Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0075/2019
CPV Kód:31310000-2
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:;
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távvezetéki OPGW beszerzés 2018
Hivatkozási szám: EKR000344102018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31310000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás optikai összeköttetések anyagainak szállítására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távvezetéki OPGW beszerzés 2018
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31310000-2
További tárgyak:32562000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Optikai összeköttetések anyagainak (acélvédőcsőben elhelyezett, 96 optikai szálas OPGW) szállítása legfeljebb az alábbi keretmennyiségi adatok figyelembevételével. A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
OPGW sodrony:
OPGW-D1fadobon szállítva, 279 430 méter
OPGW-D1/656 fadobon szállítva, 23 370 méter
OPGW-D1 fémdobon szállítva, 35 000 méter
OPGW-D2/656 fadobon szállítva, 1 820 méter
OPGW-D2 fémdobon szállítva, 2 000 méter
OPGW-D3 fadobon szállítva, 7 000 méter
OPGW-D3 fémdobon szállítva, 7 000 méter
OPGW-D4 fadobon szállítva, 4 900 méter
OPGW-D4 fémdobon szállítva, 7 000 méter
OPGW láncok (rezgéscsillapítással ellátva) és egyéb szerelvények:
TTTO-170101/T – OPGW tartólánc OPGW-D1 sodronyhoz, 719 db
6FX199308/0651/A - OPGW tartólánc ("IRSA II" DT oszlopra) OPGW-D2 sodronyhoz, 4 db
TTTO-170102/T – OPGW tartólánc OPGW-D3 sodronyhoz, 15 db
TTTO-170103/T – OPGW tartólánc OPGW-D4 sodronyhoz, 11 db
TTTO-171002/T – OPGW tartólánc kiszigetelve OPGW-D4 sodronyhoz, 2 db
TTTO-121210/T – OPGW feszítőlánc OPGW-D1 sodronyhoz, 120 db
TTTO-171004/T – OPGW feszítőlánc, átmenő OPGW-D1 sodronyhoz, 29 db
TTTO-171106/T – OPGW feszítőlánc, földelőbakhoz, OPGW-D1 sodronyhoz, 6 db
TTTO-180201/T – OPGW feszítőlánc, átmenő, földelőbakhoz, OPGW-D1 sodronyhoz, 38 db
TTTO-171129/T – OPGW feszítőlánc, kiszigetelt OPGW-D1 sodronyhoz, 2 db
TTTO-171001/T – OPGW feszítőlánc, kiszigetelt OPGW-D4 sodronyhoz, 2 db
TTTO-150806/T – OPGW feszítőlánc OPGW-D3 sodronyhoz, 13 db
TTTO-121228/T – OPGW feszítőlánc végfeszítő OPGW-D1 sodronyhoz, 6 db
TTTO-150807/T – OPGW feszítőlánc, végfeszítő OPGW-D3 sodronyhoz, 6 db
TTTO-121213/T – OPGW feszítőlánc, alállomásra, kiszigetelt OPGW-D1 sodronyhoz, 11 db
TTTO-171003/T – OPGW feszítőlánc, alállomásra, kiszigetelt OPGW-D3 sodronyhoz, 3 db
TTTO-161164/T – OPGW feszítőlánc, tartóra OPGW-D1 sodronyhoz (750), 2 db
TTTO-151006/T – OPGW feszítőlánc OPGW-D4 sodronyhoz, 5 db
TTTO-151007/T – OPGW feszítőlánc, végfeszítő OPGW-D4 sodronyhoz, 6 db
TTTO-161119/T – OPGW feszítőlánc, alállomási portálra elszigetelt OPGW-D1 sodronyhoz, 4 db
TTTO-161140/T – OPGW feszítőlánc, alállomási portálra OPGW-D4 sodronyhoz, 2 db
TTTO-171130/T – OPGW feszítőlánc, kiszigetelt, elágazásra OPGW-D1 sodronyhoz, 2 db
TTTO-171131/T – OPGW feszítőlánc, végfeszítő OPGW-D4 sodronyhoz, 2 db
TTTO-171132/T – OPGW feszítőlánc, végfeszítő, elágazásra OPGW-D4 sodronyhoz, 3 db
TTTO-171133/T – OPGW feszítőlánc, végfeszítő, alállomásra OPGW-D4 sodronyhoz, 2 db
TTTO-121227/T – OPGW feszítőlánc, elágazásra OPGW-D1 sodronyhoz, 5 db
TTTO-170641/B – OPGW feszítőlánc, elágazásra OPGW-D1 sodronyhoz, 2 db
6FX199308/0652/A – OPGW feszítőlánc, elágazásra OPGW-D2 sodronyhoz, 2 db
6FX199308/0658/O – OPGW feszítőlánc, elágazásra OPGW-D1 sodronyhoz, 2 db
6FX199308/0653/A – OPGW feszítőlánc, alállomási portálra OPGW-D2 sodronyhoz, 2 db
6FX199308/0654/O – OPGW feszítőlánc, végfeszítő OPGW-D2 sodronyhoz, 2 db
6FX199308/0656/O – OPGW feszítőlánc OPGW-D1 sodronyhoz, 6 db
6FX199308/0657/O – OPGW feszítőlánc, végfeszítő OPGW-D1 sodronyhoz, 3 db
6FX199308/0659/O – OPGW feszítőlánc, alállomási portálra OPGW-D1 sodronyhoz, 3 db
Villás közdarab (800-1000 mm), 3 db
Párhuzamszorító (OPGW-D1), 77 db
Párhuzamszorító (OPGW-D2), 2 db
Párhuzamszorító (OPGW-D3-D4), 3 db
Párhuzamszorító (OPGW-D1-D3), 2 db
Párhuzamszorító (OPGW-D3), 2 db
Párhuzamszorító (OPGW-D4), 2 db
Levezető szorító (OPGW-D1), 2 432 db
Levezető szorító (OPGW-D2), 230 db
Levezető szorító (OPGW-D1 - OPGW-D3), 41 db
Levezető szorító (OPGW-D3), 64 db
Levezető szorító (OPGW-D3 - OPGW-D4), 85 db
Levezető szorító (OPGW-D4), 40 db
Filler (OPGW-D1), 499 db
Filler (OPGW-D2), 80 db
Filler (OPGW-D3), 19 db
Filler (OPGW-D4), 41 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 137 - 313804
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Távvezetéki OPGW beszerzés 2018
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 137313 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintve, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:
FHCE Telekommunikációs Kft., 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 18., 12639586-2-43
FCI Kompozit Szigetelő Kft., 2251 Tápiószecső, Pesti út 17., 10891126-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)