Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:7884/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11;Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11;Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11;Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;NISSEI ASB GmbH;Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Extremplast Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PET FORM Flakongyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19856254
Postai cím: Petőfi Út 2-4
Város: Terpes
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3333
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kónya Tamás
Telefon: +36 36426386
E-mail: konya.ugyved@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://petform.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés (4 rész)
Hivatkozási szám: EKR001013762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Zárt rendszerű folyadékhűtő (teljesítési határidő: 60 nap) 2. rész: Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép (teljesítési határidő: 180 nap) 3. rész: Műanyagipari fröccsöntő gép 2 db és 4 db fröccsöntő szerszám (teljesítési határidő: 30 nap): - Fröccsöntő
gép - Fröccsöntő gép kiegészítő fröccsegységgel (special) - Fröccsöntő szerszámok 4. rész: Autómata extrúziós flakonfúvó gépek 2 db, központi daráló 1 db (teljesítési határidő: 30 nap) : - Automata extruziós flakonfúvó ikerfejes gép - Automata extrúziós flakonfúvó 4
fejes gép - Központi daráló, osztott késes
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 261788030 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zárt rendszerű folyadékhűtő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A.) Zárt rendszerű folyadékhűtő:
A berendezés biztosítja a fröccsöntő gépek, extruderek és a szerszámok technológiai hűtését.
Megfelelnek a legújabb EUROVENT előírásoknak, környezetbarát,
előírásoknak megfelelő hűtőgázt használva.
A készülék rendelkezik CE jelöléssel, ill. gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
A készülék gyári új, használatba nem vett.
Belső rozsdamentes acél tartállyal, 1 szivattyús rendszer.
Hűtővíz hőfoktartomány: -10 oC - +35 oC
Környezeti hőmérséklet: -5 oC - +42 oC
Hűtőteljesítmény: 110 kW - 130 kW, @+25 oC levegő +15 / 20 oC előremenő / visszatérő víz
Elektromos csatlakozási telj.: 20,00 kW - 30,00 kW
Szivattyú teljesítmény (P3)
külső kör (fogyasztó): 6,0 – 42 m3/h (3,5-2,5 bar)
Kondenzátorok: léghűtésesek
Ventillátorok: 2 – 4 db ventilátor, 1,5 kW – 2,5 kW
Légáram: 30 000 - 40 000 m3/h
Kompresszorok: hermetikusan zárt (2 db)
Hűtőkörök száma: 1 db
Teljesítményszabályozás: 3 fokozatú (0 – 50 – 100 %)
Hűtőközeg: előírásoknak megfelelő (R410A)
Beépített rozsdamentes acél tartály: 400 - 500 liter
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B.) Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép:
A gép különleges formai követelményeknek megfelelő PET kozmetikai flakonok, kozmetikai termékek csomagolásához PET tégelyek és étrend kiegészítő termékekhez PET tégelyek gyártására alkalmas.
A géphez tartozik + 2 db négyfészkes komplett szerszám + kiegészítők: PET alapanyag-szárító (gépre felszerelt), színezékadagoló, szerszámtemperáló.
A készülék gyári új, használatba nem vett.
Szerszámok:
Egy darab 4 fészkes komplett (fröccsöntő és fúvó) szerszám a géphez, 330 ml flakonhoz T 28mm.
Egy darab 4 fészkes komplett (fröccsöntő és fúvó) szerszám a géphez, 250 ml flakonhoz T 38mm.
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK
PET alapanyagszárító 150L tartállyal, gépre felszerelt színezékadagoló, szerszámtemperáló egység.
PET flakongyártó berendezés
Szám Leírás Minimum követelmény
Előnyújtásos fröccsfúvó gép
1. Fészekszám 1-8 közötti fészekszám
2. Fröccsegység fröcssöntési kapacitása Legalább 228 cm3/belövés
3. Fröccsnyomás (14 MPa) Legalább 97 MPa (44 mm átmérőjű csiga esetén)
4. Fröccsöntés vezérlése feldolgozási paraméterek tárolásával Szükséges
5. Fröccs záróegység: Záróerő, fröccsmag ( 17,5 MPa) Legalább 137 kN.
6. Köztes temperáló egység (azért, hogy ugyanabból a PET előformából soféle flakon gyártható legyen) Szükséges
7. Enguszlevágás előkészítése (kozmetikai és egyéb más speciális lapos talpú flakonokhoz) Szükséges
8. Előnyújtási és fúvási egység Szükséges
9. Flakon kidobás Szükséges
10. Fúvási levegő nyomása Legalább 3,5 MPa
11. Energia takarékos szivattyú (szervó szivattyú) Szükséges
12. Teljes áramszükséglet Maximum 50kW
13. PET alapanyagszárító, szerelőkerettel az ajánlott géphez Legalább 150 l tartály
14. Vákumos anyagfelszívó (Alapanyagot szárítóba viszi) Szükséges
15. Szerszámtemperáló Szükséges
16. Színezékadagoló Szükséges
17. Lehetőség más alapanyag feldolgozására, nemcsak PET (hanem PP, Tritan, PC) Szükséges
18. Lehetőség speciális flakonok gyártására (melegen tölthető, vastagfalú, infúziós folyadékos flakonok) Szükséges
19. Garanciális időszak Legalább 12 hónap a beüzemeléstől számítva
20. Műszaki szervíz és pótalkatrész ellátás Szükséges EU-n belülrőlGyártásindítási szolgáltatás: 3 munkanap. (3 munkanap betanítás)
Eladó biztosítja a gyártásindítási szolgáltatást felügyeleti hatáskörrel és a Vevő műszaki személyzetének betanítását. (beüzemelés és oktatás)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műanyagipari fröccsöntő gép és fröccsöntő szerszám
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mellékelt felhívás 4.C pontja szerint.
Ajánlatkérő mind a 4 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy - a megvásárolt termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre kell leszállítani; - A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. - Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok beüzemelését is a leszállításkor, illetve ahol releváns,( jogszabályi előírás alapján kötelező ) azok hitelesítését is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Automata extrúziós flakonfúvó gép, központi daráló
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Pet-Form Kft telephelye, 3333 Terpes, Petőfi út 2-4. Hrsz.: 018/11
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mellékelt felhívás 4.D pontja szerint.
Ajánlatkérő mind a 4 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy - a megvásárolt termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre kell leszállítani; - A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre kell állnia. - Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok beüzemelését is a leszállításkor, illetve ahol releváns,( jogszabályi előírás alapján kötelező ) azok hitelesítését is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapos kötelező jótállás időtartama felüli többletjótállás megajánlása (min. 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00410
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zárt rendszerű folyadékhűtő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42193386
Postai cím: Paulini Béla Utca 11
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
E-mail: info@purchasing-office.hu
Telefon: +36 22300224
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22300224
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715333207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6016500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6615040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42193386
Postai cím: Paulini Béla Utca 11
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715333207

Hivatalos név: World-Train Gépgyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64439587
Postai cím: Dohány Utca 94. 4/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23759516242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Műanyag PET fröccsöntő és nyújtva fúvó gép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NISSEI ASB GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79067492
Postai cím: Wahlerstrasse 8
Város: Düsseldorf
NUTS-kód: DEA11
Postai irányítószám: 40472
Ország: Németország
E-mail: mekota.andrea@tmpack.hu
Telefon: +36 305604854
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22323558
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE119353439
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85335390
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85335390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NISSEI ASB GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79067492
Postai cím: Wahlerstrasse 8
Város: Düsseldorf
NUTS-kód: DEA11
Postai irányítószám: 40472
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE119353439

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Műanyagipari fröccsöntő gép és fröccsöntő szerszám
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: mate@thege-plastic.hu
Telefon: +36 309143060
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84483520
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84483520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thege-Plastic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34023996
Postai cím: Remetehegyi Út 86
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10667011241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Automata extrúziós flakonfúvó gép, központi daráló
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Extremplast Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90983636
Postai cím: Osztrák Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@extremplast.hu
Telefon: +36 703270746
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20916914207
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85354080
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 85354080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Extremplast Műanyagipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90983636
Postai cím: Osztrák Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20916914207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 106. § (2a) bek. alapján AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a KFF támogató záró tanúsítványának
rendelkezésre állása a szerződés hatályba lépésnek feltétele.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges