Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7804/2019
CPV Kód:33112200-0
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.);Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: képalkotó berendezések beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000547622019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Neuro-imager and accesories (fotoakusztikus és nagyfelbontású ultrahang) képalkotó és SPECT/CT rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású izotópos és röntgen kisállat képalkotó berendezés) beszerzése a VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat alapján”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Neuro-imager and accesories
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db „Neuro-imager and accesories” (fotoakusztikus és nagyfelbontású ultrahang) képalkotó rendszer beszerzése
Az ajánlatkérő által előírt kötelező műszaki követelmény
Követelmény
Ultrahang hullámtechnológia alkalmazása legalább 128 csatornás detektorral Igen
Három dimenziós ultrahang tomográfiára képes képalkotás Igen
Ultrahang Detektorfej fizikai méretei maximum 30 mm (magasság) x30 mm (szélesség) x 10 mm (vastagság)
Az ultrahang detektor frissítési minimum frekvenciája; ≥14 MHz
Fotoakusztikus módhoz alkalmazható passzív képalkotó lehetőség kimeneti trigger jellel Igen
Nagyfelbontású ultrahang képalkotó lehetőség; Maximális felbontásértékek a három síkban 120 μm x 120 μm x 500 μm
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.A jelszintet többszörösére növelő többsíkú ultrahang hullámtechnológia alkalmazása során a síkok száma (min 2- max 7)  10
2 3.Az ultrahang detektorfej mérete és fizikai kialakítása lehetővé teszi a transzducer egységet a mozgó állatra csatolva., emberi kéz érintése nélküli adatrögzítési üzemmódban az éber egerek agyi erei 10
3 4.Az agyi erek működésének és a neuronális aktivitás vérkeringéshez csatolódásának vizsgálata kontrasztanyag nélkül lehetséges (Igen/nem)  6,5
4 5.Nagyfrekvenciás ultrahang mintavételezés<10 ms (Igen/nem) 8,5
5 6.Nagyfrekvenciás UH fej fejlesztési lehetősége ≥ 20 MHz érték fölé (Igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.14) További információ:
3. minőségi szempont esetében a karakterkorlát miatt ajánlatkérő itt adja meg pontosan a szempontot: 3.Az ultrahang detektorfej mérete és fizikai kialakítása lehetővé teszi a transzducer egységet a mozgó állatra csatolva., emberi kéz érintése nélküli adatrögzítési üzemmódban az éber egerek agyi ereinek viselkedés közbeni vizsgálatát (Igen/nem)

II.2.1)
Elnevezés: SPECT/CT rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db SPECT/CT rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású kisállat) képalkotó rendszer beszerzése
A SPECT alrendszer követelményei:
Az ajánlatkérő által előírt minimális műszaki követelmény
Követelmény
A detektorok álló helyzetben képesek képalkotó adatok gyűjtésére Igen
A detektorok mozgathatók,
tetszőlegesen sok szögből készíthető felvétel az állatról a minél homogénebb kép érdekében Igen
Listázó módú adatgyűjtés és tárolás Igen
A rendszer vizualizálható térbeli felbontása nagy: a szállított képrekonstrukciós algoritmussal legalább 0,3 mm vizuálisan megkülönböztethető képpontátmérő-érték érhető el Igen
A CT alrendszer követelményei:
Az ajánlatkérő által előírt minimális műszaki követelmény
Követelmény
A CT rendszer képes változtatható nagyítással képet készíteni Igen
A detektor részletes jeladásra képes, ezért legalább 3 milliós pixelszámú Igen
Nagy rendszerfelbontás a moduláció-átviteli függvény 10% értékszélességénél mérve (10% MTF) legfeljebb 40 mikrométer vagy ennél kisebb érték Igen
A rendszer részletes képet ad: a kép rekonstruált legkisebb voxelmérete maximum 10 mikrométer élhosszúságú Igen

A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A detektorok száma legalább 4 (SPECT alrendszer) (Igen / Nem) 6,6
2 3. A kollimátorral felszerelt, rendeltetésszerű használatra (képalkotásra) kész SPECT rendszer nyílásának átmérője legalább 25 cm (Igen / Nem) 6,25
3 4. A SPECT berendezés kollimátorral felszerelt aktív (jelgeneráló) felülete (rendszer UFOV) legalább 25x25 cm-es (SPECT alrendszer) (Igen / Nem) 3,00
4 5. Planáris (két dimenziós) dinamikus képalkotó üzemmód a leszállított rendszer minden jelgeneráló felületét ellátó párhuzamos kollimátorok segítségével (SPECT alrendszer) (Igen / Nem) 6,75
5 6. A rendszernek az állat hossztengelyére merőleges irányú képalkotó látómezeje (SPECT alrendszer) (minimum 20 cm (Igen / Nem)  4,85
6 7. Nagy teljesítményű 80W röntgenforrás (CT alrendszer) (Igen / Nem)  6,25
7 8. A CT rendszer tengelyirányú (axiális) látómezeje, ágy mozgás nélkül, legalább 9 cm (Igen / Nem)  2,5
8 9. A rendszer transzaxiális (az állat tengelyére merőleges irányú) nyílásának minimális átmérője legalább 16 cm (CT alrendszer) 3,80
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP -2.3.3-15-2016-00005 azonosító számú pályázat
II.2.14) További információ:
A minőségi szempontok 9. részszempontját ajánlatkérő karakterkorlát miatt itt adja meg: 9. A rendszer transzaxiális (az állat tengelyére merőleges irányú) nyílásának minimális átmérője legalább 16 cm (CT alrendszer), megjegyzés: ezt az átmérőt a SPECT alrendszer, felszerelt kollimátorral nem szűkítheti) (Igen / Nem)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-8, 10, 12-16. § szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (év/hó/nap, kezdő és befejező időpont),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a szállítás mennyisége,
• az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen;
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást/nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe venni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi eszközök szállítására vonatkozó referenciákkal:
• az 1. rész esetén legalább 1 darab Neuro-imager and accesories (fotoakusztikus és nagyfelbontású ultrahang) képalkotó berendezés szállítása
• a 2. rész esetén legalább 1 db SPECT/CT rendszer (nagyérzékenységű és nagyfelbontású kisállat képalkotó berendezés) berendezés szállítása
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó vételár 1%-a, max 15 naptári napnak megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 30%-a
A késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt max nettó vételár 30%-a.
Jótállás: 12 hó.A késedelmi kamata Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.
A finanszírozás: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása:100,000000%, OP azonosító VEKOP -2.3.3-15-2016-00005
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosít mellékkötelezettségeket a közb dok tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
3. A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján nyilatkozni szükséges.
4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) pontja esetében.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k) száméra nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
8. A szakmai ajánlat részekén csatolnia kell a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy mi a megajánlott termék és az megfelel-e a közbeszerzési dok-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. A szakmai ajánlatban nyilatkozni kell a termék származási helyéről is,valamint mindkét rész esetében a termék konkrét típusát is meg kell jelölni. Érvénytelen az ajánlat,ha a megajánlott termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.
9. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, dr. Budai Zoltán 00783, dr. Duga László 01057
10. Az értékelési módszer a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti legjobb ár-érték arány: Az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó szempont esetén az arányosítás és a pontozás kerül alkalmazásra. Az 1.rész esetén: 1. szempont fordított arányosítás, 3, 4, 5, 6 értékelési szempontok esetében pontozásos módszer, 2. értékelési szempont esetében az arányosítás kerül alkalmazásra. A 2. rész esteében: 1. értékelési szempont esteében fordított arányosítás, a 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 értékelési szempontok esteében pontozásos módszer kerül alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10.
11. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
12. Az EKR-ben továbbított dok.-kal, az EKR-ben elektr. úton megtett nyilatkozatokkal szemben táma. követ.-kel, val.képviselet esetén elektr. úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. tart.Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35. § (2) bek. a) pontjában, a 69. § (11 a) bek., Kbt. 65. § (12) bek, foglaltakra.
13. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
14. Az EKR hasz.kap. útmut. elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http
15. AK a Kbt. 75. § (2) (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § -ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák