Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0731/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64637802
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
Telefon: +36 99515113
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Fax: +36 99515113
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Erdei sport és szabadidőpark – Lőver Alpin Park
Hivatkozási szám: EKR001026522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Erdei sport és szabadidőpark – Lőver Alpin Park” fejlesztése
A fejlesztési terület az egykori kőbánya területe a Várisi úti buszforduló közelében. A Soproni Tájvédelmi Körzet része, és a Soproni hegység HUFH2oo12 Natura 2ooo kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület része.
A bontási, irtási munkák elvégzése után a terepet közel síkra kell rendezni!
Biztonságot szem előtt tartva a meredek rézsűfelületek körömvonala mentén dróthálós kerítést kell építeni, így védett zárt terület áll rendelkezésre a parki fejlesztések kialakítására.
A meglévő kaputól beton burkolaton haladva érhető el a park belső területe. A betonúttól a parkot feltáró 3 méter széles, gépjármű közlekedésre is alkalmas, stabilizált murva burkolatú sétány épül. A bejárattól indulva az alábbi egységek különülnek el.
1.A meglévő betonúthoz csatlakozva indul a 42 fm hosszú, fakéreg burkolatú ügyességi pálya, 8 db elem elhelyezésével.
2. Az ügyességi pálya a murvás sétányba csatlakozik, melynek másik oldalán nagyobb teresedést igénylő önálló ügyességi játékok (11 db) kapnak helyet. Ez a terület részben fakéreg, részben műfüves burkolatot kap. A műfüves részen kör alakú ping-pong asztal és nyugágyak kapnak helyet, míg a fakérges területen a meredek fal előtt sziklamászó falakat helyezünk el
3. Az elágazó murvás sétány ölelésében kap helyet a kalandjátszótér. A játszótér fő eleme a magas kétcsúszdás torony, ami későbbi ütemben valósul meg. A torony mellett hinták és kisebb játékok kapnak helyet (3 db).
4. A murvás sétány nyugati telekhatár mentén haladó ága a gyerekeknek készített MINI-BIKE park területére vezet. A kerékpárpark kacskaringós földpálya, kisebb mélyedésekkel és dombokkal, melyek között fából készült ügyességi elemek kerülnek elhelyezésre (4 db).
5. A murvás sétány keleti ága vezet a SKATE parkhoz, mely aszfalt burkolaton elhelyezett elemekből áll, melyek deszkások és biciklisek szórakozására egyaránt alkalmasak. A pálya mérete 15 x 30 méter, 6 elem befogadására alkalmas.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23021 / 2018 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/01/11
Helyesen:
2019/01/22
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/01/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosítása miatt módosította az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben