Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7659/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Kapu projekt tervezés
Hivatkozási szám: EKR000572222018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A tervezési feladat: A TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása pályázatnak megfelelően a Tünde Ház és Hild udvar környezettudatos szemléletformáló és közösség építő központtá való átalakításához szükséges építészeti, gépészeti- és villamos korszerűsítési, valamint belsőépítészeti tervek elkészítése. Ennek a célnak az elérése érdekében meghatározásra kerültek azok az elvek, amely alapján a felújításhoz szükséges terveket szükséges elkészíteni:
Tervezési területek:
- Hild udvar
- Tünde Ház földszint (volt Országgyűlési képviselői iroda),
- Tünde Ház 1. emelet (a jelenlegi lépcsőháztól délre és nyugatra eső terület)
- Tünde Ház 2. emelet (padlástér, galéria).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld Kapu projekt tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érintett helyrajzi számok:
A fejlesztés az alábbi helyrajzi számú önkormányzati területeken valósul meg: 18486; 18484.
Tünde ház és Hild udvar leírása:
Pécs belvárosában a Széchenyi tér és a Jókai tér sarkán található a Tünde Ház. Az épülettől északra található a Hild udvar, amelyet 3 irányból lehet megközelíteni. A Tünde Ház műemléki védettség alatt álló épület.
A Ház funkciói
Földszint:
Étkezési, fogyasztási tér (Szendvics és salátabár)
Bárki számára hozzáférhető módon kialakított szendvics és salátabár kiszolgáló egységekkel (melegítő/tálaló konyha látványpulttal és a hozzá kapcsolódó konyhatechnológiával, mellékhelységek), valamint kiállítási elemek elhelyezésére is lehetőséget adó felületekkel.
Emelet:
Elmélyülés, gyakorlati és elméleti tudásátadás
Az emelet pontos kialakítása jelentősen függ a jelenleg meglévő falak mozgathatóságától. Emellett a használatát jelentősen segítené egy belső csigalépcső kialakítása a szintek között. Így a műhely és oktatóterem, valamint a pihenőtér, munkatér a fogyasztói térből is könnyen megközelíthető lenne, összekötve az épületet, mely így egész egységet alkot.
a)Műhely és workshop szoba. A pontos helyszíne építészeti lehetőségektől függ (pl. természetes fény). 30-40 fő befogadására alkalmas tér, melyet tolóajtókkal igény szerint le is zárhatunk, plafonig érő zárható tárolóegységekkel, vetítésre alkalmas felülettel, kicsi szekrénybe zárt „konyhá”-val.
b)Tanuló kuckók. Néhány érdekes térelemmel színessé tett közösségi, illetve pihenőtér. Lehetőséget ad hosszabb tartózkodásra (függőszék, kockaelemekből álló olvasótér).
c)Üzemeltetői iroda, tárgyaló, vizesblokk, teakonyha A nagy tértől elválasztva kerülne kialakításra az üzemeltető irodája. A jelenlegi iroda és a hozzá tartozó folyosó egy teret alkotva – nyitott iroda -, külön helység lenne a tárgyaló.
Galéria és padlástér
Kikapcsolódás, kapcsolatépítés: baba-kisgyermekes és tini játéktér
a)Kisgyermekes családok a jelenlegi padlástérben
Kisgyermekes családok – 1-6 éves - számára egész nap látogatható beltéri ökojátszóház(tér) (környezettudatos ismereteket tükröző és egyben interaktív játékelemek, elsősorban környezetbarát anyaghasználat), melyben lehetőség van baba (kisgyermek) programok megtartására, valamint ehhez kapcsolódó kiszolgálóegységek (baba wc, szeparálható szoptatási hely, önkiszolgáló ételpult pár fogyasztói asztallal). Lehetőség szerint kisgyermekes szülők számára 3 fő részére coworking hely.
b)Tini élménytér a jelenlegi galéria helyén. Akár alkalomszerű, akár rendszeres látogatásra kialakított szabadidős élménytér létrehozása. A tervezési feladatok között szerepel a tér kialakíthatóságának vizsgálata a Megrendelői igények szerint.
Hild udvar
Zöld oázisként, közösségi hely:
a)alsó szint elsősorban kisgyermekes családok számára: füves szigetek, játékos térelemek, játék elemek (pl. függő gömbhinta), 5 asztalos vendéglátói terasz, esetenkénti programmal,
b)felső szint, különböző szabadtéri programoknak a színtere: nyári beszélgetések, kapcsolódások helyszínként a pécsi programokhoz (Pécsi Napok, Fény Fesztivál, POSZT), minikoncert.
A Tünde Ház a fenntarthatóságot szükséges, hogy az alábbi területeken közvetítse:
1.A ház gépészeti kialakítása, energetikai jellemzői
2.A ház programokon kívüli használata:
-fűtési-hűtési rendszer
-vízhasználat
-napenergia használat
-árnyékolás.
3.A ház kialakítása során felhasznált belsőépítészeti elemek
4.Növényesített belső tér
5.Információs felületek:
-büfé kínálati tábla
-asztalok, falfelületek
-kiállítás
-használati eszközökhöz kapcsolódó infók
-aktuális kiállítások, térhasználati infók
-egyedi, saját tervezésű és készítésű játékok közösségi terek, társas kapcsolatokat erősítő térkialakítás (dombpihenők) és játékok
Az engedélyezési és kiviteli dokumentációs terveket 8-8 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és szerkeszthető (.pln, .dwg) példányban szükséges átadni.
Részletesen KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.1) pontban bemutatott építész tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
2 Az M.1.2) pontban bemutatott tartószerkezeti tervező szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (0-60 hónap) 20
3 Jótállás vállalt időtartama (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001
II.2.14) További információ:
Érékelés: ár fordított arányosítás, a minőségi kritérium (MK) 1, 2., egyenes arányosítás, 3. arányosításmódszerét alkalmazza. Az értékelés során adható pontszám rész- és alszempontonként: 0-10 pont.Részletesen a KD-ban.
MK 1, 2 szempontra tett ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai önéletrajza a KD szerint, melynek hiányában az ajánlat érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 208 - 475238
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Zöld Kapu projekt tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 019722 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Eredménytelen eljárás indoka: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.) Ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő tekintetében az értékelés során figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 23.396.000,-HUF, az Ajánlatkérő részére a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, - mely nettó: 10.173.229,-HUF.– nettó 13.222.771,- HUF összeggel meghaladja. A pótfedezet nem biztosítható, melyre tekintettel az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)