Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:7709/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU323, HU321, HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Mérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2016-00050) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2016-00050) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323, HU321, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tiszadada, Konyár, Tiszacsege, valamint Fehérgyarmat település
közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása
érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4.
(ÉKMO 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátá sa
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00050
A projekt megnevezése: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó Ft): 5 194 606 203
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Tiszadada településen:
Bekötendő ingatlanok száma: 685 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 12 4 32 m
Nyomott vezeték hossza: 5 933 m
Átemelők: 12 db + 1 db rekonstrukció
Házi átemelő: 23 db
Konyár településen:
Házi bekötések szám a: 699 db
Gravitációs gerincvezeték hossz a: 15 140 m
Nyomott vezeték hossza: 3 671 m
Átemelők: 4 db
Házi átemelő: 1 6 db
Tiszacsege települése n:
Házi bekötések száma: 52 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 1 113,2 m
Nyomott vezeték hossza: 1 798 m
Átemelők: 3 db + 6 db rekonstrukció
Házi átemelő: 62 db
Fehérgyarmat településen:
Átemelők: 5 db rekonstrukció
Új szennyvíztisztító telep építése:
Konyár településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2 182 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 250 m3/d
Meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése :
Tiszadada településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2 485 LE kiépítése
Tervezett hidraulikai kapacitás: 550 m3/d
Tiszacsege településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4 751 LE kiépítése
Tervezett hidraulikai kapacitás: 488 m3/d
Új szennyvíztisztító telep építése, illetve meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése:
Fehérgyarmat településen:
Tervezett tisztítási (biológia i) kapacitás: 14 689 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 2.328 m3/d
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi (építési számla kollaudálás), műszaki
felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint) ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező
tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat, műszaki ellenőr
szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási
javaslatokat
- szakági mű szaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka, közlekedési építmények)
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbá jóváhagyásra
felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükséges eng. beszerz. és
meglétének ellenőrzése
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz. eljárásban és az
azt
követő folyamatokban a jótállási időszak alatt
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzés e, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányuló további vsz.
előkészítésében és megkötésében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 214 - 490866

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” elnevezésű (KEHOP-2.2.2-15-2016-00050) projektben műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 32850000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71520000-9
71248000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323, HU321, HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tiszadada, Konyár, Tiszacsege, valamint Fehérgyarmat település
közigazgatási területe, Ajánlatkérő, illetve nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben nevesített Ajánlatkérői feladatok ellátása
érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: az „Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4.
(ÉKMO 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátá sa
A projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00050
A projekt megnevezése: Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)
A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerződés értéke (nettó Ft): 5 194 606 203
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem
Szennyvízcsatorna hálózat építése:
Tiszadada településen:
Bekötendő ingatlanok száma: 685 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 12 4 32 m
Nyomott vezeték hossza: 5 933 m
Átemelők: 12 db + 1 db rekonstrukció
Házi átemelő: 23 db
Konyár településen:
Házi bekötések szám a: 699 db
Gravitációs gerincvezeték hossz a: 15 140 m
Nyomott vezeték hossza: 3 671 m
Átemelők: 4 db
Házi átemelő: 1 6 db
Tiszacsege települése n:
Házi bekötések száma: 52 db
Gravitációs gerincvezeték hossza: 1 113,2 m
Nyomott vezeték hossza: 1 798 m
Átemelők: 3 db + 6 db rekonstrukció
Házi átemelő: 62 db
Fehérgyarmat településen:
Átemelők: 5 db rekonstrukció
Új szennyvíztisztító telepépítése:
Konyár településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2 182 LE.
Tervezett hidraulikai kapacitás: 250 m3/d
Meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése :
Tiszadada településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 2 485 LE kiépítése
Tervezett hidraulikai kapacitás: 550 m3/d
Tiszacsege településen:
Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás: 4 751 LE kiépítése
Tervezett hidraulikai kapacitás: 488 m3/d
Új szennyvíztisztító telep építése, illetve meglévő szennyvíztisztító telep bővítése/korszerűsítése:
Fehérgyarmat településen:
Tervezett tisztítási (biológia i) kapacitás: 14 689 LE
Tervezett hidraulikai kapacitás: 2.328 m3/d
A Nyertes AT által elvégzendő főbb feladatok (részletesen közbeszdok.ban):
- A Projektben az építési munkák eredményes megvalósításának a teljes kör ű pénzügyi (építési számla kollaudálás), műszaki
felügyelete, a műszaki ellenőri feladatok (191/2009.(IX. 15.) Kr előírásai szerint) ellátása, illetve más vonatkozó jsz. kötelező
tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően
- műszaki ellenőri tevékenység, mely az AK érdekében eljárva folyamatosan felügyeli a kiviteli munkákat, műszaki ellenőr
szakértőként véleményezi és a Mérnök részére döntésre felterjeszti az esetleges vállalkozói követeléseket, változtatási
javaslatokat
- szakági mű szaki ellenőri feladatok ellátása (építményvillamosság és -gépészet, magasépítési munka, közlekedési építmények)
- A Vállalkozói dokumentumok, építési szerződés szerinti teljességének vizsgálata, ellenőrzése, továbbá jóváhagyásra
felterjesztése a Mérnök részére, valamint az építési munkák szükséges gyakoriságú műszaki ellenőrzése
- Az esetlegesen felmerülő tervmód. véleményezése, mérnöki jóváhagyásra való felterjesztése, a szükséges eng. beszerz. és
meglétének ellenőrzése
- Az ép. munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése
- A kivitelezői szerz. előrehaladásának műszaki dokumentálása
- Közreműködés a munkaterület átadás-átvételi eljárásban, a műszaki átadás-átvételi eljárásban, a próbaüz. eljárásban és az
azt
követő folyamatokban a jótállási időszak alatt
- A meglévő és megszerzendő eng. ellenőrzés e, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó
előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése
- A Megbízó támogatása a kivitelezők kiválasztására irányuló további közbesz. eljár az építésre irányuló további vsz.
előkészítésében és megkötésében
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 32850000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc utca 2 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés 9.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
(...)
Az A felhívás III.1.3. M2d) pontban bevont építménygépészeti műszaki ellenőr építménygépészeti műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata (Szerződéskötéskor Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kitöltendő) Béke Ferenc egyéni vállalkozó (szakember neve) 60 (szakmai tapasztalat hónapban megadva) 09-50127 (releváns jogosultság száma adott esetben)
A teljesítésbe a tervek felülvizsgálatára bevonni kívánt tervfelülvizsgáló műszaki szakértő neve: Kathi Sándor releváns jogosultság száma 09-0073; 09-50322);
A teljesítésbe közlekedési építmények útépítési műszaki ellenőri pozícióba bevonni kívánt szakember neve: Vilimi Sándor (releváns jogosultság száma 12-0173; 12-12131));
A teljesítésbe vezető műszaki ellenőr asszisztens pozícióba bevonni kívánt szakember neve: Nagy Andrea.

A szerződés módosításának dátuma: 2019. április 3.
A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Szerződés 9.13. pontjában a tervek felülvizsgálatára bevonni kívánt tervfelülvizsgáló műszaki szakértő neve, valamint a közlekedési építmények útépítési műszaki ellenőri pozícióba bevonni kívánt szakember neve felcserélésre került, továbbá Megbízott az eljárásban a III.1.3.) M2d) pontjának megfelelően bemutatott Soltész László szakember helyett, továbbá a tervek felülvizsgálatára bevonni kívánt tervfelülvizsgáló műszaki szakértő pozícióba bevont Csűrös Krisztián szakember helyett más szakembereket von be a teljesítésbe.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 32850000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 32850000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben