Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8079/2019
CPV Kód:50224000-1
Ajánlatkérő:"Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4034 Debrecen, Ruyter utca 1.;4034 Debrecen, Ruyter utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:térségi vasúti pályahálózat működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56546464
Postai cím: Ruyter Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné dr. Asztalos Ágnes
Telefon: +36 203896132
E-mail: dr.asztalos.agnes@gmail.com
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsuzsivasut.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000545662019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000545662019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: térségi vasúti pályahálózat működtetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gördülőállományfejlesztés felújítási munkái3
Hivatkozási szám: EKR000545662019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gördülőállományfejlesztés felújítási munkái
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdonyok felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4034 Debrecen, Ruyter utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdony felújítása
- 8244 206 pályaszámú (Mk48) mozdony
Jelenlegi állapot:
A járművek üzemképesek, 12 jegyű európai pályaszámmal és érvényes hatósági üzembe-helyezési engedélyekkel rendelkeznek.
A tervezett felújítás oka:
A mozdonyok járműjavítós fővizsgálatot 1986-88 közötti időszakban kaptak utoljára, azóta házilagosan lettek javítva, majd fődarab-cserés/nagyjavításos felújításuk kezdődött az elmúlt években. Ezek folytatásaként a következő dolgok merültek fel:
a több mint 50 év alatt felhordott rétegek miatt a járműszekrény házilagos körülmények között időt állóan nem festhető, pedig nagyon kopottak. A vezetőfülke belsők elkoptak és elöregedtek. A mozdonyok elektromos hálózata elöregedett, elavult. A fülkék hangosak, huzatosak, nyáron nagyon melegek.
A tervezett felújítás jellege, mértéke:
Alapvetően a járművek élettartamát növelő, külső-belső megjelenését és a mozdonyvezető munkakörülményeit jelentősen javító, a mozdonyok karbantartásigényét csökkentő és üzemkészségét javító munkákat tervezünk, a műemlék vasútüzemhez illő eredeti, fő járműjellemzők megtartásával.

Tervezett nagyobb változtatások:
Nem igénylik a típusengedély módosítását.

Elvárás a megrendelő részéről:
- a jármű kisvasúti telephelyről el- és visszaszállítása, daruzása az Ajánlattevő feladata
- a megrendelt munkák határidőre történő elvégzése az elfogadott műszaki tartalomnak megfelelően
- az újonnan kiépítendő vagy áthelyezendő alkatrészek, csövezések kapcsán a Megrendelővel előzetes egyeztetés szükséges
- a vontatójárműbe beépítendő anyagokat: pl. dekoritlemezek fajtáit, színeit, a festendő
felületek RAL színkódjait a felkínált lehetőségek közül a Megrendelő határozza meg, választja ki!
A beépített anyagokról és azok lángállóságáról, vasúti célra alkalmasságukról műbizonylatok– teljesítési igazolások szükségesek.
- a felújítás dokumentálása: előre meghatározott rendszeres, akár helyszíni egyeztetés a Megrendelővel
- a Megrendelővel későbbiekben egyeztetve bizonyos elvégzett munkafázisok után a munkavégzés helyszínén hivatalos részátvételt kell tartani, ahol megjelenik és nyilatkozatot tesz a Megrendelő jogosult képviselője
- Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció összeállítása hatósági engedélyezésre alkalmas kivitelben, a Megrendelő által meghatározott példányszámban, melyet Megrendelő továbbít a Hatóság felé üzembehelyezési engedély megkérése céljából.

Jármű szállításához, emeléséhez tartozó műszaki adatok:
Ütközők közötti hossz: kb. 8965 mm
Legnagyobb szélesség: kb. 2390 mm
Legnagyobb magasság forgóvázakkal: kb. 3415 mm
Készre szerelt jármű hozzávetőleges tömege üzemanyagokkal: kb. 17,6 tonna
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Minőségi értékelési szempont:
Ajánlattevő rendelkezik olyan műszaki vezető szakemberrel, aki a járművek futó- és hordművei, ütköző-vonókészülékei, teljes légfék- és fékrendszere felújítási munkáinak irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem). Súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik olyan műszaki vezető szakemberrel, aki a járművek futó- és hordművei, ütköző-vonókészülékei, teljes légfék- és fékrendszere felújítási (folytatás a II.2.4. pontban) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1 db 8244 (Mk48) sorozatú dízelmozdony felújítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint: 8244 209 pályaszámú (Mk48) mozdony
Jelenlegi állapot:
A járművek üzemképesek, 12 jegyű európai pályaszámmal és érvényes hatósági üzembe-helyezési engedélyekkel rendelkeznek.
A tervezett felújítás oka:
A mozdonyok járműjavítós fővizsgálatot 1986-88 közötti időszakban kaptak utoljára, azóta házilagosan lettek javítva, majd fődarab-cserés/nagyjavításos felújításuk kezdődött az elmúlt években. Ezek folytatásaként a következő dolgok merültek fel:
a több mint 50 év alatt felhordott rétegek miatt a járműszekrény házilagos körülmények között időt állóan nem festhető, pedig nagyon kopottak. A vezetőfülke belsők elkoptak és elöregedtek. A mozdonyok elektromos hálózata elöregedett, elavult. A fülkék hangosak, huzatosak, nyáron nagyon melegek.
A tervezett felújítás jellege, mértéke:
Alapvetően a járművek élettartamát növelő, külső-belső megjelenését és a mozdonyvezető munkakörülményeit jelentősen javító, a mozdonyok karbantartásigényét csökkentő és üzemkészségét javító munkákat tervezünk, a műemlék vasútüzemhez illő eredeti, fő járműjellemzők megtartásával.

Tervezett nagyobb változtatások:
Nem igénylik a típusengedély módosítását.

Elvárás a megrendelő részéről:
- a jármű kisvasúti telephelyről el- és visszaszállítása, daruzása az Ajánlattevő feladata
- a megrendelt munkák határidőre történő elvégzése az elfogadott műszaki tartalomnak megfelelően
- az újonnan kiépítendő vagy áthelyezendő alkatrészek, csövezések kapcsán a Megrendelővel előzetes egyeztetés szükséges
- a vontatójárműbe beépítendő anyagokat: pl. dekoritlemezek fajtáit, színeit, a festendő
felületek RAL színkódjait a felkínált lehetőségek közül a Megrendelő határozza meg, választja ki!
A beépített anyagokról és azok lángállóságáról, vasúti célra alkalmasságukról műbizonylatok– teljesítési igazolások szükségesek.
- a felújítás dokumentálása: előre meghatározott rendszeres, akár helyszíni egyeztetés a Megrendelővel
- a Megrendelővel későbbiekben egyeztetve bizonyos elvégzett munkafázisok után a munkavégzés helyszínén hivatalos részátvételt kell tartani, ahol megjelenik és nyilatkozatot tesz a Megrendelő jogosult képviselője
- Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció összeállítása hatósági engedélyezésre alkalmas kivitelben, a Megrendelő által meghatározott példányszámban, melyet Megrendelő továbbít a Hatóság felé üzembehelyezési engedély megkérése céljából.

Jármű szállításához, emeléséhez tartozó műszaki adatok:
Ütközők közötti hossz: kb. 8965 mm
Legnagyobb szélesség: kb. 2390 mm
Legnagyobb magasság forgóvázakkal: kb. 3415 mm
Készre szerelt jármű hozzávetőleges tömege üzemanyagokkal: kb. 17,6 tonna
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 8244 209 pályaszámú (Mk48) mozdony felújítását abban az esetben rendeli meg Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő árajánlatában foglalt ellenszolgáltatásért, amennyiben a gördülőállomány felújítására rendelkezésre álló fedezet összegéből azt finanszírozni tudja.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok műszaki munkarészében (ajánlatkérési dokumentáció) nevesített további opciós feladatokat, melyek műszaki szükségesség esetén, az Ajánlatkérő és a Nyertes Ajánlattevő által közösen felvett jegyzőkönyv alapján végzendőek el.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206.
- A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

II.2.1)
Elnevezés: 8242 001 p.számú BNE 50 t. dízelmozdony felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4034 Debrecen, Ruyter utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 8242 001 pályaszámú BNE 50 típusú dízelmozdony felújítása
Jelenlegi állapot:
A jármű üzemképes, de erősen túlüzemelt, 12 jegyű európai pályaszámmal igen, de hatósági üzembe-helyezési engedéllyel nem rendelkezik.
A járműsorozat típusengedéllyel rendelkezik.
A tervezett felújítás oka:
A mozdony erősen elhasználódott, 2005-ös Debrecenbe érkezése óta nagy felújítást pénzügyi okok miatt nem kapott. A SKODA dízelmotor erősen kopott, a mozdony elektromos hálózata minden szabványt nélkülöz, érintésvédelmileg sem megfelelő.
A tervezett felújítás jellege, mértéke:
Alapvetően a jármű élettartamát növelő, külső-belső megjelenését erőteljesen javító, üzembiztonságát jelentősen növelő, karbantartásigényét csökkentő munkákat tervezünk, a műemlék vasútüzemhez illő eredeti járműjellemzők és küllem részbeni megtartásával.
A mozdonyt állomási tolatási célokra és rövid vonatok, munkavonatok továbbítására kívánjuk majd használni.
Tervezett nagyobb változtatások:
- típusengedély-módosítást nem igényelnek.
Elvárás a megrendelő részéről:
- a jármű kisvasúti telephelyről el- és visszaszállítása, daruzása az Ajánlattevő feladata
- a megrendelt munkák határidőre történő elvégzése az elfogadott műszaki tartalomnak megfelelően
- az újonnan kiépítendő vagy áthelyezendő alkatrészek, csövezések kapcsán a Megrendelővel előzetes egyeztetés szükséges
- A beépítendő anyagokat, részegységeket, a festendő felületek RAL színkódjait a felkínált lehetőségek közül a Megrendelő határozza meg, választja ki!
A beépített anyagokról és azok lángállóságáról, vasúti célra alkalmasságukról műbizonylatok szükségesek.
- a felújítás dokumentálása: előre meghatározott rendszeres, akár helyszíni egyeztetés a Megrendelővel
- a Megrendelővel későbbiekben egyeztetve bizonyos elvégzett munkafázisok után a munkavégzés helyszínén hivatalos részátvételt kell tartani, ahol megjelenik és nyilatkozatot tesz a Megrendelő jogosult képviselője.
- Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció összeállítása hatósági engedélyezésre alkalmas kivitelben, a Megrendelő által meghatározott példányszámban, melyet Megrendelő továbbít a Hatóság felé üzembehelyezési engedély megkérése céljából.
Jármű szállításához, emeléséhez tartozó műszaki adatok:
Ütközők közötti hossz: kb. 4210 mm
Legnagyobb szélesség: kb. 1350 mm
Legnagyobb magasság: kb. 3000 mm /a jelenlegi fülke eltér a gyári kialakítástól/
Készre szerelt jármű hozzávetőleges tömege: kb. 7 tonna
A jármű legnagyobb szélessége az átépítést követően kis mértékben növekedhet.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
- II.2.7. A teljesítési határidő kezdő időpontja kizárólag tájékoztató jelleggel került megadásra, a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódására tekintettel változhat.
- Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206.
- A projektet 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.
Minőségi értékelési szempont:
Ajánlattevő rendelkezik olyan műszaki vezető szakemberrel, aki a járművek futó- és hordművei, ütköző-vonókészülékei, teljes légfék- és fékrendszere felújítási munkáinak irányításában szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen/nem). Súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő rendelkezik olyan műszaki vezető szakemberrel, aki a járművek futó- és hordművei, ütköző-vonókészülékei, teljes légfék- és fékrendszere felújítási (folytatás a II.2.4. pontban) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
- A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
- A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1-2. rész:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
— a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
— ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
— továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
— az ajánlattevőnek a VHR321 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek (1):
1-2. rész:
Ajánlatkérő a beruházást a 1467/2017. (VII. 25.) Kormány határozatban meghatározott állami támogatási forrásból finanszírozza, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. között létrejött támogatási szerződés alapján. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.

Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.
Ajánlatkérő az előleg fizetését a nettó ajánlati ár összegének 5 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó előleg összegének megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték adásához köti.
A teljesítés során 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A részszámla benyújtására a jármű(vek) és a műszaki dokumentáció Megrendelő részére hatósági engedélyezésre alkalmas állapotban, kivitelben, a műszaki dokumentáció esetében a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követően jogosult a Vállalkozó. A részszámla értéke a vállalkozói díj értékének 70%-a. A végszámla kiállítására az üzembehelyezési engedély kiadását követően kerülhet sor. Az előleg teljes összege a részszámlából kerül elszámolásra.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozó díj 1%-a naptári naponként.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés tárgyát képező szolgáltatást olyan okból teljesíti késedelmesen, melyért felelős (a hibás teljesítésből eredő késedelmet is beleértve) késedelmi kötbér fizetésére köteles melynek mértéke a nettó vállalkozói díj értékének 1 %-a/késedelmes naptári nap. Ajánlatkérő a 20 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint és a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg teljesítési biztosítékot bocsát Ajánlatkérő rendelkezésére, melynek érvényességét nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időpontját követő 30 napig köteles fenntartani: a teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármelyik formában teljesíthető. Nyertes ajánlattevő a fenti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően rendelkezésre kell állnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): ---
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek (2):
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint és a teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításával egyidejűleg jólteljesítési biztosítékot bocsát Ajánlatkérő rendelkezésére, melynek érvényességét nyertes ajánlattevő a jótállási időszak végéig köteles fenntartani: a jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a
A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti bármelyik formában teljesíthető. Nyertes ajánlattevő a fenti egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően rendelkezésre kell állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletként kiadásra kerülő szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tárgyi eljárásban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
Jótállás: Minimum 1 év garancia az ajánlattevő által megbontott és javított dolgokra, beépített új anyagokra és elvégzett munkákra, mivel ez nem teljes járműfelújítás. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlati dokumentáció (szerződés tervezet) 36. oldal 5.3. pontjában meghatározottak szerint.

Értékelési szempontok 1-2. rész:
Részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont.
Azoknak a módszereknek az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) szerint:
Az ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok megadása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A minőségi értékelési szempont esetében az ajánlatok értékelése a pontozás módszerével történik mind a 2 részben.
Amennyiben ajánlattevő rendelkezik az előírt szakemberrel, 10 pontot kap.
Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik az előírt szakemberrel, 0 pontot kap.
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát, mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1-2. rész:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
(M2) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és 3 év vasútijármű-karbantartás és –javítás területén szerzett gyakorlattal.
Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata, végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata benyújtásával köteles igazolni.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1 db keskeny- vagy normálnyomközű vontatójármű teljes felújítására vonatkozó referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
2. rész:
(M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – teljesített, legalább 1 db keskeny- vagy normálnyomközű vontatójármű teljes felújítására vonatkozó referenciával.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő 6 év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referenciamunka több részben történő alkalmasság igazolására is felhasználható.
1-2. rész:
(M2) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az alábbi végzettséggel vagy képzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező személlyel, akit a teljesítésbe be kíván vonni:
1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel és 3 év vasútijármű-karbantartás és –javítás területén szerzett gyakorlattal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A III.1.2. pontban rögzítettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Figyelembe véve a járműjavítások időtartamát, a korábban lefolytatott eredménytelen közbeszerzési eljárást, az uniós nyílt eljárás általános időigénye nem tartható, a projektben rögzített fizikai teljesítési véghatáridő kizárólag a rövidebb eljárási határidőkkel vállalható.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: ---
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
4.) Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.
5.) Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
6.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük benyújtani.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
9.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
10.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
11.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
12.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13.) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia kell arról, hogy a műhelye rendelkezik a tevékenységek ellátásához szükséges létesítményekkel, berendezésekkel, eszközökkel, személyi állománnyal és az adott tevékenység ellátásához szükséges karbantartási előírásokkal.
14.) Ajánlattevőnek vállalnia kell a szükséges mérési, minősítési, valamint a mérőlapok elkészítési és a dokumentációk aláírási jogosultságával rendelkező szakember bevonását a teljesítésbe és erről ajánlatában nyilatkoznia kell (1 és 2. rész).

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 15. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
16.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
17.) Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakembert is bemutathatja ajánlattevő a minőségi értékelési szempontok tekintetében.
18.) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott feladatmeghatározás alapján kell az ajánlati árát kialakítani, az ajánlati ár részletezését pedig a műszaki dokumentáció részeként átadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell megtennie. A kért ellenszolgáltatást ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott módon kell megadnia magyar forintban (HUF).
Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontra vonatkozó vállalását szintén a Felolvasólapon kell az ajánlattevőnek megadnia.
19.) A 2019. december 31-ei teljesítési határidő a következőképpen értendő a 2. részben:
• a jármű(vek) és a műszaki dokumentáció Megrendelő részére hatósági engedélyezésre alkalmas állapotban, kivitelben, a műszaki dokumentáció esetében a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadásának határideje 2019. október 31. Megrendelő előteljesítést elfogad!
• 2019. december 31. az üzembehelyezési engedély hatóság által adott kiadási feltételeinek megteremtési határideje
Az 1-es részajánlat vonatkozásában az MK48-as dízelmozdonyok esetében a szerződéskötést követően a mozdonyok elszállítása a ZSEV telephelyéről csak 2019.november 1-ét követően történhet meg, de a végteljesítési határidő ezen mozdonyok esetében is 2019. december 31-e lehet, mivel ezen mozdonyok jelenleg is rendelkeznek érvényes hatósági üzembehelyezési engedéllyel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák