Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:7432/2019
CPV Kód:45231300-8
Ajánlatkérő:Ádánd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ádánd 560, 566/2, 511, 540, 463, 464, 325, 570/6, 570/4, 573/1, 573/3, 262/3, 769, 717, 463, 560, 360, 420, 436, 346, 360, 420, 045, 078/1, 079/3, 079/4, 079/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kaposvölgyi Vizitársulat;FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ádánd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81325555
Postai cím: Kossuth Utca 50
Város: Ádánd
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8653
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szatmári Kornélia Ilona
Telefon: +36 84357511
E-mail: jegyzo@adand.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.adand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés Ádándon
Hivatkozási szám: EKR001128022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon” elnevezésű a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023 azonosító számú projekt keretében megvalósuló csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése a műszaki dokumentációban szereplő tartalommal, vállalkozói szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 206296382 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés Ádándon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112710-5
45232450-1
45247110-4
45247112-8
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Ádánd 560, 566/2, 511, 540, 463, 464, 325, 570/6, 570/4, 573/1, 573/3, 262/3, 769, 717, 463, 560, 360, 420, 436, 346, 360, 420, 045, 078/1, 079/3, 079/4, 079/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építendő létesítmények:
V-1-0-CS (Zrínyi utca)
• DN60 beton csapadékcsatorna: 27.6 m
• Átfolyó akna D100: 3 db
• Befogadó a Kiss-Koppány patakba vezető önkormányzati kezelésű áteresz.
V-1-0-É (Zrínyi utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 182.2 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 9 db, összes hossza: 43.2 m
• meglévő, megmaradó D40 beton áteresz: 1 db, hossza: 4.2 m
• Árok teljes hossza: 225.4 m
• Befogadó a V-1-0-CS levezető
V-1-0-D (Zrínyi és Arany J. utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 289.5 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 12 db, összes hossza: 52 m
• 50/200 útpadka folyóka: 61.8 m
• B30 rácsos folyóka: 6.8 m
• Árok teljes hossza: 410.1 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő áteresz
V-1-1 (Jókai Mór utca)
• átjárható és az árokba épített hordalékfogó
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 230.7 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 12 db, összes hossza: 57.2 m
• 50/200 útpadka folyóka: 30.4 m
• Árok teljes hossza: 318.3 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő árok
V-1-1-1 (Jókai Mór utca)
• 50/200 útpadka folyóka: 225.0 m
• B30 rácsos folyóka: 5.8 m
• Árok teljes hossza: 230.8 m
• Befogadó a V-1-1 levezető
V-1-2 (Vörösmarty utca)
• átjárható és az árokba épített hordalékfogó
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 183.1 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 11 db, összes hossza: 55.0 m
• Árok teljes hossza: 238.1 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő áteresz
V-1-2-1 (Vörösmarty utca)
• 50/200 útpadka folyóka: 204.8 m
• B30 rácsos folyóka: 8.6 m
• Árok teljes hossza: 213.4 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő áteresz
V-2-0 (Kossuth Lajos utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 430.5 m
• tervezett D60 beton átereszek száma: 2 db, összes hossza: 9.5 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 17 db, összes hossza: 69 m
• Árok teljes hossza: 509.0 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő árok
V-2-1 (Etelköz utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 157.5 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 5 db, összes hossza: 16 m
• 50/200 útpadka folyóka: 305.78 m
• Árok teljes hossza: 479.3 m
• Befogadó a V-2-0 levezető
V-2-2 (Etelköz utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 109.9 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 3 db, összes hossza: 15.5 m
• Árok teljes hossza: 125.4 m
• Befogadó V-2-0 levezető
V-2-3 (Kossuth Lajos utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 210.4 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 16 db, összes hossza: 74.2 m
• Árok teljes hossza: 284.6 m
• Befogadó V-2-0 levezető
V-2-3-1 (Kossuth Lajos utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 14.7 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 1 db, összes hossza: 4 m
• Árok teljes hossza: 18.7 m
V-3-0 (Negyvennyolcas utca)
• Hordalékfogó: 3.5m
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 471.6m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 26 db, összes hossza: 114.5 m
• Árok teljes hossza: 589.6 m
• D40 beton csatorna: 323.3 m
• Tisztító akna: 8 db
• Befogadó: Árpád utcai útárok
V-4-0 (Zrínyi Miklós utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 283.0 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 7 db, összes hossza: 35.0 m
• Árok teljes hossza: 318.0 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő csatorna
V-4-1 (Zrínyi Miklós utca)
• MCS-40 mederburkoló árok, mindkét oldalon lezáró foggal: 169.9 m
• tervezett D40 beton átereszek száma: 9 db, összes hossza: 38.0 m
• Árok teljes hossza: 207.1 m
• Befogadó az önkormányzat kezelésében lévő csatorna
.........
Karakterkorlát miatt a teljes mennyiségi leírást a részletes ajánlattételi felhívás tartalmazza, a műszaki tartal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 2
2 A kivitelezés során bevonni kívánt hátrányos helyzetű lakosok száma(min. 6 fő, max. 10 fő) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz elvezetés Ádándon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: viztars@cbn.hu
Telefon: +36 82512609
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: FONTIS Vízépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43126224
Postai cím: Zaranyi Ltp. 9.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: fontiskft@gmail.com
Telefon: +36 209474192
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12824335214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 195303000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 206296382
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kaposvölgyi Vizitársulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35707042
Postai cím: Kanizsai Út
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088795214

Hivatalos név: Szemeco Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54015177
Postai cím: Baross Gábor Utca 18.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11227405214

Hivatalos név: PETŐ Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93335346
Postai cím: Árpád Utca 17/A
Város: Gödre
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7836
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20096054202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges