Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7785/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. hrsz.:4251
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÜREI ÉS TÁRSA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 303044879
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016- 00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére” 5. számú módosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP- 5.2.2/16-2016- 00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. hrsz.:4251
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje, 758,5 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható padlásfödém utólagos ásványgyapot hősz igetelése, 750,02 m2
- Árkádfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása, 136,69
m2
- Ho mlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása 356 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás j ellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények
meghatározása)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2016-00077

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17293 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00077 azonosító számú projekt keretében a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energetikai korszerűsítésére”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÜREI ÉS TÁRSA Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13-09-100981
Postai cím: Munkácsi út 4.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: HU
E-mail: tureiestarsakft@gmail.com
Telefon: 06209947058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126658654
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. hrsz.:4251
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje, 758,5 m2
- Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Nem járható padlásfödém utólagos ásványgyapot hősz igetelése, 750,02 m2
- Árkádfödém hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása, 136,69
m2
- Ho mlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása 356 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 533
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126658654
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÜREI ÉS TÁRSA Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13-09-100981
Postai cím: Munkácsi út 4.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: HU
E-mail: tureiestarsakft@gmail.com
Telefon: 06209947058
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A a kivitelezési munka részét képező bontási munkálatok után láthatóvá vált födémszerkezet állapota indukálta műszaki dokumentáció szakmai-műszaki alapú módosítása, melyet a Felek a bontási munkálatok elvégzését megelőzően nem láthattak előre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő 2019. február 25.-én kelt Építési munkálatok leállítása című levelében jelezte a kivitelezésben résztvevőknek, hogy a régi alumínium trapézlemezek elbontása után vált láthatóvá a födémszerkezet, mely további terhelést nem bír el. A tervdokumentáció módosításához készült műleírás szerint:
A trapézlemez állmennyezet a vb tető szaruállására van felfüggesztve. Az állmennyezet fogadó szerkezete egy acélcsőre szerelt pallódeszka. Az a szaruállásokkal párhuzamosan helyezkedik el, végig az épület szélességébe. A felfogató rendszer tegelytávolsága igazodik a szaruzat keretállás távolsági méretihez: 3,0 m. A trapézlemez méretei azonban nem igazodnak ehhez a mérethez, és a lemez kiosztások, lemeztoldások nem igazodnak 3,0 m-es kiosztáshoz. A függesztés nélküli toldási helyeken (popszegecselés) a vízszintes síktól eltér - lelógás észlelhető.
A műleírás szerinti megoldás, amely ekként a tervdokumentáció módosítását is jelenti:
A fokozott hőszigetelési előírások miatti terhelésnövekedések szükségessé teszik az eddigi szerkezeti megoldás átértékelését. A jelenlegi álmennyezet átm. 4 mm-es huzalozással megoldott függesztések és a csatlakozó egyedileg legyártott elemek sokfélesége nem ad biztonságos lehetőséget a megnövekedő súlyú álmennyezet megépítésére. A MEZŐPANEL eredeti típusainál is ajánlott hőszigetelés elve szerint a rácsos vasbeton szarufák alsó síkját követve kell a hőszigetelt mennyezetet elkészíteni, a mai modern hőszigetelt szendvicspanelek felhasználásával.
Jelen módosítást tehát egyfelől a kivitelezési munka részét képező bontási munkálatok után láthatóvá vált födémszerkezet állapota indukálta műszaki dokumentáció szakmai-műszaki alapú módosítása indokolja, melyet a Felek a bontási munkálatok elvégzését megelőzően nem láthattak előre.
Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a szerződés szerinti vállalkozói díj mértékét sem, ekként a Felek a jelen szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján módosítják.
Felek továbbá a Megrendelőnél a kancellárnál bekövetkezett személyváltozás miatt a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják.
MÓDOSÍTÁS TARTALMA
A Vállalkozási szerződés alábbiak szerint módosul - módosuló rendelkezés dőlttel szedve -:
TÜREI ÉS TÁRSA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2740 Abony, Munkácsi út 4.
Adószám: 13377702-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-100981
Bankszámlaszám: 11742142-20011820-00000000
Képviseli: Kiss Gábor, kancellár
(továbbiakban: Vállalkozó)
A Vállalkozási szerződés IV.5/ pontja az alábbiak szerint módosul - a módosuló rendelkezés dőlttel szedve - :
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján, jelen szerződés iktatószámának feltüntetésével jogosult számlát kiállítani. Megrendelő kizárólag a teljesítésigazolásnak megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát fogadja be.
A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre Horváth Tamás (Nyilvántartási szám: 05-1430, 05-50352, Névjegyzéki jel: ME-É-05-1430, ME-É-05-50352, Elérhetőség: 3860 Encs, Akácos utca 2/c, +36-30/289-9490, hqckft@gmail.com, NÜJ: 617996343, Cég: H. Q. C. Mérnökiroda Kft.) műszaki ellenőr, teljesítésigazolás kiállítására Kiss Gábor kancellár jogosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 126658654 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126658654 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben