Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:8087/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Múzeum
Teljesítés helye:1113 Budapest Daróci út 3.; hrsz.: 4596/08
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90003217
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
Telefon: +36 12677009
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hnm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Daróci út 3.sz. alatti ingatlan átalakítása
Hivatkozási szám: EKR001171062018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Nemzeti Múzeum, 1113 Budapest Daróci út 3. sz. alatti ingatlanjának esetében a régészeti munkavégzéshez szükséges első emeleti és pinceszinti terek átalakításnak-felújításának kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 150896014 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Daróci út 3.sz. alatti ingatlan átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak:45262500-6
45300000-0
45310000-3
45312100-8
45312200-9
45331000-6
45350000-5
45410000-4
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest Daróci út 3.; hrsz.: 4596/08
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Daróci út 3. sz. alatti ingatlan esetében a régészeti munkavégzéshez szükséges első emeleti és pinceszinti terek átalakításnak-felújításának kivitelezése az alábbiak szerint:
1, ELSŐ EMELETI ÉPÍTÉSZETI, ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI FELADATOK:
- 320 m2 gipszkarton válaszfal bontása
- 1 db ajtónyílás kibontása
- 1 db meglévő szellőző kémény tisztítása
- 120 m3 bontási törmelék elszállítása
- 28 db csőregiszter és 11 m2 acél nyílászáró bontása
- ideiglenes melléklétesítmények létesítése
- 653 m2 állványépítés
- 90 fm aljzatjavítás
- 688 m2 felület előkészítés, aljzatkiegyenlítés, PVC burkolat fektetése
- 2 m2 ajtónyílás befalazása
- 680 m2 gipszkarton válaszfal kialakítása
- 2 db gipszkarton dobozolás és megerősítése
- 215 fm gipszkarton megerősítés
- 9,4 m2 álmennyezeti készítése
- 212 m kávajavítás
- 674 m2 oldalfal vakolása
- 25 db javító kőműves munka
- 1350 m2 gipszkarton fal glettelése
- 60 fm gipszkarton fali élvédő beépítése
- 425 m2 mennyezeti vakolat leverése
- 103 m2 oldalfali vakolat leverése
- 652 m2 mennyezet és 103 m2 oldalfal passzíválása, impregnálás
- 2150 m2 oldalfal glettelése, előkészítése, festése
- 466 fm szegélyléc beépítése
- 55 m2 hideg burkolása
- 12 m2 használati víz elleni szigetelés
- 2 db tűzgátló ajtó, 21 db fémtokos, fakeretes, üvegajtó, 4 db üvegajtó, 2 db üvegfal és 1 db pénztári ablak beépítése
- 1 db meglévő szellőző kémények nyitó-, zárszerkezeteinek felújítása
- 56 db szalagfüggöny telepítése
- 47 db íróasztal-, 39 db görgős konténer-, 89 db szék-,39 db szemetes-, 16 db fogas-,100 db polcos szekrény-, 20 db Dexion Salgó polc-, 2 db zárható lemezszekrény-, 5 db tárgyalóasztal-, 2 db ebédlőasztal-, 1 db konyhabútor konyhai berendezésekkel- és 1 db mosdó bútor
- 25 db ajtó névtábla beszerzése
- 1 db funkción kívüli villámlevezető bontása
- 115 fm funkción kívüli fűtési cső bontása
- 100 fm funkcióban lévő fűtési cső újra szigetelése
- 1 db gravitációs szennyvíz vezeték építésének járulékos munkái
- 2 db mono split klíma beszerelése
- a meglévő teljes elektromos hálózat és világítás bontása, új alap alaphálózat kiépítése
- 2 db elszívó ventilátor beépítése
- 1 db légcsatorna csőventilátor és 1 db konyhai páraelszívó beépítése
- 14 m spirálkorcolt könnyű lemezcsővezeték beépítése
- 2 m hajlékony lemezcső és 18 db csőidom beépítése
- 3 db visszacsapó szelep, 3 db légrács, 1db elektromos vízmelegítő beépítése
- 23 m PVC lefolyó csővezeték beépítése
- 16 db csőáttörés kialakítása
- PVC cső nyomvonalának előkészítése és helyreállítása burkolt udvaron
- 1 mosogató beépítése
- 2 db kerámia mosdó és 2 db WC csésze beépítése
- 2 db rejtett víztartály és 16 db mosdó berendezés telepítése
- 28 db meglévő csőregiszter bontása
- 28 db csőregiszter bekötő csöveinek átalakítása
- 28 db 1/2" Herz radiátorszelep, visszatérő elzáró szelep és fűtőtest termosztát felszerelése
- 28 db 600-as radiátor telepítése
- 624 fm csővezeték mázolása
2, PINCESZINTI ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI FELADATOK:
- 29 m2 téglafalazat bontása
- 24 m3 bontási törmelék elszállítása
- ideiglenes melléklétesítmények létesítése
- 222 m2 állványépítés
- 751 m2 aljzatbetonozás és kéregerősítés
- 400 m dilatáció képzése aljzatbetonban
- 1200 m2 oldalfal és mennyezet vakolása, mélyalapozása, mennyezet festése
- 3 db tűzgátló ajtó beépítése
- 32 m2 meglévő ajtó felújítása
- 1500 m fűtési, gépészeti cső mázolása
- 33 db termosztatikus szelep és termófej felszerelése
- 33 db csőregiszter felújítása
- meglévő teljes elektromos hálózat és világítás bontása, új alap alaphálózat kiépítése
3, TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI FELADATOK:
- tűzjelző rendszer és mágneskártyás beléptető rendszer telepítése
A felújítási munkák 1750 m2 alapterületen valósulnak meg.
A kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység és az építmény nem áll műemléki vagy egyéb védettség alatt.
AK alkalmazza a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§(3) bek.-t.
A részletes műszaki leírást a közb.i dok.ok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata 15
2 2.1) Az AF III.1.3) M2) alpontja szerinti szakember alk.i köv.körében meghat.on felüli szakmai tapasztalata (hónap) 9
3 2.2) Építményvillamossági szakterületre képesítéssel rendelkező szakági felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV) bevonásának vállalása (igen/nem) 3
4 2.3) Építménygépészeti szakterületre képesítéssel rendelkező szakági felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG) bevonásának vállalása (igen/nem) 3
5 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások 15
6 3.1) Építés-technológiai terv  2
7 3.1)-1) Kültéri felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítésének vállalása (igen/nem) 1
8 3.1)-2)Szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakításának, ill. igénybevételének vállalása (igen/nem) 1
9 3.2) Gépszükségleti terv  2
10 3.2)- 1) Vállalja-e, hogy a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 70 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében (igen/nem) 1
11 3.2)- 2) Vállalja-e kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazását legalább 50 %-ban (igen/nem) 1
12 3.3) Munkamenetterv  3
13 3.3)- 1) Vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát kizárólag munkaidőn kívül csak H-P: 6:00-8:00, 16:20-20:00, SZ-V: 8.00-18.00 közötti időszakban végez (igen/nem) 1
14 3.3)- 2) Vállalja-e, hogy az ingatlan üzemi zárási idején kívül délután-éjszaka nem végez kivitelezési munkát 20:00-06:00 óra között (igen/nem) 1
15 3.3)-3)Vállalja-e, hogy minden zajjal járó munkavégzés kizárólag a megbízó Magyar Nemzeti Múzeummal 3 napra előre egyeztetett időpontban történik (igen/nem) 1
16 3.4)Ingatlan megközelíthetősége, ingatlanban működő intézmények zavartalan működése  1
17 3.4)-1) Vállalja-e, hogy az ingatlanban működő intézmények működését semmilyen módon sem korlátozza, nehezíti (igen/nem) 1
18 3.5) Ingatlan talajszennyezés csökkentése 2
19 3.5)-1)Vállalja-e a kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég igénybevételét igazoló megkötött szerz bemutatását (igen-nem 1
20 3.5)-2) Vállalja-e, hogy a járm, mgépek tankolása kiz szilárd, burkolt talajon az adott munkater felvonulási terén az esetleges azonnal kármentre alk környben történik v kiépített töltőállon (igen-nem 1
21 3.6) Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága 5
22 3.6)-1) Vállalja-e az építési hulladékok újrahasznosítását legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban (igen/nem) 1
23 3.6)-2) Vállalja-e, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 1
24 3.6)-3)Vállalja-e, hogy az éves köt gépkarb. túl minden projekt elem megkezdésekor a munkaterre szállítás előtt a gépek átnézése, karb. szükséges jav megtört – az esetl olajfoly megakad érd (igen-nem) 1
25 3.6)- 4) Biztosítja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem) 1
26 3.6)- 5) Vállalja-e az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását. (igen/nem) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (HUF + ÁFA) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Daróci út 3.sz. alatti ingatlan átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13629229241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150896014
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Diagrál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30707993
Postai cím: Röppentyű Utca 73/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12091377241

Hivatalos név: Hász Építőipari Kivitelező és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55552796
Postai cím: Vadkacsa Utca 7.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10730014213

Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13629229241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A II.2.5) pontban foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő közli továbbá, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatának értékelési szempont szerinti tartalmi elemei a következők:
1. Az ajánlati ár (nettó HUF): 150896014 Ft,- nettó,- HUF
2. Személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata az alábbi alszempontok szerint:
2.1) Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max.60 hónap): 0 hónap
2.2) Építményvillamossági szakterületre képesítéssel rendelkező szakági felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV) bevonásának vállalása (igen/nem): Nem
2.3) Építménygépészeti szakterületre képesítéssel rendelkező szakági felelős műszaki vezető szakember (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG) bevonásának vállalása (igen/nem):Nem
3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások:
3.1) Építés-technológiai terv
3.1)-1) Kültéri felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének porfogó hálóval történő körbekerítésének vállalása (igen/nem):Nem
3.1)-2)Szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakításának, ill. igénybevételének vállalása (igen/nem): Nem
3.2) Gépszükségleti terv
3.2)- 1) Vállalja-e, hogy a szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 70 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok csökkentése érdekében (igen/nem):Igen
3.2)- 2) Vállalja-e kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazását legalább 50 %-ban (igen/nem):Igen
3.3) Munkamenetterv
3.3)- 1) Vállalja-e, hogy zajjal járó kivitelezési munkát kizárólag munkaidőn kívül csak H-P: 6:00-8:00, 16:20-20:00, SZ-V: 8.00-18.00 közötti időszakban végez (igen/nem):Nem
3.3)- 2) Vállalja-e, hogy az ingatlan üzemi zárási idején kívül délután-éjszaka nem végez kivitelezési munkát 20:00-06:00 óra között (igen/nem):Igen
3.3)-3)Vállalja-e, hogy minden zajjal járó munkavégzés kizárólag a megbízó Magyar Nemzeti Múzeummal 3 napra előre egyeztetett időpontban történik (igen/nem):Nem
3.4) Ingatlan megközelíthetősége, ingatlanban működő intézmények zavartalan működése
3.4)-1) Vállalja-e, hogy az ingatlanban működő intézmények működését semmilyen módon sem korlátozza, nehezíti (igen/nem):Nem
3.5) Ingatlan talajszennyezés csökkentése
3.5)-1)Vállalja-e a kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatását (igen/nem):Nem
3.5)-2) Vállalja-e, hogy a járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson (igen/nem):Igen
3.6) Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága
3.6)-1) Vállalja-e az építési hulladékok újrahasznosítását legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban (igen/nem):Igen
3.6)-2) Vállalja-e, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem):Igen
3.6)-3)Vállalja-e, hogy az éves kötelező gépkarbantartáson túl minden projekt elem megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik – az esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében (igen/nem):Igen
3.6)- 4) Biztosítja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtését (igen/nem):Igen
3.6)- 5) Vállalja-e az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását. (igen/nem):Igen
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges