Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7110/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Anamed Kft.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malik Mátyás
Telefon: +36 307533464
E-mail: malik.matyas@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000240022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő orvostechnikai eszközök ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása több részajánlati kör biztosítása mellett. Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.
Szakmai ajánlatként az ajánlatnak tartalmaznia kell RÉSZENKÉNT valamennyi megajánlott termék (fantázia)nevét, gyártóját, típusát, valamint a megajánlott termék nettó ellenértékét (HUF/db).
Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 189124500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségügyi termékek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
20 darab Guruló vizsgáló ágy;
2 db Fecskendős infúziós pumpa nyomás monitorral;
28 db Fecskendős infúziós pumpa magas tudású;
13 db Volumetrikus infúziós pumpa;
12 db Infúziós pumpa dokkoló
– Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – egészségügyi eszközök adásvétele.
Ajánlatkérő elfogad kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő egyenértékű eszközöket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek. Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
AK hivatkozik az értékelési szempontok vonatkozásában a műszaki követelményekre:
Fecskendős Infúziós pumpa nyomás monitor: okkluziós nyomás nagy érzékenységgel legyen állítható max. 25 Hgmm.
Fecskendős Infúziós pumpa nyomás monitor: a kijelző mérete min. 21 cm2 kell lennie.
Fecskendős infúziós pumpa magas tudású: a kijelző mérete min. 21 cm2 kell lennie. A készülékben rögzíthető események számának min. 1500 db-nak kell lennie.
Volumetrikus infúziós pumpa: a készülék súlya max. 2000g lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Fecskendős Infúziós pumpa nyomás monitor: okkluziós nyomás nagy érzékenységgel legyen állítható max. 25 Hgmm (Hgmm) 5
2 2. Fecskendős Infúziós pumpa nyomás monitor: a kijelző mérete min. 21 cm2 (cm2) 5
3 3. Fecskendős infúziós pumpa magas tudású: a kijelző mérete min. 21 cm2 (cm2) 5
4 4. Fecskendős infúziós pumpa magas tudású: a készülékben rögzíthető események száma, min. 1500 db. (db) 5
5 5. Volumetrikus infúziós pumpa: a Primary/Secondary infúzió sebessége külön állítható (Igen/Nem) 5
6 6. Volumetrikus infúziós pumpa tekintetében a készülék súlya max. 2000 g (g) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)pont: Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10. KÉ 2016. évi 147. szám: 1. és 6. szempont "fordított arányosítás", 2-4. szempont "egyenes arányosítás", 5. szempont "pontkiosztás" módszere, a KKD szerint.
II.2.7)pont: meghatározott 4 hó teljesítés (2hó szállítás, további 2hó fizetés)

II.2.1)
Elnevezés: Ultrahang készülékek beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 darab – Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – ultrahang berendezés adásvétele.
Ajánlatkérő elfogad kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő egyenértékű eszközöket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Ultrahang készülék (KRDO, mammo): az ultrahang kép megjeleníthető az érintőképernyős kezelőfelületen (Igen/Nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)pont: Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10. KÉ 2016. évi 147. szám: 1. szempont "pontkiosztás" módszere, a KKD szerint.
II.2.7)pont: meghatározott 4 hó teljesítés (2hó szállítás, további 2hó fizetés)

II.2.1)
Elnevezés: Monitorrendszer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK Székhely (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab – Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő – monitorrendszer adásvétele.
Ajánlatkérő elfogad kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő egyenértékű eszközöket a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése szerint. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Kizárólag új termék ajánlható meg, melynek meg kell felelnie 4/2009 (III. 17) EüM rendeltnek.Valamennyi megajánlott termék esetén minimum 12 hónap garanciát szükséges vállalni.
Értékelési szempontok (ÉRSZ): Az ÉRSZ mennyisége miatt a KKD-ban részletezve:
Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.Ponthatárok:0-10. KÉ 2016. évi 147. szám alapján
egyenes arányosítás:ágy melletti monitor, transzport monitor és betegmonitor sokktalanítóba: monitor min 5,5" legyen; ágy melletti monitor és betegmonitor sokktalanítóba működési ideje min 4 óra legyen
pontkiosztás: valamennyi szempontnál a horizont megtelítés pillanatnyi és rövidtávú intervallumon belül váltpzási tendenciát folyamatosan mutató megjelenés; valamennyi szempontnál a végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása; valamennyi szempontnál a transzport modulok transzport alatt (offline) mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor (online) az adatok feltöltik a központba; vérnyomás mérések a központból indíthatók; ismétlődő képernyő csatlakozók megléte; nem használt betegszektor lekicsinylési lehetősége, amivel több görbe jeleníthető meg más szektorban; a betegállapot értékelés támogatásának (Scoring, EWS) megléte; a szepsis irányelvek (SSC) alkalmazásának támogatásának megléte; a megtekinthető munkaállomások kialakításának lehetősége.
AK a 3. RÉSZben meghatározott, „Transzport monitor”-hoz rendelt műszaki követelményeket módosította, azaz a "Az akkumulátor akár telepes működés közben is cserélhető-Igen" elvárást TÖRÖLTE. Megajánlott terméknek tehát nem kell megfelelnie a törölt minimumkövetelménynek. AK tájékoztatja érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy külön, egybeszerkesztett kiegészítő közbeszerzési dokumentumot nem ad ki, mely következtében a benyújtandó nyilatkozat esetében is kéri figyelmen kívül hagyni a hivatkozott minimumkövetelményt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7)pont: meghatározott 4 hó teljesítés (2hó szállítás, további 2hó fizetés)

II.2.1)
Elnevezés: Altató- és lélegeztető készülékek beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: AK a 4. RÉSZT törölte. EKR hibájából adódóan ezt más formában nem lehet jelezni. AK a 4. RÉSZT törölte, az esetlegesen beérkező ajánlatokat NEM vizsgálja.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK a 4. RÉSZT törölte. EKR hibájából adódóan ezt más formában nem lehet jelezni. AK a 4. RÉSZT törölte, az esetlegesen beérkező ajánlatokat NEM vizsgálja.
Minden egyéb, a 4. RÉSZre vonatkozó információ a hirdetmény feladása érdekében került kitöltésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a 4. RÉSZT törölte. EKR hibájából adódóan ezt más formában nem lehet jelezni. AK a 4. RÉSZT törölte, az esetlegesen beérkező ajánlatokat NEM vizsgálja.
Minden egyéb, a 4. RÉSZre vonatkozó információ a hirdetmény feladása érdekében került kitöltésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 172 - 389910
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Egészségügyi termékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18895155
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon: +36 12250313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12250314
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48169000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Ultrahang készülékek beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18895155
Postai cím: Krisztina Körút 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: vmd@vmd.hu
Telefon: +36 12250313
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12250314
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83726500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Monitorrendszer beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57229000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Altató- és lélegeztető készülékek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 013276 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.Karakter korlát miatt,a Kbt. megfelelés érdekében a 3.RÉSZ II.2.5)pontjához kieg:
-Ajánlati ár:[Súlyszám(S..):74]
-Központi monitor rendszer(színes képernyő):Nem használt betegszektor lekicsinylési lehetősége, amivel több görbe jeleníthető meg más szektorban (S.:1)
-Központi monitor rendszer(színes képernyő):Horizont megtelítés -Páciensenként a mért paraméterek pillanatnyi-és célzott értékét, értéktartományát, ettől a pillanatnyi értékelés mértékét és rövidtávú időintervallumon belüli váltpzási tendenciát folyam(S.:1)
-Központi monitor rendszer(színes képernyő):A vérnyomásmérés a központról is indítható(S.:1)
-Központi monitor rendszer(színes képernyő):A végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt váltó(S.:1)
-Központi monitor rendszer(színes képernyő):A transzport modulok transzport alatt(offline)mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor(online)az adatok feltöltik a központba(S.:1)
-Ágy melletti monitor:A Transzport monitor színes kijelzője min 5.5”(col)(S.:1)
-Ágy melletti monitor:A transzport monitor akkumlátor működése min. 240 perc(perc)(S.:1)
-Ágy melletti monitor:A transzport modulok transzport alatt(offline)mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor(online)az adatok feltöltik a központba(S.:1)
-Ágy melletti monitor:Ismétlő képernyőhez csatlakoztatható(S.:1)
-Ágy melletti monitor:A végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása(S.:1)
-Kardiográf:Horizont megtelítés -Páciensenként a mért paraméterek pillanatnyi-és célzott értékét, értéktartományát, ettől a pillanatnyi értékelés mértékét és rövidtávú időintervallumon belüli váltpzási tendenciát folyamatosan mutató megjelenés(S.:1)
-Kardiográf:Betegállapot értékelés támogatás(Scoring, EWS)(S.:1)
-Kardiográf:Szepsis irányelvek(SSC)alkalmazásának támogatása(S.:1)
-Kardiográf:Megtekinthető munkaállomások kialakításának lehetősége(S.:1)
-Transzport monitor:A Transzport monitor színes kijelzője min 5.5”(col)(S.:1)
-Transzport monitor:A végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása(S.:1)
-Transzport monitor:A transzport modulok transzport alatt(offline)mért adatokat, trendeket tárolják és a következő monitorra helyezéskor(online)az adatok feltöltik a központba(S.:1)
-Transzport monitor:Horizont megtelítés -Páciensenként a mért paraméterek pillanatnyi-és célzott értékét, értéktartományát, ettől a pillanatnyi értékelés mértékét és rövidtávú időintervallumon belüli váltpzási tendenciát folyamatosan mutató megjelenés(S.:1)
-Betegmonitor sokktalanítóba:A Transzport mon. színes kijelzője min 5.5”(col)(S.:1)
-Betegmonitor sokktalanítóba:A transzport mon. akkumlátorának működése min. 240 perc(perc)(S.:1)
-Betegmonitor sokktalanítóba:Az ismétlő képernyőhez csatlakoztatható(S.:1)
-Betegmonitor sokktalanítóba:A végtagi és mellkasi elvezetések ST értékeinek grafikus megjelenítési lehetősége minden páciensnél külön-külön radar grafikonon, melyen nyomon követhető az aktuális ST érték és annak rövid időben történt változása(S.:1)
-Betegmonitorsokktalanítóba:A betegállapot értékelés támogatás(Scoring,EWS)(S.:1)
-Betegmonitorsokktalanítóba:Horizont megtelítés -Páciensenként a mért paraméterek pillanatnyi-és célzott értékét, értéktartományát, ettől a pillanatnyi értékelés mértékét és rövidtávú időintervallumon belüli váltpzási tendenciát folyamatosan mutató meg(S.:1)
-Betegmonitorsokktalanítóba:A szepsis irányelvek(SSC)alkalmazásának támogatása(S.:1)
-Betegmonitorsokktalanítóba:Megtekinthető munkaállomások kialakításának lehetősége(S.:1)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)