Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7611/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BBM Budaber Zrt.;Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01328
Postai cím: Markó utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-bge.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti épületéneknapi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti épületéneknapi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar, 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablaktisztítása és keretmosása feladatainak ellátása a szerződés hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamra.
A napi takarítási feladatok ellátása a hét 6 napján kerül ellátásra és havi átalányárban kerül elszámolásra, az összes takarítandó felület a délelőtti időszakban 1 415,63 m², a délutáni időszakban 560,36 m². A vállalkozófeladata az ügyeletes takarító biztosítása is Hétfőtől - péntekig 10:00 - 14:00 óráig, szombaton 10:00 - 16:00 között. A havi átalányárban kerülnek elszámolásra a hetente, illetve a havonta elvégzendő feladatok, valamint a hóeltakarítási feladatok is. A takarítási feladatok ellátásához szükséges környezetbarát tisztítószereket, valamint az irodákban, tantermekben, vizes blokkokban, közösségi terekben lévő különböző típusú szemetesekbe valóműanyag zsákokat, és azok folyamatos, szükség szerinti cseréjét a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani.
A nagytakarítási feladatok 1 085,7 m² -t érintenek. A nagytakarítás évi 2 alkalommal, tavasszal (március) és nyáron (augusztusban) külön megrendelés alapján szükséges.
A keretmosás (985,66 m²) többféle fa, fém, műanyag, valamint teschauer és gerébtokos szerkezetekre,tetőbevilágító üvegfelületekre, valamint különböző magasságban lévő fix ablakokra (ajtókban lévő üvegfelületekre) is vonatkozik. A rendkívüli munkavégzés külön megrendelés alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 137 - 281502

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati), nagytakarítása, ablak
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 30576000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.04.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapesti Gazdasági Egyetem -Pénzügyi és Számviteli Kar 1087 Budapest,
Berzsenyi u. 6. alatti épületének napi takarítása (délelőtti- délutáni- szombati),
nagytakarítása, ablaktisztítása és keretmosása feladatainak ellátása a szerződés
hatálybalépésétől számított 48 hónap időtartamra. (A takarítással érintett épületben
jelenleg építési-kivitelezési munkák zajlanak. A takarításra vonatkozó szerződés az
épület használatba vételétől kezdődően lép hatályba, Ajánlatkérő a szerződés
hatályba lépésének pontos időpontjáról 15 nappal megelőzően írásban értesíti a
nyertes ajánlattevőt.)
A napi takarítási feladatok ellátása a hét 6 napján kerül ellátásra és havi átalányárban
kerül elszámolásra, az összes takarítandó felület a délelőtti időszakban 1 415,63 m ,
a délutáni időszakban 560,36 m . A vállalkozó feladata az ügyeletes takarító
biztosítása is Hétfőtől - péntekig 10:00 - 14:00 óráig, szombaton 10:00 - 16:00
között. A havi átalányárban kerülnek elszámolásra a hetente, illetve a havonta
elvégzendő feladatok, valamint a hóeltakarítási feladatok is. A takarítási feladatok
ellátásához szükséges környezetbarát tisztítószereket, valamint az irodákban,
tantermekben, vizes blokkokban, közösségi terekben lévő különböző típusú
szemetesekbe való műanyag zsákokat, és azok folyamatos, szükség szerinti cseréjét
a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítani.
A nagytakarítási feladatok 1085,7 m2 -t érintenek. A nagytakarítás évi 2 alkalommal,
tavasszal (március) és nyáron (augusztusban) külön megrendelés alapján szükséges.
A keretmosás (985,66 m2) többféle fa, fém, műanyag, valamint teschauer és
gerébtokos szerkezetekre, tetőbevilágító üvegfelületekre, valamint különböző
magasságban lévő fix ablakokra (ajtókban lévő üvegfelületekre) is vonatkozik. A
rendkívüli munkavégzés külön megrendelés alapján történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32265576
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: BBM Budaber Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Török Flóris u. 114.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jászberényi út 24-36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés jelen módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül módosításra, amely alapján a szerződés - 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül módosításra, amely alapján a szerződés - 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 30576000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32265576 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben