Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7732/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R-Carnet Service Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése valamint 1 db szolgáltató központ kialakítása - Bercel területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése valamint 1 db szolgáltató központ kialakítása - Bercel területén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2687 Bercel:
Petői Sándor u. 541/1. Hrsz.Kenderváros u. 914/1. Hrsz. Jó kai u.35. Hrsz.: 377 Baross u.1. Hrsz. 468 Béke u.35. Hrsz.:513
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
5 db új építésű, 300 m2 alatti alapterületű (azon belül 2 db 249.96 m2 alapterületű, 1
db 245,58 m2 alapterületű, 1 db 228,83 m2 alapterületű és 1 db 244,68 m2 alapterületű épület) támogatott lakhatást biztosító
lakások építése Bercel területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 166 - 377919

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 5 db támogatott lakhatást biztosító lakás építése Bercel területén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi István út 59.
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 280033370 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.március 8.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
45500000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2687 Bercel:
Petői Sándor u. 541/1. Hrsz.Kenderváros u. 914/1. Hrsz. Jó kai u.35. Hrsz.: 377 Baross u.1. Hrsz. 468 Béke u.35. Hrsz.:513
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db új építésű, 300 m2 alatti alapterületű (azon belül 2 db 249.96 m2 alapterületű, 1
db 245,58 m2 alapterületű, 1 db 228,83 m2 alapterületű és 1 db 244,68 m2 alapterületű épület) támogatott lakhatást biztosító
lakások építése Bercel területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában,
használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/08/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 280033370
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: R-Carnet Service Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi István út 59.
Város: Bercel
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2687
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.- 2687 Bercel, Baross utca 1. szám
Vállalkozó első alkalommal 2018. augusztus 23. napján a teljesítés vonatkozásában, jelen alpont szerinti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy az épület bontása - tulajdonjogi kérdések miatt - nem kezdődhetett meg, amely kérdések tisztázása Megrendelő feladata volt. Megrendelő a tulajdonjogi kérdések rendezését követően 2018. szeptember 6-án a munkaterületet rendelkezésre bocsátotta.
Vállalkozó második alkalommal 2018. november 19. napján a teljesítés vonatkozásában jelen alpont szerinti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. részéről a csatorna bekötés nem történt meg, amely körülmény a szerződésszerű teljesítéshez (átadás) elengedhetetlenül szükséges.
2.- 2687 Bercel, Béke út 35.
Jelen alpont szerinti helyszínen, talajvíz okozta akadályoztatás miatt a teljesítés 2018. szeptember 7. napja és 2018. október 1. napja között szünetelt.
Továbbá Vállalkozó 2018. november 19. napján a teljesítés vonatkozásában jelen alpont szerinti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján szintén akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. részéről a csatorna bekötés nem történt meg, amely körülmény a szerződésszerű teljesítéshez (átadás) elengedhetetlenül szükséges.
2019. január 10-én Vállalkozó ismételten akadályközléssel élt, amelynek indokát a csatorna bekötési lehetőség hiányában, valamint a fagyveszélyben jelölte meg.
3.-A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadálya teljesítési helyeken nem volt elhárítható.
4.- Felek egyeztetése alapján a teljesítési határidő 2019. március 31-ig történő meghosszabbítása szükséges.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Részletesen a VII.2.1) pontban. Felek a kellő gondossággal előre nem látható körülmények felmerülése miatt módosították a szerződést. A módosítás a teljesítési határidőt érintette, azt 2019. március 31-ig hosszabbították meg a felek.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 280033370 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 280033370 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben