Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/91
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.14.
Iktatószám:8105/2019
CPV Kód:09344000-2
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.;1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Komáromi Gábor
Telefon: +36 12248670
E-mail: komaromi.gabor@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137032019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137032019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle izotópok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000137032019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Onkológiai Intézet részére különféle izotópok beszerzése adás-vételi szerződés keretében 24 hónapos határozott időtartamra. Ajánlatot 7 részajánlati körben lehet tenni, a jelen Felhívás II.2. pontjában részletezésnek megfelelően. A Műszaki Specifikációban jelölt termékek esetében – azok használatát követően – a veszélyes hulladék elszállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikus és terápiás radiopharmaconok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ThyroTop131I nátrium-jodid terápiás kapszula, a kiszállítást követő minden hét szerdájára vonatkozó 2405 MBq névleges aktivitással 832 db
131I NaI terápiás oldat ampulla 800 MBq aktivitással 48 db
131I-MIBG injekció diagnosztikai célra ampullában, 40 MBq aktivitással 48 db
131I-MIBG injekció terápiás célra ampullában, 3700 MBq névleges aktivitással 20 db
Steril Mo-99/Tc-99m generátor, a kiszállítást követő minden hét csütörtökjére vonatkozó 15 GBq névleges aktivitással 104 db
Vákuumos 30ml-es ampulla, 10 db ampulla/doboz kiszerelésben a Steril Mo-99/Tc-99m generátorhoz 240 db
Nátrium klorid oldat 10 ml-es ampullában a Steril Mo-99/Tc-99m generátorhoz 160 db
Metilén-difoszfonát (MDP) ampullában 1440 db
EC-készlet (4 db ampulla/készlet) 4 db
Sm-153 szamárium-klorid prekurzor Multibone kit jelzéséhez ampullában, 2500 MBq aktivitással 24 db
Sm-Multibone in vivo készlet (6 db ampulla/készlet) 4 készlet
Co-57 ellenőrző forrás 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 1-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Tüdő és nyirokcsomó vizsg. alkalmazható radioph.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33141540-7
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Humán Szérum Albumin kolloid (200-600nm) ampullában 720 db
Humán Szérum Albumin Macroaggregátum ampullában 96 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tektrotyd, 1 kit (2 db ampulla) kiszerelésben 48 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
105.002 gyári katalógusszámú speciálisan összeszerelt iridium sugárforrás Nucletron gyártmányú MicroSelectron típusú afterloading berendezéshez gyógyászati felhasználásra. A sugárforrás aktivitása leszállításkor 370 GBq plusz-mínusz 5%-on belül legyen. 8 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel a 4-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 100 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Radioimmuno assay (RIA) és Immunorad. assay kitek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I-125 izotóp. Calcitonin IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 720 kBq; min.mérhető konc.: 0.9 pg/mL 20 kit
I-125 izotóp. Thyreoglobuline IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <867 kBq; érzékenység: 0.05 ng/mL; funkc.érzékenység: 0.3 ng/mL 114 kit
I-125 izotóp. Anti-thyreoglobulin RIA kit 100 cső (polyclonal human anti-hTg autoantibody ). Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <142 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc.érzékenység: <20 U/mL 114 kit
I-125 izotóp. Estrone-sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: <185 kBq; érzékenység: 0.01 ng/mL 32 kit
I-125 izotóp. SHBG IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0.11 nmol/L; funkc.érzékenység:0.22 nmol/L 24 kit
I-125 izotóp. Ultra-sensitive Estradiol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 2.2 pg/mL 60 kit
I-125 izotóp. DHEA RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.06 ng/mL 40 kit
I-125 izotóp. DHEA sulfate RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; funkcionális és analítikai érzékenység: 2.64 μg/100 mL 30 kit
I-125 izotóp. Progesterone RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 0.03 ng/mL 24 kit
I-125 izotóp. Testosterone direct RIA 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.02 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.08 ng/mL 64 kit
I-125 izotóp. IGF-I RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 300 kBq; min.mérhető konc.: 2.0 ng/mL 8 kit
I-125 izotóp. Estrone RIA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <185 kBq; min.mérhető konc.: 3.2 pg/mL 32 kit
I-125 izotóp. Androstenedione RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; analítikai érzékenység: 0.05 ng/mL funkcionális érzékenység: 0.09 ng/mL 30 kit
I-125 izotóp. IL-6 IRMA kit 96 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 2x220 kBq; érzékenység: 6 pg/mL 14 kit
I-125 izotóp. Anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) RIA kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <55 kBq; érzékenység: 5.5 U/mL; funkc.érzékenység: <30 U/mL 32 kit
I-125 izotóp. Cortisol RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: 185 kBq; érzékenység: 5 nmol/L 16 kit
I-125 izotóp. Chromogranin A RIA kit 100 cső. Szeparálási technika: nem automatizálható. aktivitás: 56 kBq; min.mérhető konc.: 0.04 nmol/L 32 kit
I-125 izotóp. TSH receptor autoantibodies (TRAK) kit 50 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <140 kBq; érzékenység: 0.3 IU/L; funkc.érzékenység: 1,0 IU/L 16 kit
I-125 izotóp. C-PEPTID IRMA kit 100 cső. Szeparálási technika: bevont-csöves, automatizálható. aktivitás: <740 kBq; érzékenység: 0.0056 ng/mL; funkc.érz.: 0.105 ng/mL 24 kit
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 5-ös rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Izotóppal jelzett vegyszerek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3H izotóp. Estrone, (2,4,6,7-3H). Fajl. aktivitás: 2.22 TBq/mmol. Szállítandó mennyiség: 1 x 37 MBq 2 db
14C izotóp. (6-14C)5-fluorouracil. SpA: 50mCi/mmol. Szállítandó mennyiség: 4 x 1.85 MBq 8 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: SEED-ek
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09344000-2
További tárgyak:24315100-6
33693000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Prosztatadaganat kötött sugárforrás („stranded”) technikával végzett permanens brachyterápiás kezeléséhez szükséges alacsony aktivitású I-125 sugárforrás. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a sugárforrás készleten felül, a kezelések végrehajtásához és a sugárforrások biztonságos kezeléséhez szükséges minden kiegészítő eszközt, beleértve a kötött sugárforrások levágásához szükséges eszközt és a sugárforrások bejuttatásához szükséges tűket (betegenként 22 tűvel számolva összesen 880 tű). A választható sugárforrások aktivitásainak a kezelés napján következő három tartományon belül kell rendelkezésre állniuk: 0,4 +/- 0,1 mCi, 0,6 +/- 0,1 mCi , valamint 0,8 +/- 0,1 mCi. A megajánlott termékek alkalmazási rendszerének alkalmasnak kell lenni az ajánlatkérőnél működő prosztata „seed” brachyterápiás rendszer hardver elemeivel - B&K PRO FOCUS ultrahangkészülék, padlóhoz rögzített állvány, 18 GAUGE lyukátmérőjű templét, UH-fej forgató eszköz - történő használatra. Az ajánlott termékek alkalmazási rendszerének kompatibilisnek kell lenni továbbá az ajánlatkérőnél jelenleg működő Oncentra Prostate v4.2 tervezőrendszerrel. " 9600 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban való részvétel az 7-es rész esetében ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege 300 000 HUF. A biztosíték érvényességének ideje legalább az ajánlattételi határidőt követő naptól számított 60. nap 24:00 óra. Részletek a Közbeszerzési Dokumentáció 16. pontjában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján kerül sor. Az igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlattevőnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67.§ (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a
gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani
. — Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell
benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani. Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlata tárgyát képező termékek (megajánlott áruk) megfelelőségének igazolására be kell nyújtania:
M.1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) részletes magyar nyelvű leírását (termékleírást/prospektust). A magyar nyelvű leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen; továbbá
M.2./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a részen belüli valamennyi termék) vonatkozásában:
a) a 1, 2, 3-as részek esetében (a 2005. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó gyógyszernek minősülő termékek) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott - érvényes forgalomba hozatali engedélyt, vagy ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt,
b) a 4,5,6,7-es részek esetében (az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá tartozó termékek) a rendelet szerinti CE tanúsítványt (vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt), ezek hiányában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá ha az adott termék esetében releváns, az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, Országos Atomenergiai Hatóság (OAH) által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély másolatait. Nem kell CE tanúsítványt benyújtani, amennyiben valamely termék esetében az EKG irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, vagy a forgalmazásához nem szükséges az OAH forgalomba hozatali engedély. Ezen esetekben ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos, illetve forgalmazásához nem szükséges az OAH forgalomba hozatali engedély.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Alkalmasságot igazoló szervezet igénybevétele esetén egyebekben a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
Előzetes igazolási mód: Ajánlattevő a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bek. szerint az EEKD dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. szerint elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával hívja fel ajánlattevőt az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő az adott részajánlati körben, amennyiben a
M.1./ az ajánlatával érintett rész esetében az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) a benyújtott termékleírás-leírása alapján megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, avagy azzal egyenértékű; továbbá
M.2. / Ajánlattevő benyújtja:
a) a 1, 2, 3-as részek esetében a megajánlott áruk mindegyikére (azaz a részen belüli valamennyi megajánlott termékre) vonatkozóan az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott - érvényes forgalomba hozatali engedélyt, vagy ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt;
b) a 4, 5, 6, 7-es részek esetében a megajánlott áruk mindegyikére (azaz a részen belüli valamennyi megajánlott termékre) vonatkozóóan a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti érvényes CE tanúsítványt (vagy a 93/42 /EKG tanácsi irányelvben előírt ezzel egyenértékű érvényes engedélyt/tanúsítványt), illetve ezek hiányában gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, továbbá az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termék esetében az Országos Atomenergiai Hatóság (OAH) által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedély másolatait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/08/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele az 1, 4,5,7 részek esetében ajánlati biztosíték adása, a Kbt. 54.§-ában foglaltak szerint, amit az AT az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani. A biztosíték összegét a II.2.14 pont tartalmazza. A biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatké-rő Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01490538-00000000fizetési számlájá-ra történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfi-zető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezes-ségvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A részleteket a Közb. Dok. tartalmazza. 2. A Közb. dok. a Kbt. 57. § (2) bek. szerint legalább egy At-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak - az EKR rendszeren keresztül - el kell érnie. A dok. másra át nem ruházható. AK a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dok. tartalma a mérvadó. 3. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás nyelve magyar. 4. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt. A kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni. AK a kiegészítő tájékoztatását az EKR-rendszer küldi meg valamennyi olyan AT-nek, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérőnek kieg. tájt nem áll módjában nyújtani. 5. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő AT-k esetén AK nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását (projekttársaság). 6. A III.1.3. pontokban meghatározott alk. min. feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 7. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. AK a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást. 9. FAKSZ neve: Hámos István, lajstromszáma: 00052 10. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatokat, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit részletesen az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. 11. Az ajánlatok értékelési szempontja: Legalacsonyabb ár. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlatkérő igényeinek kizárólag a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezáltal a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem befolyásolják. A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére is tekintettel ajánlatkérő ezért jelen eljárásban az értékelés szempontjának a legalacsonyabb ajánlati árat határozza meg. 12. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák