Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:7705/2019
CPV Kód:55321000-6
Ajánlatkérő:Békés Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Junior Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43308994
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál András
Telefon: +36 66411341
E-mail: gal.andras@bekesvaros.hu
Fax: +36 66411230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000143022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Békés Város Önkormányzatának intézményei részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására. Részletes feltételek a dokumentációban.
Nyertesnek vállalni kell a hétvégi és egyéb rendezvények programjaihoz kapcsolódóan igény szerint - ármegállapodás után -étkeztetési szolgáltatás és felszolgálás nyújtását külön megrendeléseszerint. Ajánlattevőknek erre a vállalásra nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
Ajánlattevő köteles működtetni a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25. szám alatti központi főzőkonyhát, bérleti szerződés keretében, a bérleti díj nettó 2.400.000 Ft+ÁFA/év. Részletes információk a közbeszerzési dokumentációban.
M/4. pontja szerinti konyhát havária konyhaként kell bevonni.
18 fő konyhai dolgozó átvétele szükséges.
nem konzultációs helyszín megtekintése, időpontja 2019. március 4. 13.30 óra. Találkozás
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola előtt (5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 21-25.)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 788189725 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Közétkeztetési szolgáltatás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55321000-6
További tárgyak:55322000-3
55523000-2
55523100-3
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés város közigazgatási területe részletes címek a dokumentációban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
Általános iskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége átlagosan:
Tízórai (adag/nap) 159 fő
Ebéd (adag/nap) 159 fő
Uzsonna (adag/nap) 159 fő
Menza – csak ebéd (adag/nap) 3 fő
Felnőtt – 7 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges.
2. Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Általános iskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Tízórai (adag/nap) 361 fő
Ebéd (adag/nap) 361 fő
Uzsonna (adag/nap) 361 fő
Menza – csak ebéd (adag/nap) 82 fő
Felnőtt – 17 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Dr. Ilyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Általános iskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Tízórai (adag/nap) 52 fő
Ebéd (adag/nap) 52 fő
Uzsonna vagy vacsora (adag/nap) 52 fő
Menza – csak ebéd (adag/nap) 1 fő
Felnőtt – 10 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Óvodai étkeztetés
Ajánlattevő feladata az intézmények által megrendelt ételadagok elkészítése és az intézményekbe való szállítása az alábbiak szerint:
Óvodai étkeztetési szolgáltatás:
- Gyermek étkezések mennyisége:
Tízórai (adag/nap) 412 fő
Ebéd (adag/nap) 412 fő
Uzsonna (adag/nap) 412 fő
Felnőtt – 17 fő
- Ételkiszállítási helyszínek:
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 8 tagóvodája:
Bóbita Integrált Tagóvoda
Hunyadi téri Tagóvoda
Korona utcai Tagóvoda
Központi Óvoda
Teleky utcai Tagóvoda
Újvárosi Tagóvoda
Dr. Ilyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Reményhír Intézmény Epreskerti Óvoda
Diétás étkezés biztosítása szükséges
Középiskolai étkeztetés
Gál Ferenc Főiskola
Középiskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi egyszeri étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Ebéd (adag/nap) 48 fő
Felnőtt: 6 fő
- Étkezések időpontjai:
- Diétás étkezés biztosítása szükséges
Dr. Ilyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Középiskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi háromszori étkezés
- Étkezési napok száma: 185 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Tízórai (adag/nap) 20 fő
Ebéd (adag/nap) 20 fő
Uzsonna (adag/nap) 20 fő
Menza (adag/nap) 7 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges
Szociális gyermekétkeztetés
Általános iskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi egyszeri étkezés
- Étkezési napok száma: 50 nap/év
- Étkezéssel érintett napok: nyári szünidő
- Tanulói étkezések mennyisége:
Ebéd (adag/nap) 278 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges
Ételkiszállítási helyszín:
Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola
- Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Kollégiumi étkeztetés
Dr. Ilyés Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Általános iskolai étkeztetési szolgáltatás:
- Napi ötszöri étkezés
- Étkezési napok száma: 200 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Reggeli (adag/nap) 24 fő
Tízórai (adag/nap) 24 fő
Ebéd (adag/nap) 24 fő
Uzsonna (adag/nap) 24 fő
Vacsora (adag/nap) 24 fő
Szakiskola étkeztetési szolgáltatás:
- Napi ötszöri étkezés
- Étkezési napok száma: 200 nap/tanév
- Étkezéssel érintett napok: tanítási napok
- Tanulói étkezések mennyisége:
Reggeli (adag/nap) 28 fő
Tízórai (adag/nap) 28 fő
Ebéd (adag/nap) 28 fő
Uzsonna (adag/nap) 28 fő
Vacsora (adag/nap) 28 fő
- Diétás étkezés biztosítása szükséges.
Diétás étkeztetés mennyiségei, mely a fenti adagszámban szerepelnek:
Óvodáknál: 6 fő/étkezési nap
Általános iskola alsó: 8 fő/ étkezési nap
Általános iskola felső: 8 fő/étkezési nap
Szakközépiskola/szakiskola: 2 fő/ étkezési nap
A fenti mennyiségektől +25%-oseltérés lehetséges
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) rögzített kizáró okok fennállnak. Igazolás: Kbt. 114. § (2) ; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés időtartama egy alkalommal további 36 hónapra meghosszabbítható.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70 2. Változatossági mutató /Súlyszám: 30 adható pontszám alsó és felső határa: 1–100 pont. a módszerek ismertetése: - az 1. (ajánlati ár):: Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1. mell A.1. pontja ba) a „Fordított arányosítás” - a 2. (változ. mutató): Ajánlatkérő a Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám;) 1.mell A.1. pontja bb)„ Egyenes arányosítás”
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 037 - 084043
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Junior Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92470460
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: moritz.piroska@junior-zrt.hu
Telefon: +36 309594133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14768583
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 788189725
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevő az V.2.3. pontban meghatározott gazdasági szereplő.
Nyertes:
Ajánlattevő neve: Junior Vendéglátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Körút 76-78.
Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 157 637 945
Változatossági mutató értékelése: 100
10929764-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)