Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8071/2019
CPV Kód:45232400-6
Ajánlatkérő:Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor Út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Zoltán
Telefon: +36 12997420
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csatornarekonstrukciós munkálatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000387992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Főváros területén lévő közcsatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzésére, a keretmegállapodásban meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan a verseny újranyitásával lefolytatott eljárást követően megkötött, egyedi szerződésekben meghatározottak szerint. A rekonstrukciós munkákat nyílt feltárással vagy feltárás nélküli építési technológiával, a lakossági szolgáltatás fenntartása mellett, üzem alatt lévő csatornahálózaton, illetőleg az ahhoz tartozó bekötővezetékeken, víznyelőkön, tetőlefolyókon, aknákon és egyéb műtárgyakon, szükséges mértékben az útburkolat megbontásával, majd helyreállításával együtt kell elvégezni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 006014 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 077 - 182465
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1. nem igazolja olyan, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett (legfeljebb 11 éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, legalább 24 hónapra kötött keret-megállapodásból, vagy más keret jellegű szerződésből származó, egyedi szerződések vagy megrendelések alapján végzett, közterületi szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó közcsatorna rekonstrukciós munkák megvalósítását
-amelyek legalább 500.000 lakos egyenértékű terhelés mellett üzemeltetett településen, a lakossági szolgáltatás fenntartása mellett valósultak meg, és
-amelyek tartalmaztak mindösszesen legalább 2.000 fm, legalább 50/75 cm belső méretű tojásszelvényű vagy nagyobb, vagy legalább 60 cm belső átmérőjű, vagy nagyobb csatornán végzett olyan munkát,amely nyílt feltárással járó vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) valósult meg, és
-amelyek tartalmaztak legalább 1 db, legalább 300 fm-t elérő vagy meghaladó egybefüggő szakaszon végzett, legalább 50/75cm méretű tojásszelvényű vagy legalább 60 cm átmérőjű csatornarekonstrukciós munkát , amely feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) valósult meg.
Ajánlatkérő
-közcsatorna rekonstrukciós munka alatt érti: üzem alatt lévő közterületi szennyvízcsatorna nyílt feltárással járó átépítése, vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) történő rekonstrukcióját, szükséges mértékben az útburkolat megbontásával, majd helyreállításával együtt
-a fm-ben meghatározott hossz alatt érti: a kivitelezési munka mértéke, amely magában foglalta a kapcsolódó bekötővezetékek és műtárgyak kivitelezését is, a gerincvezeték hosszában (fm) mérve
-a legalább 50/75cm méretű tojásszelvényű, illetve a legalább 60 cm átmérőjű csatorna alatt érti: a rekonstrukciós munka során beépített csatorna mérete, illetve belső átmérője
-előrehaladási sebesség alatt érti: az a sebesség, amely sebesség mellett a kivitelezési munka, amely magában foglalta a kapcsolódó bekötővezetékek és műtárgyak kivitelezését is, a gerincvezeték hosszában (fm) mérve 1 (egy) kivitelezésre jutó nap alatt (a teljesítés időtartama alatt kivitelezett gerincvezeték teljes hossza/a teljesítés időtartama egész munkanapokban, a munkaterület átvételétől számítva a teljesítés időpontjáig) előre haladt,
-szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással, vagy műszaki átadás átvétellel elfogadott teljesítés, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Ugyanazon igazolás több alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására is szolgálhat.
M2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három év bármelyikében az éves átlagos statisztikai szellemi állományi létszáma nem éri el legalább az 5 főt, fizikai állományi létszáma nem éri el legalább 15 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el legalább az 1 főt.
Az M3. alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatban további információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.
Helyesen:
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1. nem igazolja olyan, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben befejezett (legfeljebb 11 éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, legalább 24 hónapra kötött keret-megállapodásból, vagy más keret jellegű szerződésből származó, egyedi szerződések vagy megrendelések alapján végzett, közterületi szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódó közcsatorna rekonstrukciós munkák megvalósítását
-amelyek legalább 500.000 lakos egyenértékű terhelés mellett üzemeltetett településen, a lakossági szolgáltatás fenntartása mellett valósultak meg, és
-amelyek tartalmaztak mindösszesen legalább 2.000 fm, legalább 50/75 cm belső méretű tojásszelvényű vagy nagyobb, vagy legalább 60 cm belső átmérőjű, vagy nagyobb csatornán végzett közcsatorna rekonstrukciós munkát,amely nyílt feltárással járó vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) valósult meg, és
-amelyek tartalmaztak legalább 1 db, legalább 300 fm-t elérő vagy meghaladó egybefüggő szakaszon végzett, legalább 50/75cm méretű tojásszelvényű vagy legalább 60 cm átmérőjű közcsatorna rekonstrukciós munkát , amely nyílt feltárással járó vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) valósult meg.
Ajánlatkérő
-közcsatorna rekonstrukciós munka alatt érti: üzem alatt lévő közterületi szennyvízcsatorna nyílt feltárással járó átépítését, vagy feltárás nélküli építési technológia alkalmazásával (műanyag csővel történő bélelés vagy műanyag vagy beton vagy vasbeton csővel történő sajtolás) történő rekonstrukcióját, szükséges mértékben az útburkolat megbontásával, majd helyreállításával együtt
-a fm-ben meghatározott hossz alatt érti: a kivitelezési munka mértéke, amely magában foglalta a kapcsolódó bekötővezetékek és műtárgyak kivitelezését is, a gerincvezeték hosszában (fm) mérve
-a legalább 50/75cm méretű tojásszelvényű, illetve a legalább 60 cm átmérőjű csatorna alatt érti: a rekonstrukciós munka során beépített csatorna mérete, illetve belső átmérője
-előrehaladási sebesség alatt érti: az a sebesség, amely sebesség mellett a kivitelezési munka, amely magában foglalta a kapcsolódó bekötővezetékek és műtárgyak kivitelezését is, a gerincvezeték hosszában (fm) mérve 1 (egy) kivitelezésre jutó nap alatt (a teljesítés időtartama alatt kivitelezett gerincvezeték teljes hossza/a teljesítés időtartama egész munkanapokban, a munkaterület átvételétől számítva a teljesítés időpontjáig) előre haladt,
-szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással, vagy műszaki átadás átvétellel elfogadott teljesítés, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.
Ugyanazon igazolás több alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására is szolgálhat.
M2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három év bármelyikében az éves átlagos statisztikai szellemi állományi létszáma nem éri el legalább az 5 főt, fizikai állományi létszáma nem éri el legalább 15 főt, és a vezető tisztségviselőinek létszáma nem éri el legalább az 1 főt.
Az M3. alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatban további információért lásd a felhívás VI.4.3) pontját.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/06/11
Helyesen:
2019/06/20
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a dokumentációban a következő dokumentumot módosítja: Benyújtandó dokumentumok II.1. számú dokumentuma.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ