Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0707/2019
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22605425
Postai cím: Nagymező Utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szakszon-Kanta Renáta
Telefon: +36 13749360
E-mail: kanta.renata@exim.hu
Fax: +36 12694476
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.exim.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.exim.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személygépjármű beszerzés
Hivatkozási szám: EKR001143852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összesen 5 db személygépjármű beszerzése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Jótállás: Nyertes AT a gépjárművekre 48 hónapos időtartamra, vagy 200.000 km futásteljesítményre általános jótállási kötelezettséget vállal.
Késedelmes és hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér: a teljesítés megtörténtéig, illetve a hiba kijavításáig – legfeljebb 15 napig – késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett Gépjármű vonatkozásában napi 1% kötbért fizetni, vagy köteles díjmentesen a kategóriának megfelelő csereautót biztosítani Ajánlatkérő részére a kötbér időtartamára.. A késedelmi vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának alapja a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett Gépjármű szerződéstervezet 5. pontjában meghatározott bruttó vételára.
Meghiúsulási kötbér: 15 napot meghaladó késedelem és nem szerződésszerű teljesítése esetén. Alapja a szerződésszegéssel érinett Gépjármű bruttó vételára, mértéke annak 25%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Jótállás: Nyertes AT a gépjárművekre 48 hónapos időtartamra, vagy 200.000 km futásteljesítményre (amelyik előbb teljesül) általános jótállási kötelezettséget vállal.
Késedelmes és hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér: a teljesítés megtörténtéig, illetve a hiba kijavításáig – legfeljebb 15 napig – késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett Gépjármű vonatkozásában napi 1% kötbért fizetni, vagy köteles díjmentesen a kategóriának megfelelő csereautót biztosítani Ajánlatkérő részére a kötbér időtartamára.. A késedelmi vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának alapja a késedelemmel, illetve hibás teljesítéssel érintett Gépjármű szerződéstervezet 5. pontjában meghatározott bruttó vételára.
Meghiúsulási kötbér: 15 napot meghaladó késedelem és nem szerződésszerű teljesítése esetén. Alapja a szerződésszegéssel érinett Gépjármű bruttó vételára, mértéke annak 25%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását – teljesítésigazolás kiállítását – követően kiállított számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
AK előleget nem ad. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5) bekezdésben foglaltakra.
AK a Kbt. 135. § (6) bek megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.
A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155.§-a irányadó.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Helyesen:
A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja.
Az ellenszolgáltatás összegét Ajánlatkérő utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását – teljesítésigazolás kiállítását követően - a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
AK előleget nem ad. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (5) bekezdésben foglaltakra.
AK a Kbt. 135. § (6) bek megfelelően a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.
A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155.§-a irányadó.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
2019/01/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlati felhívás fejezet mellett a közbeszerzési dokumentáció III. Műszaki leírás, IV. Szerződéstervezet és V. A közbeszerzési dokumentáció mellékeltei fejezetei módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben