Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8091/2019
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:Budapest, Baja, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Szeged, Gyula
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: farkasné Rédl Rita
Telefon: +36 17951710
E-mail: rita.redl.farkasne@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számára a „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” elnevezésű projekthez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001072242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: Megrendelő) európai uniós forrású projektjéhez kapcsolódó kötelező tájékoztatási feladatok ellátása az alábbiak szerint.
Meglévő honlaphoz kapcsolódó tájékoztató aloldal tervezése, megjelenítése és frissítése
Frissítés: legalább havonta egy alkalommal(műszaki leírás II.1.).
Nyomtatott szórólapok grafikai tervezése (2 féle kreatív), gyártása és terjesztése.
A Megrendelő által adott tartalmi elemek alapján a szórólapok megszerkesztése, grafikai tervezése, gyártása és terjesztése a műszaki leírás II. 2. pontjában leírtaknak megfelelően. Példányszám: 2 x 9000 db.
Roll-up gyártás: 2 db, különböző roll-up grafikai tervezése és gyártása a műszaki leírás II. 3. pontjában meghatározottak szerint.
Rendezvényszervezési feladatok:
1 db projektindító sajtónyilvános rendezvény szervezése,
5 db sajtónyilvános esemény szervezése,
1 db projektátadó sajtónyilvános rendezvény szervezése.
A nyertes ajánlattevő feladata a rendezvények teljeskörű megszervezése a műszaki leírás II. 4. 5. és 6. pontjában részletezett elvárások alapján.
„B”, „C”, és „D” típusú tájékoztató táblák
Tájékoztató táblák tervezése, gyártása és kihelyezése a beruházás helyszínein a műszaki leírásban a II. 7. 8. és 9. pontban részletezett elvárások alapján.
Mennyiség:
1 db „B” típusú tábla
7 db „C” típusú tábla
1 db „D” típusú tábla
PR film készítése
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírás II. 10. pontjában leírtak szerint PR film készítése a beruházás 5 helyszínén forgatva. A film egy 3-4 perces és egy 15-16 perces vágatban szerkesztendő (összesen maximum 20 perc).
Média-megjelenés vásárlása
Nyertes Ajánlattevő feladata médiafelület vásárlása és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása 20 alkalommal a műszaki leírás II. 11. pontjában részletesen meghatározottak szerint az alábbi mennyiségben.
- 5 db PR cikk készítése és megjelentetése megyei lapokban, 1/4 oldal, szövegoldalon, laponként egyszeri megjelenés.
- 1 db banner tartalmi, formai szerkesztése, elhelyezése 5 hírportálon. 2 hetes standard banner, vagy a portálon ennek megfelelő változat.
- 1 db 30 mp-es rádióspot készítése és elhelyezése 5 rádió csatornán főműsoridőben, minden adón napi egyszeri sugárzással.
- TV adásidő vásárlás 5 városi televízióban, melynek keretében a PR-film rövidített változata kerül sugárzásra.
Kommunikációs célra alkalmas professzionális fotódokumentáció készítése
12 alkalommal, alkalmanként 30 db fotó elkészítése a műszaki leírás II. 12. pontjában írtak szerint.
Eredménykommunikációs anyag (műszaki leírás II. 13. és 14. pont)
- 500 db szerkesztett tartalmú DVD gyártása és terjesztése
- nyomtatott füzet grafikai tervezése, gyártása és terjesztése, példányszám: 1300 db.
Szóró- és reklámajándék tervezése, logózása és terjesztése (műszaki leírás II. 15. pont)
Mennyiség: 700 csomag, csomagonként 1 db napszemüveg és 1 db esernyő.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16297000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Az OVF számára kommunikációs feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
További tárgyak:79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Budapest, Baja, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Szolnok, Szeged, Gyula
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: Megrendelő) európai uniós forrású projektjéhez kapcsolódó kötelező tájékoztatási feladatok ellátása az alábbiak szerint.
Meglévő honlaphoz kapcsolódó tájékoztató aloldal tervezése, megjelenítése és frissítése
Frissítés: legalább havonta egy alkalommal(műszaki leírás II.1.).
Nyomtatott szórólapok grafikai tervezése (2 féle kreatív), gyártása és terjesztése.
A Megrendelő által adott tartalmi elemek alapján a szórólapok megszerkesztése, grafikai tervezése, gyártása és terjesztése a műszaki leírás II. 2. pontjában leírtaknak megfelelően. Példányszám: 2 x 9000 db.
Roll-up gyártás: 2 db, különböző roll-up grafikai tervezése és gyártása a műszaki leírás II. 3. pontjában meghatározottak szerint.
Rendezvényszervezési feladatok:
1 db projektindító sajtónyilvános rendezvény szervezése,
5 db sajtónyilvános esemény szervezése,
1 db projektátadó sajtónyilvános rendezvény szervezése.
A nyertes ajánlattevő feladata a rendezvények teljeskörű megszervezése a műszaki leírás II. 4. 5. és 6. pontjában részletezett elvárások alapján.
„B”, „C”, és „D” típusú tájékoztató táblák
Tájékoztató táblák tervezése, gyártása és kihelyezése a beruházás helyszínein a műszaki leírásban a II. 7. 8. és 9. pontban részletezett elvárások alapján.
Mennyiség:
1 db „B” típusú tábla
7 db „C” típusú tábla
1 db „D” típusú tábla
PR film készítése
Nyertes Ajánlattevő feladata a műszaki leírás II. 10. pontjában leírtak szerint PR film készítése a beruházás 5 helyszínén forgatva. A film egy 3-4 perces és egy 15-16 perces vágatban szerkesztendő (összesen maximum 20 perc).
Média-megjelenés vásárlása
Nyertes Ajánlattevő feladata médiafelület vásárlása és kapcsolódó gyártási feladatok ellátása 20 alkalommal a műszaki leírás II. 11. pontjában részletesen meghatározottak szerint az alábbi mennyiségben.
- 5 db PR cikk készítése és megjelentetése megyei lapokban, 1/4 oldal, szövegoldalon, laponként egyszeri megjelenés.
- 1 db banner tartalmi, formai szerkesztése, elhelyezése 5 hírportálon. 2 hetes standard banner, vagy a portálon ennek megfelelő változat.
- 1 db 30 mp-es rádióspot készítése és elhelyezése 5 rádió csatornán főműsoridőben, minden adón napi egyszeri sugárzással.
- TV adásidő vásárlás 5 városi televízióban, melynek keretében a PR-film rövidített változata kerül sugárzásra.
Kommunikációs célra alkalmas professzionális fotódokumentáció készítése
12 alkalommal, alkalmanként 30 db fotó elkészítése a műszaki leírás II. 12. pontjában írtak szerint.
Eredménykommunikációs anyag (műszaki leírás II. 13. és 14. pont)
- 500 db szerkesztett tartalmú DVD gyártása és terjesztése
- nyomtatott füzet grafikai tervezése, gyártása és terjesztése, példányszám: 1300 db.
Szóró- és reklámajándék tervezése, logózása és terjesztése (műszaki leírás II. 15. pont)
Mennyiség: 700 csomag, csomagonként 1 db napszemüveg és 1 db esernyő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás pont M.2)a) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember catering ellátást is tartalmazó rendezvény teljeskörű megszervezésében és lebonyolításában szerzett szakmai többlettapasztala 10
2 A felhívás pont M.2)b) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítésében szerzett szakmai többlettapasztalata  10
3 A felhívás pont M.2) c) alpont szerinti, teljesítésben részt vevő szakember média-megjelenés vásárlás feladatainak ellátása során szerzett szakmai többlettapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2017-00017
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az OVF számára kommunikációs feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: medius@mediusnet.hu
Telefon: +36 96316669
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96316669
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29968000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16297000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alkalmassági követelmény M.1. pontjának M.1) a.) alpontja, M.2. pontjának b.) és c.) alpontja tekintetében.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MAM Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19693523
Postai cím: Nádor Utca 8.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13760010209

Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14554274
Postai cím: Logodi Utca 53-55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14540633241

Hivatalos név: TenderPress Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53203063
Postai cím: Márvány Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125300243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges