Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7178/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Alsónémedi Halászy Károly utca (hrsz 1490/1 és 1490/2);Alsónémedi Rákóczi utca (hrsz: 311, 391, 538)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft;Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58724013
Postai cím: Fő Út 58
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brabanti József
Telefon: +36 704244128
E-mail: brabanti@alsonemedi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás
Hivatkozási szám: EKR000076292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Halászy Károly utca útfelújítás
hrsz-ok: 1490/1 és 1490/2 hrsz.
a kivitelezéssel érintett út becsült hossza: 1000 m
a kivitelezéssel érintett út átlagos szélessége: 5,6 m
Alsónémedi, Halászy Károly utca burkolatmegerősítése és a Széchenyi utca és 1256 hrsz. út közötti jobb oldali járdaszakasz felújítása. Az 5.sz.I.rendű főút csatlakozásában a lekerekítő ívek kiemelt szegélyének átépítése szükséges, majd azt követően a járda szakaszán +2cm-re süllyeszteni kell. A Halászy Károly utca tervezett burkolatszélessége a Széchenyi utcáig 6,0 m mindkét szélén futósor építésével és 1,0 m M22 stabilizált padkával. Minden kapubehajtó döntött szegéllyel csatlakozik a tervezett futósorhoz valamint a meglévő terepszinthez. A Széchenyi utcától a tervezett burkolat szélessége 5,6 m. A mellékutcák csomóponjai kivételével mindenhol bal oldali esésű. Bal oldalon szintén futósorral és 1,0 m M22 stabilizált padkával kapcsolódik a meglévő árok rézsűjéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolatú járdához. A járda változó (1,75 m - 2,20 m ) szélességben épül 1,5% oldaleséssel.
A kapubehajtókban és a gyalogos bejárókban a kiemelt szegély süllyesztése szükséges. A szükséges helyeken a szintkülönbség áthidalására a járda és a kerítés vonalában K szegély építése javasolt.
A tervezési szakaszon a mellékutcák csatlakozásánál +2cm –re kell a szegélyt süllyeszteni.
A az alacsony- és lábazat nélküli kerítések mentén kerti szegély építése szükséges.
2. rész: Rákóczi utca útfelújítás
hrsz-ok: 311, 391, 538 hrsz.-ok
a kivitelezéssel érintett út becsült hossza: 689,7 m
a kivitelezéssel érintett út átlagos szélessége: 5 m
Alsónémedi, Rákóczi utca burkolat megerősítése és a Felsőerdősor utca és Liliom utca közötti jobb oldali járdaszakasz felújítása
HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
A tervezési szakasz elején, a jobb oldalon a meglévő térkő burkolatú párhuzamos parkolóban a felállást jelző burkolati jelek felfestésre kerülnek. Ezen kívül, a 845 hrsz. ingatlanon lévő óvodával szemben a burkolat bal oldalán szintén párhuzamos parkolásra kijelölt helyek kerülnek felfestésre az ÚT 2-1.210 A Parkolási létesítmények geometriai tervezése Útügyi műszaki előírásnak megfelelően. Ezen a szakaszon az óvodai közintézmény miatt a Haraszti út és a Temető utca szakaszán 30 km/h-ás sebességkorlátozó tábla valamint úton közlekedhető gyermekekre felhívó- veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre. Az óvoda környezetében a járdán közlekedő gyalogosok védelmére min. 90cm magas hajlított csőkorlát kerül elhelyezésre közel 47 m hosszon.
A Rákóczi utca tervezett burkolatszélessége a Felsőerdősor utcáig 4,7 m mindkét szélén futósor építésével és 0,5 m M22 stabilizált padkával. Minden beton kapubehajtó döntött szegéllyel csatlakozik a tervezett futósorhoz , a térkő burkolatú kapubehajtók pedig min. 1,0 m szélességben átépítésre kerülnek.
A Felsőerdősor utcától a tervezett burkolat szélessége 5,25 m. Az út ezen szakaszán a keresztesés mindenhol bal oldali esésű. Bal oldalon szintén futósorral és 0,5 m M22 stabilizált padkával kapcsolódik a meglévő árok rézsűjéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolatú járdához. A járda változó (1,70 m - 1,90 m ) szélességben épül 1,5% oldaleséssel.
A kapubehajtókban és a gyalogos bejárókban a kiemelt szegély süllyesztése szükséges. A szükséges
helyeken a szintkülönbség áthidalására a járda és a kerítés vonalában K szegély építése javasolt.
A tervezési szakaszon a mellékutcák csatlakozásánál +2cm –re kell a szegélyt süllyeszteni.
A temető bejáratánál a gyalogos bejárót valamint a Széchenyi utca csatlakozásánál a bal oldalon a
járdát szintre helyezéssel át kell építeni úgy, hogy a járda hossz-esése legfeljebb 5% lehet.
Az alacsony- és lábazat nélküli kerítések mentén kerti szegély építése szükséges.
További részletek a dokumentációban!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 109917710 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Halászy Károly utca felújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Alsónémedi Halászy Károly utca (hrsz 1490/1 és 1490/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Halászy Károly utca útfelújítás
hrsz-ok: 1490/1 és 1490/2 hrsz.
a kivitelezéssel érintett út becsült hossza: 1000 m
a kivitelezéssel érintett út átlagos szélessége: 5,6 m
Alsónémedi, Halászy Károly utca burkolatmegerősítése és a Széchenyi utca és 1256 hrsz. út közötti jobb oldali járdaszakasz felújítása
HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
A tervezési szakasz elején az 5.sz.I.rendű főút csatlakozásában a lekerekítő ívek kiemelt szegélyének átépítése szükséges, majd azt követően a járda szakaszán +2cm-re süllyeszteni kell. A Halászy Károly utca tervezett burkolatszélessége a Széchenyi utcáig 6,0 m mindkét szélén futósor építésével és 1,0 m M22 stabilizált padkával. Minden kapubehajtó döntött szegéllyel csatlakozik a tervezett futósorhoz valamint a meglévő terepszinthez.
A Széchenyi utcától a tervezett burkolat szélessége 5,6 m. A mellékutcák csomópontjai kivételével mindenhol bal oldali esésű. Bal oldalon szintén futósorral és 1,0 m M22 stabilizált padkával kapcsolódik a meglévő árok rézsűjéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolatú járdához. A járda változó (1,75 m - 2,20 m ) szélességben épül 1,5% oldaleséssel.
A kapubehajtókban és a gyalogos bejárókban a kiemelt szegély süllyesztése szükséges. A szükséges helyeken a szintkülönbség áthidalására a járda és a kerítés vonalában K szegély építése javasolt.
A tervezési szakaszon a mellékutcák csatlakozásánál +2cm –re kell a szegélyt süllyeszteni.
A az alacsony- és lábazat nélküli kerítések mentén kerti szegély építése szükséges.
A helyszínrajzi kialakítást részletesen az A.04. számú Útépítési helyszínrajzok ábrázolják.
Egyéb információk a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti közlekedés építési többlet szakmai tapasztalata (0 és 24 hónap között értékelve) 15
2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, egész naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között értékelve)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen beruházást az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című program /PM_Onkormut_2018/3/ keretében" származó támogatásból valósítja meg.

II.2.1)
Elnevezés: Rákóczi utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Alsónémedi Rákóczi utca (hrsz: 311, 391, 538)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Rákóczi utca útfelújítás
hrsz-ok: 311, 391, 538 hrsz.-ok
a kivitelezéssel érintett út becsült hossza: 689,7 m
a kivitelezéssel érintett út átlagos szélessége: 5 m
Alsónémedi, Rákóczi utca burkolat megerősítése és a Felsőerdősor utca és Liliom utca közötti jobb oldali járdaszakasz felújítása
HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS
A tervezési szakasz elején, a jobb oldalon a meglévő térkő burkolatú párhuzamos parkolóban a felállást jelző burkolati jelek felfestésre kerülnek. Ezen kívül, a 845 hrsz. ingatlanon lévő óvodával szemben a burkolat bal oldalán szintén párhuzamos parkolásra kijelölt helyek kerülnek felfestésre az ÚT 2-1.210 A Parkolási létesítmények geometriai tervezése Útügyi műszaki előírásnak megfelelően. Ezen a szakaszon az óvodai közintézmény miatt a Haraszti út és a Temető utca szakaszán 30 km/h-ás sebességkorlátozó tábla valamint úton közlekedhető gyermekekre felhívó- veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre. Az óvoda környezetében a járdán közlekedő gyalogosok védelmére min. 90cm magas hajlított csőkorlát kerül elhelyezésre közel 47 m hosszon.
A Rákóczi utca tervezett burkolatszélessége a Felsőerdősor utcáig 4,7 m mindkét szélén futósor építésével és 0,5 m M22 stabilizált padkával. Minden beton kapubehajtó döntött szegéllyel csatlakozik a tervezett futósorhoz , a térkő burkolatú kapubehajtók pedig min. 1,0 m szélességben átépítésre kerülnek.
A Felsőerdősor utcától a tervezett burkolat szélessége 5,25 m. Az út ezen szakaszán a keresztesés mindenhol bal oldali esésű. Bal oldalon szintén futósorral és 0,5 m M22 stabilizált padkával kapcsolódik a meglévő árok rézsűjéhez. Jobb oldalon pedig kiemelt szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolatú járdához. A járda változó (1,70 m - 1,90 m ) szélességben épül 1,5% oldaleséssel.
A kapubehajtókban és a gyalogos bejárókban a kiemelt szegély süllyesztése szükséges. A szükséges
helyeken a szintkülönbség áthidalására a járda és a kerítés vonalában K szegély építése javasolt.
A tervezési szakaszon a mellékutcák csatlakozásánál +2cm –re kell a szegélyt süllyeszteni.
A temető bejáratánál a gyalogos bejárót valamint a Széchenyi utca csatlakozásánál a bal oldalon a
járdát szintre helyezéssel át kell építeni úgy, hogy a járda hossz-esése legfeljebb 5% lehet.
A az alacsony- és lábazat nélküli kerítések mentén kerti szegély építése szükséges.
A helyszínrajzi kialakítást részletesen az A.04. számú Útépítési helyszínrajzok ábrázolják.
Egyéb információk a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti közlekedés építési többlet szakmai tapasztalata (0 és 24 hónap között értékelve) 15
2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, egész naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-24 hónap között értékelve)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó Ft Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő jelen beruházást az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című program /PM_Onkormut_2018/3/ keretében" származó támogatásból valósítja meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Halászy Károly utca felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: +36 24370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370584
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54438890
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 69619205
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kiegészítő kézi munkavégzés, aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43955226
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213

Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556213

Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850443

Hivatalos név: Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48958305
Postai cím: Falu Tamás Utca 16
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13797014213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rákóczi utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: info@hidrograd.hu
Telefon: +36 24370584
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24370584
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32127100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40298505
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kiegészítő kézi munkavégzés, aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43955226
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 73
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10238433213

Hivatalos név: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55702173
Postai cím: Akácfa Utca 2/a
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14335556213

Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14008850443

Hivatalos név: Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48958305
Postai cím: Falu Tamás Utca 16
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13797014213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges