Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:7982/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Bánk Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2653 Bánk, Hősök tere 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szervezeti Kultúra- EMKA Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bánk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87258785
Postai cím: Hősök Tere 11
Város: Bánk
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2653
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés Bánk Község Önkormányzata részére marketing feladatok elvégzésére az SKHU/1601/1.1/212 azonosítószámú, „Sustainable and virtual tourism development in the Nógrád-Hont cross-border region” projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000149932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízott feladatai a következők:
I. Marketing akcióterv elkészítése
Helyzet elemzés (korábbi szakmai dokumentumok feltérképezése, Bánk helyzete a régióban – turizmus, helyi termékek és kínálat, célcsoportok, épített örökség és kultúra, befektetők, média)
Településmarketing stratégia meghatározása
- projektek, akciók kidolgozása, stratégiai szintű megtervezése
- időzítés,
- csatornák,
- off-line és on-line eszközök,
- szereplők meghatározása
- költségkalkulációk.
- mérési módszerek meghatározása – hogyan lehet ellenőrizni a marketing akciók hatékonyságát.
- célpiac és célcsoportok meghatározása
- versenytársakkal, stakeholderekkel, turisztikai szolgáltatókkal kapcsolatos akcióterv meghatározása
Piackutatás – médiaaudit készítése min. 10 oldal terjedelemben
min. 500 db kérdőíves felmérés készítése
"Mutasd meg Bánkot" kampány vendégeivel (a meghívottakat a település látja vendégül) interjúk, kérdőívek készítése, min. 10 oldal terjedelemben fényképekkel kiegészített beszámoló készítése
marketing akcióterv kidolgozása a begyűjtött adatok alapján min. 30 oldal terjedelemben
Összegyűlt adatok feldolgozása
Marketing akcióterv elkészítése
II. Arculat, branding kialakítása
Bánk turisztikai arculatának kidolgozása,
arculati kézikönyv készítése min. 20 oldal terjedelemben
III. Reklám tárgyak készítése a projekt arculati elemeinek figyelembe vételével:
tollak
jegyzettömbök
Összesen 5000 (2500 – 2500) db
IV. Rendezvények (Workshopok) szervezése
A projekt megvalósításához és a marketing akcióterv készítéséhez kapcsolódó workshopok lebonyolítása az alábbiak figyelembe vételével:
Workshoponként 10-20 résztvevő biztosítása (szállásadók, turisztikai szolgáltatók, önkormányzat képviselői, helyi- és környékbeli stakeholderek, Bánk környéki települések képviselői, turisztikai szakemberei, szolgáltatói valamint 1 workshop esetében a marketing akcióterv kidolgozása során meghívott és vendégül látott turisztikai célcsoportnak megfelelően kiválasztott 10 fő is)
Összesen 4 db workshop
- 1 db a kutatások, helyzetelemzéseket követően
- 1 db a „Mutasd meg Bánkot” kampányt követően
- 1 db a marketing stratégia, koncepció véglegesítése előtt
- 1 db a marketing akcióterv elkészültekor
Jelenléti ívvel, fényképes- és írásos beszámolóval igazoltan.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 6060000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Marketing
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 2653 Bánk, Hősök tere 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízott feladatai a következők:
I. Marketing akcióterv elkészítése
Helyzet elemzés (korábbi szakmai dokumentumok feltérképezése, Bánk helyzete a régióban – turizmus, helyi termékek és kínálat, célcsoportok, épített örökség és kultúra, befektetők, média)
Településmarketing stratégia meghatározása
- projektek, akciók kidolgozása, stratégiai szintű megtervezése
- időzítés,
- csatornák,
- off-line és on-line eszközök,
- szereplők meghatározása
- költségkalkulációk.
- mérési módszerek meghatározása – hogyan lehet ellenőrizni a marketing akciók hatékonyságát.
- célpiac és célcsoportok meghatározása
- versenytársakkal, stakeholderekkel, turisztikai szolgáltatókkal kapcsolatos akcióterv meghatározása
Piackutatás – médiaaudit készítése min. 10 oldal terjedelemben
min. 500 db kérdőíves felmérés készítése
"Mutasd meg Bánkot" kampány vendégeivel (a meghívottakat a település látja vendégül) interjúk, kérdőívek készítése, min. 10 oldal terjedelemben fényképekkel kiegészített beszámoló készítése
marketing akcióterv kidolgozása a begyűjtött adatok alapján min. 30 oldal terjedelemben
Összegyűlt adatok feldolgozása
Marketing akcióterv elkészítése
II. Arculat, branding kialakítása
Bánk turisztikai arculatának kidolgozása,
arculati kézikönyv készítése min. 20 oldal terjedelemben
III. Reklám tárgyak készítése a projekt arculati elemeinek figyelembe vételével:
tollak
jegyzettömbök
Összesen 5000 (2500 – 2500) db
IV. Rendezvények (Workshopok) szervezése
A projekt megvalósításához és a marketing akcióterv készítéséhez kapcsolódó workshopok lebonyolítása az alábbiak figyelembe vételével:
Workshoponként 10-20 résztvevő biztosítása (szállásadók, turisztikai szolgáltatók, önkormányzat képviselői, helyi- és környékbeli stakeholderek, Bánk környéki települések képviselői, turisztikai szakemberei, szolgáltatói valamint 1 workshop esetében a marketing akcióterv kidolgozása során meghívott és vendégül látott turisztikai célcsoportnak megfelelően kiválasztott 10 fő is)
Összesen 4 db workshop
- 1 db a kutatások, helyzetelemzéseket követően
- 1 db a „Mutasd meg Bánkot” kampányt követően
- 1 db a marketing stratégia, koncepció véglegesítése előtt
- 1 db a marketing akcióterv elkészültekor
Jelenléti ívvel, fényképes- és írásos beszámolóval igazoltan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kötelezően előírt 500 db kérdőíven felül vállalt kérdőív (0-150 db) Előny a több  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/1.1/212
II.2.9) További információ:
Adható pontszám: 0-10 Értékelés: ár fordított arányosítás, minőségi szempont arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Marketing
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szervezeti Kultúra- EMKA Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87917134
Postai cím: Podmaniczky Utca 57 2/14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
E-mail: emkakft@emkakft.hu
Telefon: +36 202669828
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24399184242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6060000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MÁTRIX-WORKMANLIKE Szolgáltató, Kommunikációs, Tanácsadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53340807
Postai cím: Királyok Útja 98
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14603709241

Hivatalos név: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70092305
Postai cím: Párkány Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12141111241

Hivatalos név: Szervezeti Kultúra- EMKA Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87917134
Postai cím: Podmaniczky Utca 57 2/14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24399184242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges