Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7421/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét 10208/5 és 10208/4 helyrajzi számú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FTR 2000 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513567
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rudolf laktanya - környezetvédelmi előkészítés
Hivatkozási szám: EKR000474122018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rudolf laktanya - - környezetvédelmi előkészítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét 10208/5 és 10208/4 helyrajzi számú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kecskemét, Rudolf laktanya területén megvalósítandó beruházások környezetvédelmi előkészítési munkálataihoz kapcsolódó engedélyek beszerzésére és a környezetvédelmi előkészítési munkálatok az alábbiak szerint:
A teljesítési helyszíneken a terület-előkészítési feladatok ellátása; bontási, irtási feladatok, valamint a terület és a területen található valamennyi építmény lőszermentesítésének elvégzése.
A kármentesítendő szénhidrogénnel szennyezett talajtestek mennyisége: a talaj szénhidrogén szennyezettsége horizontálisan valamennyi mélységközben lehatárolásra került. A talajszennyezettség legnagyobb mélysége 4 méterre tehető a terepszint alatt. Az adatokból a „D” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezettséggel érintett térfogat összesen mintegy 1750 m3-re becsülhető, mely magában foglalja a KRF-7,16; illetve a KRF-12 mintavételi pontok környezetében feltárt szennyezett talajgócokat is. A vizsgált területen feltárt oldott szénhidrogén származékokkal szennyezett talajvíz becsült mennyisége kb. 4500 m3.
A kármentesítés műszaki tartalma
-A 59115-3-13/2017. sz. határozatban előírtaknak megfelelően műszaki beavatkozási terv készítése, és hatósági engedélyeztetése.
-Talajvízszint süllyesztéshez szükséges vákuumkút rendszer és a kitermelt víz tisztítását szolgáló víztisztító rendszer és szikkasztó drén vízjogi létesítési -, és üzemeltetési engedélyes tervek elkészítése és hatósági engedélyeztetése.
-Statikai terv elkészítése és engedélyeztetése a védendő műemlék lovarda épület cölöpsoros megtámasztására a közvetlen szomszédságában nyitandó 4,0 m fenékmélységű talajkitermelési munkagödör miatt.
-A teljes beruházási terület (90.713 m2), továbbá a területen található valamennyi építmény lőszermentesítése, a kármentesítéssel érintett területen található épületek, műtárgyak bontása a műemlék épület kivételével, valamint a kármentesítéssel érintett területen szükséges bozót irtási munkálatok elvégzése. .
Záródokumentáció, utómonitoring terv és elbontásra vonatkozó vízjogi eng.edélyes terv elkészítése: a kármentesítés befejezését követően az elvégzett feladatokról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet219/2004-es Kormányrendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti műszaki beavatkozási záródokumentációt kell elkészíteni és az illetékes hatósághoz (esetünkben a Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához) kell benyújtani jóváhagyatásra. A műszaki beavatkozási záródokumentációval együtt lehet benyújtani a kármentesítési utómonitoring tervet, valamint a vízszintsüllyesztő-, és tisztító rendszer elbonthatóságára vonatkozó vízjogi engedélyes tervet.
A karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 57 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19379 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rudolf laktanya - - környezetvédelmi előkészítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FTR 2000 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24123206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
E-mail: ftr2000@ftr2000.hu
Telefon: +36 12006200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13910282
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144966750
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét 10208/5 és 10208/4 helyrajzi számú ingatlanok.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kecskemét, Rudolf laktanya területén megvalósítandó beruházások környezetvédelmi előkészítési munkálataihoz kapcsolódó engedélyek beszerzésére és a környezetvédelmi előkészítési munkálatok az alábbiak szerint:
A teljesítési helyszíneken a terület-előkészítési feladatok ellátása; bontási, irtási feladatok, valamint a terület és a területen található valamennyi építmény lőszermentesítésének elvégzése.
A kármentesítendő szénhidrogénnel szennyezett talajtestek mennyisége: a talaj szénhidrogén szennyezettsége horizontálisan valamennyi mélységközben lehatárolásra került. A talajszennyezettség legnagyobb mélysége 4 méterre tehető a terepszint alatt. Az adatokból a „D” kármentesítési határértéket meghaladó szennyezettséggel érintett térfogat összesen mintegy 1750 m3-re becsülhető, mely magában foglalja a KRF-7,16; illetve a KRF-12 mintavételi pontok környezetében feltárt szennyezett talajgócokat is. A vizsgált területen feltárt oldott szénhidrogén származékokkal szennyezett talajvíz becsült mennyisége kb. 4500 m3.
A kármentesítés műszaki tartalma
-A 59115-3-13/2017. sz. határozatban előírtaknak megfelelően műszaki beavatkozási terv készítése, és hatósági engedélyeztetése.
-Talajvízszint süllyesztéshez szükséges vákuumkút rendszer és a kitermelt víz tisztítását szolgáló víztisztító rendszer és szikkasztó drén vízjogi létesítési -, és üzemeltetési engedélyes tervek elkészítése és hatósági engedélyeztetése.
-Statikai terv elkészítése és engedélyeztetése a védendő műemlék lovarda épület cölöpsoros megtámasztására a közvetlen szomszédságában nyitandó 4,0 m fenékmélységű talajkitermelési munkagödör miatt.
-A teljes beruházási terület (90.713 m2), továbbá a területen található valamennyi építmény lőszermentesítése, a kármentesítéssel érintett területen található épületek, műtárgyak bontása a műemlék épület kivételével, valamint a kármentesítéssel érintett területen szükséges bozót irtási munkálatok elvégzése. .
Záródokumentáció, utómonitoring terv és elbontásra vonatkozó vízjogi eng.edélyes terv elkészítése: a kármentesítés befejezését követően az elvégzett feladatokról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet219/2004-es Kormányrendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti műszaki beavatkozási záródokumentációt kell elkészíteni és az illetékes hatósághoz (esetünkben a Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához) kell benyújtani jóváhagyatásra. A műszaki beavatkozási záródokumentációval együtt lehet benyújtani a kármentesítési utómonitoring tervet, valamint a vízszintsüllyesztő-, és tisztító rendszer elbonthatóságára vonatkozó vízjogi engedélyes tervet.
A karakterkorlátozásra tekintettel Ajánlatkérő a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban bocsátja rendelkezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 57 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 144966750
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FTR 2000 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24123206
Postai cím: Móricz Zsigmond Utca 1.
Város: Páty
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
E-mail: ftr2000@ftr2000.hu
Telefon: +36 12006200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13910282
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a hivatkozott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata részét képező árazott költségvetési tábla egyes tételeit műszaki szükségességből eredően eltérő tartalommal és mennyiségben teljesítette, mellyel együtt változott a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás is. Emiatt módosításra került az árazó táblázat 1.2 sorszámú tétel szöveges leírásának, valamint a műszaki leírás 5.2 pontja, az árazó táblázat 1.3 sorszámú tétel szöveges leírásának, valamint a műszaki leírás 5.3 pontja, az árazó táblázat 3.1 sorszámú tétel mennyiségének, valamint a műszaki leírás 4., 5.5 és 5.6 pontjai, az árazó táblázat 3.1 sorszámú tételének további (3.1.1-3.1.5) alpontokkal/tételekkel történő kiegészítése, a 3.7-3.8 valamint 4.1 sorszámú tételek mennyiségének, továbbá a műszaki leírás 5.5 pontja.
2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. számú részszámla: Az 1. számú részszámla benyújtására Vállalkozó a műszaki leírás 5.4 pontjában részletezett terület-előkészítési feladatok elvégzését követően jogosult a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás 2. Terület-előkészítés megnevezésű tétel kapcsán megajánlott nettó vállalási ár, azaz 3.300.000,- Ft vonatkozásában;
2. számú részszámla: A 2. számú részszámla benyújtására Vállalkozó a műszaki leírás 5.1-5.3 pontjaiban részletezett tervezési feladatok elvégzését követően jogosult a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírás 1. Tervezés-műszaki beavatkozás megnevezésű tétel kapcsán megajánlott nettó vállalási ár, azaz 1.700.000,- Ft + ÁFA vonatkozásában;
2.Felek megállapodnak, hogy az egyes részszámlák sorrendjének módosulása miatt a Szerződés 5.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak. Megrendelő nyilatkozik, hogy a tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenységet tartalmaz, ezért az építési-kivitelezési munka ára, vagyis az 1.,3. és 4. részszámlák, valamint a végszámla tekintetében a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik; azaz az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ÁFÁ-t Megrendelő fizeti meg. Az 2. és az 5. számú részszámlák vonatkozásában a számlázás az „egyenes ÁFA” szabályai szerint történik.
3. A Szerződés teljesítése során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott személyében változás állt be, melyről Megrendelő előzetesen tájékoztatta Vállalkozót. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 11.2. pontjában foglalt, kapcsolattartásra jogosultak körét az alábbiak szerint módosítják:
Megrendelő műszaki ellenőre:
név: Lonsták László
telefon: +36-30/444-83-83
e-mail: lonstakl@geoconnect.hu
kamarai nyilvántartási száma: 12-0147
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Váll. a Szerz. teljesítése során a közbesz.eljárásban benyújtott ajánlata részét képező árazott költségvetési tábla egyes tételeit műszaki szükségességből eredően eltérő tartalommal és mennyiségben teljesítette, mellyel együtt változott a KD részeként kiadott műszaki leírás is. Váll. a Szerz. telj. során előbb teljesítette a műszaki leírás 5.4 pontjában részletezett terület-előkészítési feladatokat, mint az 5.1-5.3 pontokban részletezett tervezési feladatokat, melynek megfelelően az egyes részszámlák sorrendje felcserélődött. A Szerz. telj.során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott személyében változás állt be.A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre figyelemmel arra, hogy a szerződésmódosítás előzményeként megjelölt körülmények a vállalkozási szerződés megkötését és a teljesítés Vállalkozó általi megkezdését követően a munkaterület feltárásakor következtek be.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 144966750 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 144966750 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjában foglalt konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása tekintettel az alábbi körülményekre:
1. ca) pont vizsgálata: a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre figyelemmel arra, hogy a jelen szerződés II. fejezetében a szerződésmódosítás előzményeként megjelölt körülmények a vállalkozási szerződés megkötését és a teljesítés Vállalkozó általi megkezdését követően a munkaterület feltárásakor következtek be. Továbbá a műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott műszaki ellenőr személyében a változása is a szerződés megkötését követően állt be.
2. cb) pont vizsgálata: jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét tekintettel arra, hogy a teljes mennyiségnek egy része került előre nem látható műszaki szükségszerűségből módosításra, továbbá a számlázás sorrendjének, valamint a műszaki ellenőr személyének módosítását foglalja magában. Jelen módosításokra figyelemmel az építési beruházás jellegét tekintve azonos cél megvalósítására irányul.
3. cc) pont vizsgálata: a szerződésmódosítás nem jár az ellenérték növekedésével, tekintettel arra, hogy a vállalkozói díj mértéke nem változik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben