Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7651/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Balmazújváros Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00645
Postai cím: Kossuth tér 4-5.
Város: Balmazújváros
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52580100
E-mail: polgarmester@balmazujvaros.hu
Fax: +36 52370035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.balmazujvaros.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett, a település lakóövezeti, városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület, minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás kerül felújításra. A meglévő lakóépületek energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület összességében „CC” korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók nem gondozták bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes hőszigetelő burok készül. Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs gázkazán készül, radiátoros hőleadással thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A lakószobák és konyhák falaiba helyiség hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel az épület jelenleg nem teljesen akadálymentes. Ez a padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges (burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A melléképület fedése cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13907 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A TOP-4.3.1-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú projekt keretében 8 lakásos szociális bérlakás felújítása Balmazújvároson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100.424.810,- Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4060 Balmazújváros belterület 3002/4 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/3 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/2 Hrsz.; 4060 Balmazújváros belterület 3002/1 Hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balmazújváros elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek biztosítása mellett - széleskörű együttműködésen alapuló - többféle: szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk hozzájárulni. Az élhetőbb környezet kialakítását célzó tevékenységeket a jelen pályázati konstrukció keretében tervezett infrastrukturális beavatkozások adják. A tevékenységek keretében megvalósul a lakhatási feltételek javítása, a lakókörnyezet rehabilitációja, közösségi terek, közösségi és szociális munka feltételeinek biztosítása.
A projektben felújítandó szociális lakások Balmazújváros belterületi részén fekszenek egymás mellett, a település lakóövezeti, városhatárhoz közeli részén, szegregált területen. A funkció lakóépület, minden házban 2 lakás van, tehát a 4 épületben 8 lakás kerül felújításra. A meglévő lakóépületek energiakorszerűsítése és akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztéssel az épület összességében „CC” korszerű besorolásúra tervezett. A telken a lakóépületek mögött melléképületek találhatóak, melyekben kerti eszközök, bicikli, vagy tűzifa tárolása lehetséges. Az épületek állaga jelentősen avult, mivel a lakók nem gondozták bentlakás ideje alatt az épületet, az Önkormányzat tartotta karban anyagi lehetőségeinek mértékében.
A homlokzatokon a meglevő elavult nyílászárók helyett új fa nyílászárók készülnek rovarhálóval. Teljes hőszigetelő burok készül. Gépészeti vonatkozás: melegvíz igény és fűtési igény van. Új kondenzációs gázkazán készül, radiátoros hőleadással thermofejekkel. A HMV-t is a kazán biztosítja. A fürdőszoba helyiségek szellőztetése gépi kisventillátorral szükséges. A lakószobák és konyhák falaiba helyiség hővisszanyerős szellőztetés készül.
Energetikai korszerűsítés és bejutás akadálymentesítés is elkészül, mivel az épület jelenleg nem teljesen akadálymentes. Ez a padlószerkezet bontásával és lemélyítésével történik cca 32 cm-t. A külső terepszint pedig bejáratok előtt fel lesz emelve, így szintben lehet bemenni. Az összes teljes szakipar újra szükséges (burkolatok, belső ajtók, festések). A fürdőszobákban és padlószerkezetben vízszigetelés készül. A meglevő elöregedett fal vízszigetelés is falátvágásos módszerrel újra vízszigetelendő. A melléképület fedése cserélendő, azbeszt pala megsemmisítendő. Melléképület kívül-belül festendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 100.424.810,- Ft
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OBENTERV ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a közöttük a fentiek szerint létrejött vállalkozási szerződés VII. fejezet 1. pontjának alábbi részét közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik:
„1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számított 8 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés időtartama: a munkaterület átadás-átvételétől számított 10 hónap. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Szerződő Felek a közöttük a fentiek szerint létrejött vállalkozási szerződés VIII. fejezet 1. pontjának alábbi részét közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik:
„1. A munkaterületet Megrendelő a vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 10 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.”
A hatályon kívül helyezett pont helyébe Szerződő Felek közös megegyezésével az alábbi rendelkezés lép:
„1. A munkaterületet Megrendelő a vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 30 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről történt értesülését követően a szerződésszerű teljesítés érdekében a műszaki tartalomban meghatározott utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók és fotovoltaikus napelemes rendszer beszerzését kezdeményezte. A gyártók, forgalmazók irányából, vagy nem is érkezett válasz a megkeresésekre vagy a leterheltségre, túlterheltségre, valamint a piaci viszonyok nagymértékű változására hivatkozva a műszaki leírásban rögzített és ennek megfelelően a teljesítéshez nélkülözhetetlen termékek szállítására kizárólag vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt követő időpontokra vállaltak kötelezettséget.
A 2019. február hóban megküldött ajánlatok alapján Vállalkozó arra az egyértelmű és az ajánlattétel időpontjában előre nem látható következtetésre jutott, hogy a műszaki leírásban foglalt termékek szállítása és ebből következően a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőn belül nem lehetséges. Ezzel ellentétben az ajánlattételi időszakban a gyártók, forgalmazók irányából a kiírás szerinti határidőt tarható leszállítási határidők kerültek visszaigazolásra.
Megrendelő a Vállalkozó által az utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók beszerzése vonatkozásában rendelkezésre bocsátott beszállítói nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a Vállalkozót a GREDA GOLD Kft., mint beszállító az alábbiakról tájékoztatta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. május végéig tudják vállalni.
Vállalkozó ezen megkereséssel egyidejűleg az S&BB Dekor Kft., mint beszállító felé is megkereséssel élt, melynek keretében az alábbi visszajelzést kapta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. június 30 napjáig tudjuk vállalni.
Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőre figyelemmel a Migipsz Kft. mint beszállítótól is kért ajánlatot a beltéri ajtók tekintetében, amelyre az alábbi választ kapta:
- A rendelt 75/240; 90/240; 100/240 méretű, utólag elhelyezhető, fóliázott beltéri ajtók vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. július 10. tudjuk vállalni.
Mindezeken túlmenően Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező fotovoltaikus napelemes rendszer beszerzése vonatkozásában rendelkezésre bocsátott beszállítói nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy a Vállalkozót a Traditional Solutions Kft., mint beszállító az alábbiakról tájékoztatta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. május hó 30 napjáig tudják vállalni.
Vállalkozó ezen megkereséssel egyidejűleg az SZAKOPLUSZ Kft., mint beszállító felé is megkereséssel élt, melynek keretében az alábbi visszajelzést kapta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. június hó végéig tudják vállalni.
Vállalkozó a MIEN INVEST Zrt., mint beszállítótól is kért ajánlatot a fotovoltaikus napelemes rendszer tekintetében, amelyre az alábbi választ kapta:
- A rendelt GreenSys Electric 1kWp teljesítményű fotovoltaikus napelemes rendszer vonatkozásában a szállítási határidőt: 2019. július 01. tudják vállalni.
Mindezen körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapítják, hogy szükséges a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének 2 hónappal történő meghosszabbítása.
Szerződő Felek továbbá rögzíteni kívánják azt is, hogy a felmerült akadályok előre nem voltak láthatóak, illetve Felek a Vállalkozó megrendeléseinek eredményeképpen szembesülhettek a fotovoltaikus napelemes rendszerek beszerzését illetően országosan fellépő készlethiánnyal, illetve az azok iránti kereslet extrém módon történt megnövekedéssel. Felek rögzítik továbbá, hogy a műszaki leírásban szereplő beltéri ajtók egyedi készítésűek, azok kereskedelmi forgalomban csak és kizárólag egyedi megrendelés alapján kaphatóak, azonban a gyártási folyamat időigénye, valamint a gyártók kapacitáshiánya miatt azok beszerzése a Felek érdekkörén kívül eső okok miatt a Vállalkozási szerződésben megjelölt teljesítési határidőn túl lehetséges.
Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó a Vállalkozási szerződésben meghatározott 10 munkanapon belül a munkaterületen megjelenni nem tudott, így Megrendelő a munkaterületet a vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő 30 munkanapon belül adta a Vállalkozó birtokába.
A fenti körülmények alapján a vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges teljesítési véghatáridejének 2 hónappal történő meghosszabbítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 100.424.810,- Ft Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben