Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:7928/2019
CPV Kód:45240000-1;45245000-6;45252124-3
Ajánlatkérő:ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Pásztó Város (külterület) Hasznosi Víztározó, Pásztó 010/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80575067
Postai cím: Tardonai Út 1
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ferencz Róbert
Telefon: +36 304581425
E-mail: ferencz.robert@ervzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ervzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ervzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000924362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45245000-6
45252124-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45245000-6
45252124-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó Város (külterület) Hasznosi Víztározó, Pásztó 010/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Hasznosi Víztározó területén az alábbi feladatok ellátása, a tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• szárazkotrási feladatok elvégzése
• zagytározók helyreállítása
• hidromechanizációs kotrás elvégzése
Megrendelő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a zagytározók helyreállítása, a töltéstestek megerősítése a helyszínen kinyert szárazanyag felhasználásával kerül megvalósításra.
Részteljesítés: a szárazkotrási feladatok és zagytározók helyreállításának határideje: 2018. december 31.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását, a közbeszerzési eljárás tárgya homogén, oszthatatlan, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez, az ajánlati ár is valószínűsíthetően fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi kedvezmény(ek).
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22239 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hasznosi Víztározó kotrási feladatok elvégzése"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 289910980
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45245000-6
45252124-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
További tárgyak:45245000-6
45252124-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó Város (külterület) Hasznosi Víztározó, Pásztó 010/3 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hasznosi Szolgáltatási Üzem által üzemeltetett Hasznosi Víztározó területén az alábbi feladatok ellátása, a tervdokumentációnak megfelelően.
Főbb műszaki jellemzők:
• szárazkotrási feladatok elvégzése
• zagytározók helyreállítása
• hidromechanizációs kotrás elvégzése
Megrendelő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a zagytározók helyreállítása, a töltéstestek megerősítése a helyszínen kinyert szárazanyag felhasználásával kerül megvalósításra.
Részteljesítés: a szárazkotrási feladatok és zagytározók helyreállításának határideje: 2018. december 31.
Ajánlatkérő megvizsgálta a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetőségének biztosítását, a közbeszerzési eljárás tárgya homogén, oszthatatlan, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez, az ajánlati ár is valószínűsíthetően fajlagosan kevesebb lesz (várható mennyiségi kedvezmény(ek).
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki tervdokumentációban szereplő építési beruházás egy része valósul meg jelen közbeszerzési eljárás teljesítése során.
Ajánlattevőnek csak a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt árazatlan költségvetésben szereplő feladatokat kell ellátnia, arra kell ajánlatot benyújtania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 289910980
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Geotechnika '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25180112
Postai cím: Kossuth L. Utca 59
Város: Sióagárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7171
Ország: Magyarország
E-mail: geo84kft@tolna.net
Telefon: +36 74437111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74437111
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Szerződés mindkét fél általi aláírásától – hatálybalépésétől – 2019. október 31-ig tart. (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárásban vállalt feladatok megkezdése, a szárazkotrási feladatok elvégzése határidőre megtörtént. Vállalkozó a télies időjárási viszonyok és a fagyok következtében a hidromechanizációs kotrási feladatokat tervezett ütemezés szerint megkezdeni nem tudta, figyelemmel arra, hogy a tározót több centiméter vastagságú jég borította sokáig és a víz hőmérséklete sem megfelelő. Az időjárási viszonyok kedvező alakulásával és a jégpáncél olvadásával Vállalkozó kezdeményezte a munkaterület átvételét, a feladatok eredeti vállalás szerinti (2019. április 11.) határidőben történő elvégzése érdekében.
Megrendelő, aki egyben a Hasznosi Víztározó Üzemeltetője az összes körülmény megvizsgálását és figyelembe vételét követően a munkafeladatok befejezésének határidejének 2019. október 31. napjában történő megállapítása mellett döntött.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 289910980 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 289910980 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben