Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6974/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Kápolna Községi Önkormányzat Kompolt Községi Önkormányzat;Aldebrő Községi Önkormányzat;Feldebrő Községi Önkormányzat;Tófalu Község Önkormányzata;Kál Nagyközségi Önkormányzat;Verpelét Város Önkormányzata;Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kápolna Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76608702
Postai cím: Kossuth Utca 12.
Város: Kápolna
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3355
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Kálmán
Telefon: +36 36488101
E-mail: kapolnapolghiv@gmail.com
Fax: +36 36588000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kapolna.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kapolna.hu/
 
Hivatalos név: Kompolt Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76945627
Postai cím: Kápolnai Út 2/D.
Város: Kompolt
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3356
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Zoltán
Telefon: +36 36489029
E-mail: kompolt_polghiv@t-online.hu
Fax: +36 36489085
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kompolt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kompolt.hu/

Hivatalos név: Aldebrő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28751630
Postai cím: Arany János Út 1
Város: Aldebrő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3353
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wingendorf János
Telefon: +36 36480001
E-mail: polgarmester@aldebro.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://aldebro.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://aldebro.hu/

Hivatalos név: Feldebrő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42978312
Postai cím: Kossuth Lajos Út 31
Város: Feldebrő
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3352
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gecse Mihály
Telefon: +36 36580012
E-mail: polghiv2@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.feldebro.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.feldebro.hu/

Hivatalos név: Tófalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73313337
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Tófalu
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3354
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ignácz Szabolcs
Telefon: +36 36480309
E-mail: polgarmester@tofalu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tofalu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tofalu.hu/

Hivatalos név: Kál Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37623942
Postai cím: Szent István Tér 2.
Város: Kál
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morvai János
Telefon: +36 36487001
E-mail: ph@kal.hu
Fax: +36 36487192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kal.hu/

Hivatalos név: Verpelét Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44051121
Postai cím: Kossuth Lajos Út 73.
Város: Verpelét
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Sándor
Telefon: +36 36559302
E-mail: farkassandor@verpelet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.verpelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.verpelet.hu/

Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sivák László
Telefon: +36 18199000
E-mail: sivak.laszlo@heves.kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://m.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://m.kozut.hu/

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tarna-menti kerékpárút kialakítása - ÚJ ELJÁRÁS
Hivatkozási szám: EKR000105112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a „Tarna-menti kerékpárút kialakítása” elnevezésű projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása a TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 projekt keretein belül két részben (1. rész: Déli szakasz, 2. rész: Északi szakasz)
A kezdő és végpontok közötti újként tervezett kerékpáros útvonal hossza: 16.819 m, ami kiegészülve a már kiépített, szakaszokkal (összesen 3.297 m) együttesen: 20.116 m kerékpáros útvonal jön létre a Tarna mentén.
A tervezett nyomvonal által érintett települések: Kál, Kompolt, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, Verpelét
A tervezett nyomvonal túlnyomó részben a fenti településeket összekötő országos közutak nyomvonala mentén húzódik.
A tervezett kerékpárút a két végpont között tartalmaz nem épített, ún. kijelölt szakaszokat is.
Jogerős építési engedély száma: H-KF/ÚT/NS/A/524/89/2017, érvényességi ideje: 2020. november 21.
Az 1. rész tekintetében a beszerzés részét képezik opcionálisan megvalósítandó feladatok.
A feladat részletes ismertetését az Északi és Déli szakaszra vonatkozóan a II.2.4) pontok, valamint a dokumentáció V. kötete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05962 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/04/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás módosítására a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján, a Kbt. 55. § szerint az alábbiakra tekintettel kerül sor: Ajánlatkérő észlelte, hogy az eljárás 2. része vonatkozásában létrehozott "Felolvasólap" EKR űrlap hibás, a 3. értékelési szempontra tett vállalás nem jelenik meg rajta. A felolvasólap javítására tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben