Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.17.
Iktatószám:8043/2019
CPV Kód:72313000-2
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU33;HU33;HU33;HU33;HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seres György
Telefon: +36 62565565 2127
E-mail: seres.gyorgy@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014722019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000014722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés
Hivatkozási szám: EKR000014722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés az NKM Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 419500000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adatfelmérés Baja és Kecskemét régió városaiban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Baja, Cegléd, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Monor, Nagykőrös városok központi részein
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés Baja, Cegléd, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Monor, Nagykőrös városok központi részein, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiségek:Trafókörzetek: 200 db, Elosztó szekrények: 3080 db, Légvezeték szakaszok: 1850 db, Kábel szakaszok: 4180 db Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 10 – 20%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen 30) az alábbi bontásban:  30
2 2.1.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120 hónap) 10
3 2.2.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata (Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120 hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz. többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 80500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adatfelmérés Békéscsaba és Szeged régió városaiban
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Békéscsaba, Csongrád, Gyula, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza, Szentes városok központi részein.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Békéscsabai és Szegedi régió városaiban. Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés Békéscsaba, Csongrád, Gyula, Hódmezővásárhely, Makó, Orosháza, Szentes városok központi részein, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiség: Trafókörzetek: 220 db, Elosztó szekrények: 3230 db, Légvezeték szakaszok: 2000 db, Kábel szakaszok: 4340 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 10 – 20%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen 30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120 hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata (Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120 hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz. többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 85600000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adatfelmérés Kecskemét város központi részén
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét város központi részén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Kecskemét város központi részén, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 180 db, Elosztó szekrények: 2650 db, Légvezeték szakaszok: 650 db, Kábel szakaszok: 3880 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 30 – 50 %.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen 30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120 hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata (Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120 hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz. többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 75700000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adatfelmérés Szeged város központi részén
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Szeged város központi részén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatfelmérés Szeged város központi részén, ahol jellemzően kiterjedt kisfeszültségű kábelhálózatok vannak.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 220 db, Elosztó szekrények: 3800 db, Légvezeték szakaszok: 1140 db, Kábel szakaszok: 5530 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés): 20 – 30 %.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen 30) az alábbi bontásban: 30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont i)alpontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata (KIF-FAM többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 120 hónap) 10
3 2.2. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pont ii) alpontjában meghat. szakemberek többlettapasztalata (Kábelmérési vagy kábelazonosítási többlet tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, max 120 hónap) 10
4 2.3.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz. többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 110500000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adatfelmérés Ajánlatkérő ellátási területén
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72313000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Kisfeszültségű hálózati adatfelmérés az Adatfelmérés Ajánlatkérő ellátási területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az NKM Áramhálózati Kft. teljes ellátási területén.
Kalkulált mennyiségek: Trafókörzetek: 840 db, Elosztó szekrények: 1870 db, Légvezeték szakaszok: 670 db, Kábel szakaszok: 1730 db, Műszerrel azonosítható kábelek aránya (becslés) 0%.
Mennyiségi eltérések: A tényleges mennyiség a kalkulált értékhez képest akár 30%-kal is több lehet.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek - (súlyszám összesen 30) az alábbi bontásban:  30
2 2.1. Ajánlati felhívás III.1.3 M/1 a) pontjában meghatározott szakemberek többlettapasztalata (Szakképzettségnek megfelelő tapasztalat) összesen (hónap) (minimum 0, maximum 180 hónap) 20
3 2.2.Ajánlati felhívás III.1.3 M/1b) pontban meghat. szakemberek többlettapasztalata(Adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerz. többlettapasztalat összesen(hónap)(min 0 max 120) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 67200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a 424/2017.(XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 10. § (2)-(3), 12. § (2) bek. és 13. §-ra, valamint a Kb. 64. §-ra.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a Kr. 10. § g) pont gb) alpontja szerinti igazolási módot a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti tartalommal kérjük benyújtani (AT nyilatkozzon a 2017. évi LIII. tv 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról, vagy annak hiányáról).
A Kr. 1. § (7) bek. irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M/1. A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján részenként azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy milyen jogviszonyban áll a szakember az AT-vel (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
M/2 A Kr.21.§(3) bekezdésének i) pontja alapján AT nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilv lap, számla, bérleti szerződés, stb.), az eszköz fényképét, valamint az eszköz magyar nyelvű műszaki leírását.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik
 az [1.], [2.], [3.] és [4.] részben részenként legalább egy 7 fős munkacsoporttal, amelynek összetétele:
a. a helyszíni felméréshez és dokumentáláshoz minimum 4 fő, akik az MSZ-1585 szabvány szerint szakképzett személynek (erősáramú képesítéssel rendelkező villanyszerelőnek, technikusnak vagy mérnöknek) minősülnek, és közülük:
i. legalább 2 fő rendelkezik KIF-2 vagy KIF-3 FAM feljogosítással (a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szerint KIF FAM képzésen részt vett és eredményes vizsgát tett), továbbá minimum 1 hónap KIF-FAM munkavégzési tapasztalattal és
ii. legalább 2 fő rendelkezik KIF kábelek azonosítására feljogosító végzettséggel (pl. kisfeszültségű kábelszerelő, vagy kábelhibahely mérésvezető), továbbá minimum 1 hónap KIF kábelmérési vagy kábelazonosítási tapasztalattal és
iii. legalább 2 fő rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal,
b. az adatok feldolgozásához minimum 2 fő, legalább középfokú végzettséggel (érettségivel), továbbá minimum 1 hónap adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerzett tapasztalattal,
c. a munkák szervezéséhez és a munkacsoport irányításához legalább 1 vezető, aki legalább 2 éves tapasztalattal rendelkezik munkacsoportok vagy projektek vezetésében, és legalább középfokú végzettsége (érettségije) van.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható, azzal, hogy csoportonként összesen minimum 7 fő bemutatása szükséges.
 Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az [5.] részben legalább egy 6 fős munkacsoporttal, amelynek összetétele:
a. a helyszíni felméréshez és dokumentáláshoz minimum 3 fő, akik az MSZ-1585 szabvány szerint szakképzett személynek (erősáramú képesítéssel rendelkező villanyszerelőnek, technikusnak vagy mérnöknek) minősülnek, továbbá minimum 1 hónap (szakképzettségüknek megfelelő) tapasztalattal rendelkeznek és közülük legalább 2 fő rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal,
b. az adatok feldolgozásához minimum 2 fő, legalább középfokú végzettséggel (érettségivel), továbbá minimum 1 hónap adatrögzítésben vagy térinformatikai rendszer használatában szerzett tapasztalattal,
c. a munkák szervezéséhez és a munkacsoport irányításához legalább 1 vezető, aki legalább 2 éves tapasztalattal rendelkezik munkacsoportok vagy projektek vezetésében, és legalább középfokú végzettsége (érettségije) van.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható, azzal, hogy csoportonként összesen min. 6 fő bemutatása szükséges.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1 pontban meghatározott szakemberek vonatkozásában AT-nek részajánlatonként külön-külön szakembereket kell megjelölnie, tehát ugyanaz a szakember csak egy rész vonatkozásában kerülhet bemutatásra.
M/2) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
 [1.], [2.], [3.] és [4.] részben AT-nek részenként rendelkeznie kell legalább 1 db olyan jeladós kábelazonosító műszerrel, ami feszültség alatt is lehetővé teszi a kábelvégek azonosítását, illetve a nyomvonalak azonosítását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér. A részleteket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. AK hivatkozik: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, Ptk. 6-130 (1)-(2), Ptk. 6:155.§
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása EKRr 15.§(2),(4) és (5)bek alapján EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást EKR végzi el úgy, hogy. a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 órával később kezdi. Bontás időpontjában az ajánlatok EKR-ben AK számára hozzáférhetővé válnak. Kbt.68.§(4)bek szerinti adatokat EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektr.-azzal
a tart.mal, ahogy azok az aj.ban szerepelnek-ATknek elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő(AK) az ajánlattételhez Közbesz. dok.-t(KD) bocsát rend-re. 2.Ajánlatok felbontása:elektronikusan a köv. helyre történik :
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/..Az ajánlatoknak az at. határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérk. időpontjáról EKR visszaigazolást küld AT részére. Az ajánlatok bontása EKRr 15. § (2) és a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése alapján EKR-ben történik,
a bontást EKR végzi el, a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A bontás időp.-ban a
jelentkezések EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§(4) bek. szerinti adatokat EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok a jelentkezésben szerepelnek- AT-k részére
elérhetővé teszi. 3.Hiánypótlás (hp) Kbt.71.§a szerint. Ha a hp-sal AT korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be és rá tekintettel
lenne szükséges az újabb hp, úgy AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre vonatkozó hp-t Kbt.71.§(6)bek. 5.Ajánlatnak
tartalmaznia kell (felsorolás, részletesen a KD-ban): - Felolvasólap Kbt.66.§(5)bek. szerint EKR-ben biztosított űrlap megfelelő
kitöltésével és KapSzerv.ről (Kbt.65.§(7)bek)
(nemleges tartalommal is) - KapSzerv. szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okirata (Kbt.65.§(7) bek. –
vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyíl. becsatolása is
szükséges) - közös ajánlattevők megállapodása (AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§(7)bek.re) 6.AK felhívja ATk figyelmét, h az
alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontok vonatkozásában a Kr.30.§(4)bek.hez képest szigorúbban állapítja meg 7.A
benyújtott dok.kat a Kbt. 47.§(2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, illetve felhívja ajánlattevők figyelmét EKRr 11-
12. §-aira, valamint Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra. 8.AK az ajánlatok EKRen keresztül történő benyújtásához kötelezően
alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg. 9.AK felhívja a figyelmet arra, hogy EKR
használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről tört. regisztráció szüks. [EKRr 6.§(1)
bek]. 10.AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatok összeállítása során figyelemmel kell lenniük Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.
11.AT az alk. követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása Kbt. 69. § (11a) alapján is történhet. 12.
AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyíl-t benyújtó személy képv.jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét
Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése alapján vizsgálja. 13.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) vmint a von. vht. rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet EKRr alkalmazására. Ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e) pontját. 14.Az ajánlati kötöttség min. időtartama: 1 hónap azaz 30 nap. 15.FAKSZ: dr. Balázs Eszter
00654
16. Az értékelés során az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0,00 pont és felső határa 10,00 pont minden értékelési részszempont esetén. Értékelés módszere: Ár értékelési részszempont – fordított arányosítás (valamennyi rész vonatkozásában), szakemberek többlettapasztalata értékelési részszempont – egyenes arányosítás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák