Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7382/2019
CPV Kód:32230000-4
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JOTRON AS
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fetser Anna
Telefon: +36 12934274
E-mail: anna.fetser@hungarocontrol.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Püspökladány ATM rádiórendszer
Hivatkozási szám: EKR000020642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Püspökladány ATM rádiórendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
További tárgyak:32344250-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Püspökladány
A telephely koordinátái WGS-84 rendszerben: N 47°21´22,” E 21°02´39,”
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szállítandó rendszer főbb elemei és a kapcsolódóan beszerzendő szolgáltatások:
• 10 db VHF sávú transceiver
• 1db ICU egység
• 2 db VHF sávú három sugárzóelemes stacked antenna (Telsa T01130401)
• A 2 antennához (6 sugárzóhoz) tartozó kábelezés, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel
• Az elhelyezéshez szükséges rack szekrények (2db rádió rack, 1db kommunikációs rack és 1db tápegység rack)
• 2 készlet akkumulátor és töltőkészülék a rádiók részére (ELTEK SRB 30)
• UPS berendezés a távközlési berendezések energiaellátásához
• A rendszer működéséhez szükséges kábelezés
• A telepítéshez és a szereléshez szükséges segédanyagok
• Alkalmazott szoftverek és licencek
• Dokumentációk
• Képzés
• Telepítés és üzembe helyezés
A részletes leírás a közbeszerzési műszaki leírásban található.

Tárgyaláson tett módosítások:
• a műszaki tartalomból kikerült 4 db rádió (10 helyett 6 db kerül szállításra)
• patch panelekből 6 db helyett 10 lesz szállítva
• rádiók Climax üzemmód bellállítását kéri Ajánlatkérő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 079 - 190915

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Püspökladány ATM rádiórendszer
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: JOTRON AS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46847715
Postai cím: Ostbyveien 1
Város: Tjodalyng
NUTS-kód: NO
Postai irányítószám: 3280
Ország: Norvégia
E-mail: peter.mate@spot-limited.com
Telefon: +36 309501595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 161500 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma: 2019.04.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32230000-4
További tárgyak:32344250-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Püspökladány
A telephely koordinátái WGS-84 rendszerben: N 47°21´22,” E 21°02´39,”
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szállítandó rendszer főbb elemei és a kapcsolódóan beszerzendő szolgáltatások:
• 10 db VHF sávú transceiver
• 1db ICU egység
• 2 db VHF sávú három sugárzóelemes stacked antenna (Telsa T01130401)
• A 2 antennához (6 sugárzóhoz) tartozó kábelezés, villámvédelmi eszközökkel ellátva, a szükséges antennaköri szűrőkkel
• Az elhelyezéshez szükséges rack szekrények (2db rádió rack, 1db kommunikációs rack és 1db tápegység rack)
• 2 készlet akkumulátor és töltőkészülék a rádiók részére (ELTEK SRB 30)
• UPS berendezés a távközlési berendezések energiaellátásához
• A rendszer működéséhez szükséges kábelezés
• A telepítéshez és a szereléshez szükséges segédanyagok
• Alkalmazott szoftverek és licencek
• Dokumentációk
• Képzés
• Telepítés és üzembe helyezés
A részletes leírás a közbeszerzési műszaki leírásban található.

Tárgyaláson tett módosítások:
• a műszaki tartalomból kikerült 4 db rádió (10 helyett 6 db kerül szállításra)
• patch panelekből 6 db helyett 10 lesz szállítva
• rádiók Climax üzemmód bellállítását kéri Ajánlatkérő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 161500
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: JOTRON AS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46847715
Postai cím: Ostbyveien 1
Város: Tjodalyng
NUTS-kód: NO
Postai irányítószám: 3280
Ország: Norvégia
E-mail: peter.mate@spot-limited.com
Telefon: +36 309501595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosításra a VÁM és ÁFA feltételek egyértelműsítése miatt volt szükség.
Szerződésmódosítás dátuma: 2019.04.17.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2014–es szállításhoz kapcsolódó mulasztási bírság, illetve vámérték pontos meghatározása és így az adóhiány megelőzése érdekében, továbbá a 2017-ben megismert PWC kockázatcsökkentési verzióit is figyelembe véve az import vámkezelés során a közvetett vámjogi képviselőn keresztüli vámkezelés javasolt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 161500 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 161500 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben