Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7748/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bodrogi Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Urbán Zsolt
Telefon: +36 17691704
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében 10 db támogatottlakhatást biztosító lakás építése valamint 2 db szolgáltató központ kialakítása -Derekegyháza, Nagymágocs területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében 10 db támogatottlakhatást biztosító lakás építése valamint 2 db szolgáltató központ kialakítása -Derekegyháza, Nagymágocs területén
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Derekegyház, Felszabadulás u. hrsz. 309/11, hrsz. 309/7, Köztársaság tér 14.
Rákóczi u. 49. Tompai út 37.
Nagymágocs, Jókai u. 67.,Jókai u. 53., Szendrei u. 50., Szendrei Ignác u. 54.,
Vörösmarty u. 5
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
10 db új építésű, 300 m alatti alapterületű (amely Derekegyházán 5 db 198,35 m
alapterületű, Nagymágocson 2 db 193,39 m , 2 db 199,83 m2 és 1 db 194,91 m
alapterületű épületet jelent) támogatott lakhatást biztosító lakások építése
Derekegyháza és Nagymágocs területén, a kiviteli tervdokumentációban és az
árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Ha a közbeszerzési dokumentumokban közölt leírások bármelyike meghatározott
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés
tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása
tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott
termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban
hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású
berendezés szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015.
(X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés
bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 187 - 421693

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-2.2.2-17-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében 10 db támogatott lakhatást biztosító lakásépítése Derekegyháza, Nagymágocs területén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás u. 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 581589300 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019.április 15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Derekegyház, Felszabadulás u. hrsz. 309/11, hrsz. 309/7, Köztársaság tér 14., Rákóczi u. 49., Tompai út 37.
Nagymágocs, Jókai u. 67.,Jókai u. 53., Szendrei u. 50., Szendrei Ignác u. 54., Vörösmarty u
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
10 db új építésű, 300 m alatti alapterületű (amely Derekegyházán 5 db 198,35 m alapterületű, Nagymágocson 2 db 193,39 m, 2 db 199,83 m2 és 1 db 194,91 m alapterületű épületet jelent) támogatott lakhatást biztosító lakások építése Derekegyháza és Nagymágocs területén, a kiviteli tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 581589300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás u. 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Vállalkozó 2018. október 12. napján a teljesítés vonatkozásában a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a munkaterületen a munkavégzéshez szükséges feltételek nem állnak teljes körűen rendelkezésre.
2. Az akadályozó körülményeket Vállalkozó a munkálatokhoz szükséges elektromosáram ellátási lehetőség hiányában jelölte meg, amely feltételek hiányában a munka nem volt megkezdhető.
3. Az akadályoztatás tényéről Megrendelő meggyőződött, egyben megállapították, a Szerződés V.4 pontja értelmében a munkaterület a munkavégzésre nem volt megfelelő.
4. A munkaterület átadásához szükséges közművek biztosítása érdekében Megrendelő a tervezés során az érintett települési önkormányzatokkal megkezdte az egyeztetést. Az önkormányzatok tájékoztatása szerint a közművekre vonatkozó engedélyezési eljárások elhúzódtak, amelyre tekintettel a derekegyházi és nagymágocsi ingatlanok tekintetében az energiaellátási lehetőség kizárólag 2019.06.30-tól biztosítható.
5. A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadály nem volt elhárítható.
6. Mindezek alapján Felek az akadályoztatás időtartamával, amely 202 napban állapítható meg, a befejezési határidőt meghosszabbították.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul
A teljesítés véghatárideje 2019. 06. 30-a azzal, hogy a munkák készre jelentésének 2019. 06.20-ig meg kell történnie.
Az indokolás részletesen a VII.2.1) pontban. A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 581589300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 581589300 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben