Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:72/2019
CPV Kód:50111100-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LeasePlan Hungária Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai Beszerzési Csoport
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:50111110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye valamint a szerződésben meghatározott esetekben az ajánlatkérő fióktelepei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Összesen 44+1 darab új személygépjármű.
Ajánlatkérő az 1. kategóriában szereplő opcionálisan lehívható tételre (+1 gépjármű) vonatkozó
esetleges megrendelési igényét a szerződéskötés napján köteles nyertes ajánlattevő részére jelezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 061 - 105462

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LeasePlan Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 134-136.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 216974202 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50111000-6
További tárgyak:50111110-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye valamint a szerződésben meghatározott esetekben az ajánlatkérő fióktelepei.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 45+1 darab új személygépjármű.
Ajánlatkérő az 1. kategóriában szereplő opcionálisan lehívható tételre (+1 gépjármű) vonatkozó esetleges megrendelési igényét a szerződéskötés napján köteles nyertes ajánlattevő részére jelezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/03/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 222380322
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LeasePlan Hungária Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 134-136.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy december 1. napjával az Ügyfél az alábbi két gépjárművet leadja:
OPEL ASTRA 1.4T (NTY-625), leadáskori költség: 0 Ft.
SKODA SUPERB COMBI 2.0 CRTDI DSG (NWA-026), leadáskori költség: 2 137 000 Ft.
Felek megállapodnak, hogy Ügyfél további két gépjárművet vesz bérbe Flottakezelőtől az alábbiak szerint,
SKODA OCTAVIA COMBI STYLE 1.4 TSI DSG (NKR-513).
SKODA OCTAVIA COMBI STYLE 2.0 CRTDI DSG (1. forgalomba helyezésű)
azzal a feltétellel, hogy Flottakezelő a 4.1 és 4.2. szerinti gépjárművet 2018.12.15-én biztosítja Ügyfél számára.
Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező Ártáblázatot a jelen módosítás mellékletét képező Ártáblázat váltja fel.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek „Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015” tárgyban 2016. március 16. napján közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet az Ügyfélnél bekövetkezett szervezeti, valamint munkaköri változásokra tekintettel módosítani szükséges.
Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bek. b) pontja szerinti módosításnak minősül. Az ellenérték növekedése haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át és az eredeti szerződő fél személyének változása nem megoldható tekintettel az egységes gépjárműflottából eredő gazdasági és műszaki előnyökből eredően.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 222380322 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 222380322 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben