Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7117/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2., hrsz: 238/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T+C Company Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17509
Postai cím: Kossuth út 38.
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kövér Mihály Csaba
Telefon: 52/207-014
E-mail: kover.mihaly.csaba@gmail.com
Fax: 52/207-013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nyirmartonfalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nyirmartonfalva.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Nyírmártonfalvai óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása - Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Nyírmártonfalvai óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása - Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2., hrsz: 238/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Nyírmártonfalvai óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása - Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása” az alábbiak szerint:
A tervezett bővítés a meglevő épület kismértékű átalakításával jár, melynek során
egy 20,68 m x 10,68 m befoglaló méretű épülettömb fog csatlakozni a meglevő épülethez
észak-nyugati irányban egy összekötő nyaktagon keresztül. Azon ablak kis mértékű
átalakítása szükséges, amelyen keresztül az új épületrészt lehet megközelíteni.
A meglévő épületen egyéb munkálatok nem kerülnek elvégzésre.
A tervezett beépítettség 13,34 %, a zöldfelületi fedettség 84,94 %, az építménymagasság
4,26 m, az oldalkert 19,64 m, tehát a tervezett megoldás megfelel az előírásoknak.
A bővítmény a meglevő épülethez hasonló külső megjelenésű lesz, földszintes
magastetős (oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel). Az összekötő nyaktag egy lapostetős
épületrész lesz bitumenes lemezfedéssel. Az épület bővítése során tornaszobával, fejlesztő
helyiséggel, orvosi szobával, pszichológusi szobával, és a felsoroltakhoz tartozó kiegészítő
helyiségek lesznek.
Az új épületrészt korszerű anyagokból, megújuló energia felhasználásával közel nulla
energiaigényű lesz. A fűtést levegő-víz üzemű hőszivattyú látja el felületfűtéses hőleadással.
A felmerülő energiaigényeket a tetőre telepített hálózatra visszatermelő napelemes rendszer
segíti. A bővítési és kismértékű átalakítási munkákkal egyidejűleg megvalósul projekt
arányos akadálymentesítése. Ennek során akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra, az
épület főbejárata akadálymentesen megközelíthető lesz, az udvarra is ki lehet jutni
akadálymentesen, továbbá a bővítmény teljes körűen akadálymentes lesz.
A konyhai részen átalakítási-hőszigetelési egyéb munkálatok nem kerülnek elvégzésre.
Az épület bővítésére Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalától a HB-03/ÉÖO/01689-14/2017. számú
határozattal építési engedélyt kapott, amely fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00035 azonosító számú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7117 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T+C Company Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi u. 22.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72867147
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2., hrsz: 238/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Nyírmártonfalvai óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása - Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása” az alábbiak szerint:
A tervezett bővítés a meglevő épület kismértékű átalakításával jár, melynek során
egy 20,68 m x 10,68 m befoglaló méretű épülettömb fog csatlakozni a meglevő épülethez
észak-nyugati irányban egy összekötő nyaktagon keresztül. Azon ablak kis mértékű
átalakítása szükséges, amelyen keresztül az új épületrészt lehet megközelíteni.
A meglévő épületen egyéb munkálatok nem kerülnek elvégzésre.
A tervezett beépítettség 13,34 %, a zöldfelületi fedettség 84,94 %, az építménymagasság
4,26 m, az oldalkert 19,64 m, tehát a tervezett megoldás megfelel az előírásoknak.
A bővítmény a meglevő épülethez hasonló külső megjelenésű lesz, földszintes
magastetős (oromfalas nyeregtető, cserépfedéssel). Az összekötő nyaktag egy lapostetős
épületrész lesz bitumenes lemezfedéssel. Az épület bővítése során tornaszobával, fejlesztő
helyiséggel, orvosi szobával, pszichológusi szobával, és a felsoroltakhoz tartozó kiegészítő
helyiségek lesznek.
Az új épületrészt korszerű anyagokból, megújuló energia felhasználásával közel nulla
energiaigényű lesz. A fűtést levegő-víz üzemű hőszivattyú látja el felületfűtéses hőleadással.
A felmerülő energiaigényeket a tetőre telepített hálózatra visszatermelő napelemes rendszer
segíti. A bővítési és kismértékű átalakítási munkákkal egyidejűleg megvalósul projekt
arányos akadálymentesítése. Ennek során akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra, az
épület főbejárata akadálymentesen megközelíthető lesz, az udvarra is ki lehet jutni
akadálymentesen, továbbá a bővítmény teljes körűen akadálymentes lesz.
A konyhai részen átalakítási-hőszigetelési egyéb munkálatok nem kerülnek elvégzésre.
Az épület bővítésére Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalától a HB-03/ÉÖO/01689-14/2017. számú
határozattal építési engedélyt kapott, amely fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72867147
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T+C Company Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldi u. 22.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás nem lényeges körülményt érint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. 03. 18. napján akadályközléssel élt. Ennek tartalma szerint A tervezett beruházás során A meglévő fűtési rendszer változatlanul megmarad, az átépítésre kerülő területen azonban a hőtermelőt és az öltöző radiátorát át kell helyezni és a meglévő rendszerre rá kell kötni. A gépészeti kivitelezési munkák elvégzésének feltétele, hogy a fűtési rendszert a gépészeti kivitelezés időtartamára le kell állítani.
Az Óvoda jelenleg üzemel, a fűtés kivitelezési munkáival szükséges a fűtésszezont megvárni.
Ezt követően Megrendelő írásban tájékoztatta Vállalkozót, hogy -a műszaki ellenőrrel egyeztetve- az akadályközlést elfogadják, és a fűtési szezon utolsó napja, amikor is a szükséges munkálatok megkezdődhetnek 2019. április 17.
Mindezekre tekintettel az áthelyezési, illetve a rákötési munkálatok elvégzésére 2019. május 31-ig szükséges a kivitelezési határidő módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72867147 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72867147 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben