Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:7636/2019
CPV Kód:32321200-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ripszám Dóra
Telefon: +36 72501500-20026
E-mail: ripszam.dora@pte.hu
Fax: +36 72537345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés EFOP-3.4.3-16-2016-00005 PTE
Hivatkozási szám: EKR000184472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Okostermek, konferencia projektorok, tantermi projektorok, projektorok, érintő felületű professzionális interaktív monitorok, digitalizáló tábla, VR szemüveg, laptopok, laptopok az Image Analízis egységhez, szoftver licenszek, oktatási célú laptopok, laptop csomagok szimulációk futtatásához, valamint asztali számítógépek és tartozékaik szimulációk futtatásához beszerzése a PTE részére az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 jelű pályázat keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint 9 ajánlati részben.
EFOP-3.4.3-16-2016-00005 – „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 004577 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150861
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3. További információk pontból:
14. Be kell nyújtani az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.
15. Az ajánlathoz árrészletező excel táblázatot pdf. és „xls” (szerkeszthető) formában is szükséges benyújtani.
16. Forgalmazási jogosultságot igazoló engedély csatolása: Megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő)
17. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá a megajánlott termékekre vonatkozóan a gyártó által kiadott, a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztó, az adatokat tartalmazó leírást, termékismertetőt. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetőleg a gyártó általi nyilatkozat között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói nyilatkozatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is.
18. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
19. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
20. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
21. Kbt.73.§ (4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
22. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
23. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Csécsei Henrietta (00448), Onhausz Nikolett (01030)
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás a VI.3. További információk pontból:
14. Be kell nyújtani az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban, illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.
15. Az ajánlathoz árrészletező excel táblázatot pdf. és „xls” (szerkeszthető) formában is szükséges benyújtani.
16. Forgalmazási jogosultságot igazoló engedély csatolása: Megajánlott termék, ajánlattevőre vonatkozó, gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő)
17. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá a megajánlott termékekre vonatkozóan a gyártó által kiadott, a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztó, az adatokat tartalmazó leírást, termékismertetőt. Amennyiben Ajánlattevő nyilatkozata, illetőleg a gyártó általi nyilatkozat között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói nyilatkozatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét is.
18. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
19. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónapos időtartamán ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
20. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
21. Kbt.73.§ (4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
22. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
23. FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Csécsei Henrietta (00448), Onhausz Nikolett (01030)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívás módosításával egyidejűleg a dokumentáció is módosult. A módosított dokumentáció az EKR-ben elérhető.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ