Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:70/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gibárt Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3854 Gibárt, Széchenyi I. u. 10. Hrsz.: 167
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gibárt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23361
Postai cím: Széchenyi I. út 10.
Város: Gibárt
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3854
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész István
Telefon: +36 46306167
E-mail: onkorm@gibart.t-online.hu
Fax: +36 46306167
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gibart.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Épületenergetikai korszerűsítés Gibárt községben” című projekt (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00019)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Épületenergetikai korszerűsítés Gibárt községben” című projekt (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00019)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45350000-5
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3854 Gibárt, Széchenyi I. u. 10. Hrsz.: 167
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Épületenergetikai korszerűsítés Gibárt községben” című projekt (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00019)
A betervezett munkák nem engedélykötelesek!
Ezeket az alábbiakban ismertetjük:
- meglévő határoló szerkezetek (fal, padlás) hőszigetelése
- külső nyílászárók cseréje
- fűtési rendszer korszerűsítése, termosztatikus szelepek beépítése
- kondenzációs kazánok beépítése
- napelemek telepítése
- azbesztmentesítés
- akadálymentesítés
JELENLEGI ÁLLAPOT
A hivatali épületben van gáz. Jelenleg két gázkazán és egy vegyes tüzelésű kazán biztosítja a fűtést. Az épületben üzemel a hivatal és az óvoda is. A melegvíz készítése részben gázbojlerrel, részben villanybojlerrel történik. A hivatal éves villamos energia fogyasztása 8859 kWh, gázfogyasztása 3762 m3, az óvoda éves villamos energia fogyasztása 1582 kWh, gázfogyasztása 2243 m3. A megadott gázfogyasztásnál figyelembe kell venni, hogy a vegyes tüzelésű kazánt is használták, azaz a gázfogyasztás értéke nem fedi le a teljes fűtési energia szükségletet!
Jellemzően kapcsolt gerébtokos ablakok találhatók az épületben. A falazat kőből épült, a padlásfödém borított gerendás födém, melyen padlástéglák találhatók. Hőszigetelés tehát nincs.
A födémvastagság 25-30 cm. A belmagasság kb. 3,10 m.
TERVEZETT MEGOLDÁSOK
A fejlesztés nem érinti a padlóburkolatokat, hiszen nem tudnánk annak szigetelésével olyan megtakarítást elérni, amiből a burkolatok helyreállíthatók, visszaépíthetők. Ezért a padló hőszigetelése helyett a lábazatot szigeteljük. Az extrudált (XPS) hőszigetelés vastagsága 12 cm. A homlokzati falak hőszigetelése 16 cm vastag grafitadalékos PS habbal történik, a költségvetési kiírás szerint. A borított gerendás fafödémre, melyen jelenleg elhanyagolható vastagságú agyagtapasztás van, összesen 30 cm vastag ROCKWOOL hőszigetelést helyezünk. A hőszigetelés tetejére egy réteg páraáteresztő, de vízzáró és szélzáró fóliát helyezünk, az átlapolásoknál ragasztással. A kémények környezetében és a hozzájuk vezető úton járhatóvá tesszük a padlást. A kötőgerendák fölé élpallót helyezünk, amelyen deszkaburkolatos járófelületet alakítunk ki. Minden kémény mellé tetőkibúvót terveztünk. Ezen túlmenően pedig még hármat helyezünk el. Ez összesen 10 db. Típusa Rooflite FE4573, mérete 45x73 cm.
A külső nyílászárókat egyöntetűen háromrétegű hőszigetelt üvegezésűekre cseréljük. A külső nyílászárók külső síkját a jelenlegi külső falsíkra helyeztük, ez által a hőszigetelés teljes vastagsága rá tud csúszni a tokra, így nincs káva, amire rá kellene fordítani a hőszigetelést.
Az éves villamos energia fogyasztás 10.441 kWh. A teljes villamos energia fogyasztást lefedjük napelemekkel. Ennek lefedésére a déli tetőfelületen egy 9 kW-os napelem rendszert helyezünk el.
Meglévő épület hasznos alapterülete: 348,6 m2
Telek területe: 11116. m2
beépített terület 348,6. m2
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
565 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: HU
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46587438
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44363795
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3854 Gibárt, Széchenyi I. u. 10. Hrsz.: 167
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Épületenergetikai korszerűsítés Gibárt községben” című projekt (TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00019)
A betervezett munkák nem engedélykötelesek!
Ezeket az alábbiakban ismertetjük:
- meglévő határoló szerkezetek (fal, padlás) hőszigetelése
- külső nyílászárók cseréje
- fűtési rendszer korszerűsítése, termosztatikus szelepek beépítése
- kondenzációs kazánok beépítése
- napelemek telepítése
- azbesztmentesítés
- akadálymentesítés
JELENLEGI ÁLLAPOT
A hivatali épületben van gáz. Jelenleg két gázkazán és egy vegyes tüzelésű kazán biztosítja a fűtést. Az épületben üzemel a hivatal és az óvoda is. A melegvíz készítése részben gázbojlerrel, részben villanybojlerrel történik. A hivatal éves villamos energia fogyasztása 8859 kWh, gázfogyasztása 3762 m3, az óvoda éves villamos energia fogyasztása 1582 kWh, gázfogyasztása 2243 m3. A megadott gázfogyasztásnál figyelembe kell venni, hogy a vegyes tüzelésű kazánt is használták, azaz a gázfogyasztás értéke nem fedi le a teljes fűtési energia szükségletet!
Jellemzően kapcsolt gerébtokos ablakok találhatók az épületben. A falazat kőből épült, a padlásfödém borított gerendás födém, melyen padlástéglák találhatók. Hőszigetelés tehát nincs.
A födémvastagság 25-30 cm. A belmagasság kb. 3,10 m.
TERVEZETT MEGOLDÁSOK
A fejlesztés nem érinti a padlóburkolatokat, hiszen nem tudnánk annak szigetelésével olyan megtakarítást elérni, amiből a burkolatok helyreállíthatók, visszaépíthetők. Ezért a padló hőszigetelése helyett a lábazatot szigeteljük. Az extrudált (XPS) hőszigetelés vastagsága 12 cm. A homlokzati falak hőszigetelése 16 cm vastag grafitadalékos PS habbal történik, a költségvetési kiírás szerint. A borított gerendás fafödémre, melyen jelenleg elhanyagolható vastagságú agyagtapasztás van, összesen 30 cm vastag ROCKWOOL hőszigetelést helyezünk. A hőszigetelés tetejére egy réteg páraáteresztő, de vízzáró és szélzáró fóliát helyezünk, az átlapolásoknál ragasztással. A kémények környezetében és a hozzájuk vezető úton járhatóvá tesszük a padlást. A kötőgerendák fölé élpallót helyezünk, amelyen deszkaburkolatos járófelületet alakítunk ki. Minden kémény mellé tetőkibúvót terveztünk. Ezen túlmenően pedig még hármat helyezünk el. Ez összesen 10 db. Típusa Rooflite FE4573, mérete 45x73 cm.
A külső nyílászárókat egyöntetűen háromrétegű hőszigetelt üvegezésűekre cseréljük. A külső nyílászárók külső síkját a jelenlegi külső falsíkra helyeztük, ez által a hőszigetelés teljes vastagsága rá tud csúszni a tokra, így nincs káva, amire rá kellene fordítani a hőszigetelést.
Az éves villamos energia fogyasztás 10.441 kWh. A teljes villamos energia fogyasztást lefedjük napelemekkel. Ennek lefedésére a déli tetőfelületen egy 9 kW-os napelem rendszert helyezünk el.
Meglévő épület hasznos alapterülete: 348,6 m2
Telek területe: 11116. m2
beépített terület 348,6. m2
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44363795
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: HU
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46587438
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/04/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az alapszerződés „V.2.” pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:
Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr:
neve: Horváth Tamás
Jogosultsági száma: 05-50352
NÜJ száma: 617996343

Vállalkozó részéről:
Az építési napló vezetéséért felelős személy neve: Polgári Zsolt
NÜJ száma: 264351249
és/vagy
Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személy neve: Polgári Zsolt
NÜJ száma: 264351249
Építész felelős műszaki vezető neve: Ferenczi Béla
jogosultsági száma: 05-52155
NÜJ száma: 399414602
Építész felelős műszaki vezető neve: Iván Tibor
jogosultsági száma: 05-51845
NÜJ száma:660221139
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó jelen beruházásnál két felelős műszaki vezetőt alkalmaz. Mind a két személy szerepel az építési naplóban és a felelős műszaki vezetést párhuzamosan, illetőleg felváltva végzik. A 2018. január 4-én aláírt szerződésbe adminisztrációs hibából nem írták be az egyik: az ajánlatában megnevezett személyt. A szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti szerződés módosítással kerül pontosításra a tényeknek megfelelően.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44363795 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44363795 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben