Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:0790/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Simontornya Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Simontornya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95109055
Postai cím: Szt. István k. Utca 1.
Város: Simontornya
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csőszné Kacz Edit
Telefon: +36 74586929
E-mail: simontornya@dielnet.hu
Fax: +36 74586929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.simontornya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
Hivatkozási szám: EKR000222442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262690-4
45262700-8
45300000-0
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul Simontornya város egészségügyi alapellátásnak fejlesztése. A Templom u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik 3 település ellátó fogorvos, valamint I. és II. számú háziorvosi körzet, mely épületnek megtörténik a felújítása, korszerűsítése (akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések). A projekt keretében az Önkormányzat a meglévő rendelő épületének (1455 hrsz.) teljes korszerűsítését és az I.sz. rendelő akadálymentesítését tűzte ki célul. A mai kornak megfelelően az épületet teljes egészében energetikai korszerűsítésnek vetik alá.Az épület homlokzati nyílászáró szerkezeteit kicserélik, a homlokzatot és a lábazati falat hőszigetelik. A padlás padlójára hőszigetelést fektetnek és a pince mennyezetére is hőszigetelést erősítenek, így az orvosi rendelők hideg padlószerkezetét is megszüntetik.A tetőszerkezetet eredeti formájában újjáépítik
Mindösszesen: 635,93 m2 felületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-TL1

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18917 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-4.1.1-15-TL1 Simontornya rendelő felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: info@pkehk.hu
Telefon: +36 706209965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109734557
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262690-4
45262700-8
45300000-0
45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7081 Simontornya, Templom utca 4. hrsz. 1455
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében infrastrukturális fejlesztés révén megvalósul Simontornya város egészségügyi alapellátásnak fejlesztése. A Templom u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik 3 település ellátó fogorvos, valamint I. és II. számú háziorvosi körzet, mely épületnek megtörténik a felújítása, korszerűsítése (akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések). A projekt keretében az Önkormányzat a meglévő rendelő épületének (1455 hrsz.) teljes korszerűsítését és az I.sz. rendelő akadálymentesítését tűzte ki célul. A mai kornak megfelelően az épületet teljes egészében energetikai korszerűsítésnek vetik alá.Az épület homlokzati nyílászáró szerkezeteit kicserélik, a homlokzatot és a lábazati falat hőszigetelik. A padlás padlójára hőszigetelést fektetnek és a pince mennyezetére is hőszigetelést erősítenek, így az orvosi rendelők hideg padlószerkezetét is megszüntetik.A tetőszerkezetet eredeti formájában újjáépítik
Mindösszesen: 635,93 m2 felületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109734557
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészetti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
E-mail: info@pkehk.hu
Telefon: +36 706209965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. ELŐZMÉNYEK
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115 § (1) bekezdésének alapján közbeszerzési eljárást indított A TOP-4.1.1-15-TL1 azonosító számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása Simontornyán” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott építési beruházás megvalósításatárgyban.
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. 131. § alapján a törvényes határidőn belül, 2018. szeptember 27. napján szerződést kötöttek.
2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Szerződő felek a közöttük létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára – felek az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI
A Vállalkozási szerződés 2.1. pontjában a műszaki tartalom megvalósításának teljesítésére meghatározott határidő módosítása vált szükségessé a következő indokok miatt:
A Vállalkozótól 2018. december 12. napján akadályközlés tárgyú megkeresés érkezett a Megrendelőhöz.
Az akadályközlésben a Vállalkozó rögzítette, hogy a Simontornyai Orvosi Rendelő felújítása során a rokkant feljáró rámpa és az épülethez hozzá építendő szélfogó előtér kitűzése után alapárok ásása történt kézi erővel és régészeti felügyelet mellett. A földmunka végzése során gáz illetve szennyvíz vezeték nyomvonalába ütközött alapozási magasságon belül.
Az akadályközlés alapján Felek 2018. december 14. napján helyszíni bejárást tartottak, melyen megállapították, hogy a gázvezeték a közmű térképeken nem volt feltüntetve, így annak elhelyezkedése a földmunkák során derült ki. A gázvezeték nyomvonalának áthelyezése engedélyköteles.

Fenti okok miatt a Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő nem tartható. Vállalkozó teljesítési határideje 2019. április 30. napjáig meghosszabbodik.
Az akadályoztatásra tekintettel fennállnak a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és a szerződéses ár nem változik.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Szerződő felek a közöttük létrejött szerződést – figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára – felek az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2018. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI
A Vállalkozási szerződés 2.1. pontjában a műszaki tartalom megvalósításának teljesítésére meghatározott határidő módosítása vált szükségessé a következő indokok miatt:
A Vállalkozótól 2018. december 12. napján akadályközlés tárgyú megkeresés érkezett a Megrendelőhöz.
Az akadályközlésben a Vállalkozó rögzítette, hogy a Simontornyai Orvosi Rendelő felújítása során a rokkant feljáró rámpa és az épülethez hozzá építendő szélfogó előtér kitűzése után alapárok ásása történt kézi erővel és ré
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben