gipszkarton dobozolással, födém és falátörések készítésével és visszajavításával.Telepítendő 74 db fűtőtest tartószerkezetekkel és a meglévő szelepek felhasználásával, valamint zárt tágulási tartálly elhelyezése. Elkészítendő 10 db belsőterű helyiség szellőztetése, valamint telepítendő 4 db duál és 3 db mono split klíma berendezés.
Felülvizsgálandó továbbá az erősáramú vezetékhálózat, szükség szerint a vezetékek cserélendőek. Cserélendő a szinti elosztó szekrény, telepítendő 40 db világítótest és fali kapcsoló, cserélendőek a fali dugaljak. Kiépítendő 6 db fali ágysáv világító, vizsgáló és olvasólámpa fényforrással, 1 db K14 típusú medikai tábla szerelendő RJ45 csatlakozóval kiegészítve, falba süllyesztve. Kiépítendő még 27 db helyiség világítása és vészvilágítása és éjszakai világítása szerelvényekkel és kapcsolókkal.
Szükséges továbbá 9 db-fali hulladékgyűjtő, 80 m2 szúnyogháló és hővédő fólia telepítése.
Földszinten elvégzendő munkálatok
228 m2 átázott hőszigtelés bontása tetőtérben, falak szárítása gépi erővel
228 m2 hőszigetelés elhelyezése tetőtérben, -333 m2Leázott mennyezet lakaparása, a mennyezet durva javítása, a lekapart és lejavított mennyezeteken gipszkarton álmennyezet kialakítása.
749 m2 Oldalfal és mennyezet előkészítése, glettelése csiszolása festése diszperziós festékkel. Folyosón 200 m2 festett lábazat készítése. Átmeneti lépcsőház gipszkarton burkolatának lebontása
Ázás miatt erősáramú kapcsolószekrények átvizsgálása, szükség szerinti cseréje, beázott területen erősáramű vezetékhálózat és a világítótestek felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, ÉV vizsgálatok elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 85148738 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mentál és alváslabor felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
További tárgyak:45262500-6
45310000-3
45321000-3
45350000-5
45421100-5
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1131 Budapest, Gyöngyösi utca 29.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Emeleten Elvégzendő munkálatok
1300 m2 területen 110m2 válaszfal, 205m2 lapburkolat falról és padlóról, 28 db vizes berendezési tárgy, 40 db világítótest, 74 db fűtőtest és 1570 fm fűtési vezeték bontása, 200 m2 gipszkarton fal építése felületképzéssel, 34 db nyíló és 5 db tolóajtó beépítése. A területen készítendő 324 m2 PVC és 80m2 kőporcelán lapburkolat. Fal- és mennyezeti felületeken elkészítendő további 1500 m2 felületképzési-festési feladat, valamint oldalfalakon 2,1 m – es belmagasságig 255 m2 lapburkolat. Kialakítandó továbbá 11 db WC, 6 db zuhanyozó és 17 db mosdó (1 – 1 akadálymentes) 4 db bútorba épített mosogató, 1 db fali köntő szerelvényekkel és kiegészítő szerkezetekkel. Felülvizsgálandó az épület megmaradó fűtési rendszere, kiépítendő 1570 fm fűtési vezeték felületvédelemmel, tartószerkezetekkel, gipszkarton dobozolással, födém és falátörések készítésével és visszajavításával.Telepítendő 74 db fűtőtest tartószerkezetekkel és a meglévő szelepek felhasználásával, valamint zárt tágulási tartálly elhelyezése. Elkészítendő 10 db belsőterű helyiség szellőztetése, valamint telepítendő 4 db duál és 3 db mono split klíma berendezés.
Felülvizsgálandó továbbá az erősáramú vezetékhálózat, szükség szerint a vezetékek cserélendőek. Cserélendő a szinti elosztó szekrény, telepítendő 40 db világítótest és fali kapcsoló, cserélendőek a fali dugaljak. Kiépítendő 6 db fali ágysáv világító, vizsgáló és olvasólámpa fényforrással, 1 db K14 típusú medikai tábla szerelendő RJ45 csatlakozóval kiegészítve, falba süllyesztve. Kiépítendő még 27 db helyiség világítása és vészvilágítása és éjszakai világítása szerelvényekkel és kapcsolókkal.
Szükséges továbbá 9 db-fali hulladékgyűjtő, 80 m2 szúnyogháló és hővédő fólia telepítése.
Földszinten elvégzendő munkálatok
228 m2 átázott hőszigtelés bontása tetőtérben, falak szárítása gépi erővel
228 m2 hőszigetelés elhelyezése tetőtérben, -333 m2Leázott mennyezet lakaparása, a mennyezet durva javítása, a lekapart és lejavított mennyezeteken gipszkarton álmennyezet kialakítása.
749 m2 Oldalfal és mennyezet előkészítése, glettelése csiszolása festése diszperziós festékkel. Folyosón 200 m2 festett lábazat készítése. Átmeneti lépcsőház gipszkarton burkolatának lebontása
Ázás miatt erősáramú kapcsolószekrények átvizsgálása, szükség szerinti cseréje, beázott területen erősáramű vezetékhálózat és a világítótestek felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, ÉV vizsgálatok elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Reakcióidő garanciális hiba esetén (munkanapban meghatározva, min. 1 – max. 15 munkanap) 15
2 Teljesítésbe bevonni tervezett szakipari végzettséggel rendelkező szakemberek száma (max. 5 fő) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár 8 % tartalékkerettel Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzést feltételes közbeszerzésként folytatja le. A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák nem építési engedély kötelesek.
Számla ellenértékét Ajánlatkérő utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(2), (5)-(7) és a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) szerint, átutalással. A számlák fizetési határideje 30 nap, a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A § (1) és 32/B § szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mentál és alváslabor felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TLT System Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16441901
Postai cím: Mű Út 292-298/A 2/A 2. ép. fszt. 1.
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
E-mail: tltsystemkft@gmail.com
Telefon: +36 706080779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23533604213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85652778
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85148738
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontási munkák, kőműves munkák, festő- és gipszkartonos munkák, nyílászáró beépítés, burkolási
munkák, gépészeti munkák, elektromos munkák, szigetelési munkák, gyengeáramú munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TLT System Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16441901
Postai cím: Mű Út 292-298/A 2/A 2. ép. fszt. 1.
Város: Szigethalom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2315
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23533604213

Hivatalos név: MERAND HUNGÁRIA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86512662
Postai cím: Nyomdász Utca 19/A
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23531860213

Hivatalos név: BONSZA Hungária Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61831623
Postai cím: Éva Utca 17
Város: Érd
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23968415213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges