Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8111/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság;Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01241
Postai cím: Bocskai út 39-41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Tamás
Telefon: +36 13724594
E-mail: molnar.tamas@ujbuda.hu
Fax: +36 13724628
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujbuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
További tárgyak:77313000-7
77211500-7
50870000-4
90610000-6
71354300-7
45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére.
Parkfenntartási munkálatok (zöldterületek fenntartása, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák, járdák takarítása, növényültetési munkák, növényvédelmi munkák, játszószerek karbantartása, parkfelszerelés javítása, balesetveszélyes helyek megszüntetése, automata, szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése, parkfa, fasori fák fenntartása, muskátli kihelyezése kandeláberekre, zödhulladék aprítékolás, zöldterületek és sor és parkfák PostgreSQL által ismert adatbázis struktúrával történő szakmai felmérése)
Felújítási, fejlesztési munkálatok (térburkolatok, járdák javítása, karbantartása, közműszerelvények, aszfaltozási munkák, csapadékvíz elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, zöldfelület felújítási, fejlesztési munkák
A beszerzés tárgya az AD. részeként kiadásra kerülő mintaköltségvetésben kerül részletesen meghatározásra
Az előirányzott teljes mennyiség: nettó 3.800.000.000,- HUF keretösszeg.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljes mennyiség tervezett mennyiség, a Kbt. alapján Ajánlatkérő nem köteles azt kimeríteni a konzultációk során, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg az előirányzott teljes mennyiséget, azaz a keretösszeget, figyelemmel a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakra.
A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok (várható főbb munkák):
Parkfenntartási munkálatok elvégzése önkormányzati kezelésben lévő 1.100.000 m2 zöldterületen.
Parkfenntartási munkálatok körében elvégzendő főbb feladatok a következőek, az alábbi hozzávetőleges mennyiségek szerint:
- zöldterületek fenntartása,
- évente hozzávetőlegesen 43.000.- db egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkái,
- 349 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba történő muskátli kihelyezés és azok gondozási munkái,
- a területen levő 26.000 db sorfa és/vagy 12.000 db parkfa fenntartási munkái,
- a területen levő 485 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata.
- évente hozzávetőlegesen 1.000.000 m2 járdafelület gépi úttisztítása;
- 653 m2 biotó fenntartási munkáinak elvégzése ;
- évente 150 db minimum 12/14 cm törzskörméretű sorfa és parkfa ültetése;
- útfelújítási munkák elvégzése évente hozzávetőlegesen 3000 m2 térkő burkolatú parkoló építése, 3000 m2 járdaépítése, 3000 m2 út építése, továbbá utcabútor kihelyezését, forgalomirányító lámpa áthelyezést, parkoló automata áthelyezést, közvilágítási oszlop cserét, támfal építést, csapadékcsatorna építést, lépcsőépítést is tartalmaz;
- zöldterület felmérésére és sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése;
A közbeszerzés mennyisége az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő mintaköltségvetési kiírás szerint kerül részletesen meghatározásra.
A részajánlattétel biztosítása kizárásának indoka: A részekre bontás a folyamatos feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból ajánlatkérőre nézve aránytalan terhet róna, továbbá gazdaságilag nem lenne ésszerű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 236 - 490685

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Anna utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 585 025 349.00 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019. április 16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
További tárgyak:77313000-7
77211500-7
50870000-4
90610000-6
71354300-7
45233141-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére.
Parkfenntartási munkálatok (zöldterületek fenntartása, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák, járdák takarítása, növényültetési munkák, növényvédelmi munkák, játszószerek karbantartása, parkfelszerelés javítása, balesetveszélyes helyek megszüntetése, automata, szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése, parkfa, fasori fák fenntartása, muskátli kihelyezése kandeláberekre, zödhulladék aprítékolás, zöldterületek és sor és parkfák PostgreSQL által ismert adatbázis struktúrával történő szakmai felmérése). Felújítási, fejlesztési munkálatok (térburkolatok, járdák javítása, karbantartása, közműszerelvények, aszfaltozási munkák, csapadékvíz elvezetési munkák, forgalomtechnikai munkák, zöldfelület felújítási, fejlesztési munkák. A beszerzés tárgya az AD. részeként kiadásra kerülő mintaköltségvetésben kerül részletesen meghatározásra. Az előirányzott teljes mennyiség: nettó 3 800 000 000 HUF keretösszeg.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a teljes mennyiség tervezett mennyiség, a Kbt. alapján Ajánlatkérő nem köteles azt kimeríteni a konzultációk során, ugyanakkor a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg az előirányzott teljes mennyiséget, azaz a keretösszeget, figyelemmel a Kbt. 104. § (7) bekezdésében foglaltakra.
A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi adatok (várható főbb munkák):
Parkfenntartási munkálatok elvégzése önkormányzati kezelésben lévő 1 100 000 m2 zöldterületen.
Parkfenntartási munkálatok körében elvégzendő főbb feladatok a következőek, az alábbi hozzávetőleges mennyiségek szerint:
- zöldterületek fenntartása,
- évente hozzávetőlegesen 43 000 db egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkái,
- 349 db kandeláber oszlopra szerelt virágtartóba történő muskátli kihelyezés és azok gondozási munkái,
- a területen levő 26 000 db sorfa és/vagy 12 000 db parkfa fenntartási munkái,
- a területen levő 485 db játszóeszköz karbantartása, felülvizsgálata,
- évente hozzávetőlegesen 1 000 000 m2 járdafelület gépi úttisztítása,
- 653 m2 biotó fenntartási munkáinak elvégzése,
- évente 150 db minimum 12/14 cm törzskörméretű sorfa és parkfa ültetése,
- útfelújítási munkák elvégzése évente hozzávetőlegesen 3000 m2 térkő burkolatú parkoló építése, 3000 m2 járda építése, 3000 m2 út építése, továbbá utcabútor kihelyezését, forgalomirányító lámpa áthelyezést, parkoló automata áthelyezést, közvilágítási oszlop cserét, támfalépítést, csapadékcsatorna-építést, lépcsőépítést is tartalmaz,
- zöldterület felmérésére és sor és/vagy parkfa integrált térképkezelő szoftverrel történő szakmai felmérése.
A közbeszerzés mennyisége az ajánlati dokumentáció részeként kiadásra kerülő mintaköltségvetési kiírás szerint kerül részletesen meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 908 986 043
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Anna utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasas u. 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1./ A Szerződés III.5. pontja alapján a Szerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki tartalom egységárai 2019. január 1. napjától a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos fogyasztói¬árindex mértékének megfelelően - 2,8%-kal - növekszenek. Ennek alapján 2019. január 1. napjától a műszaki tartalom hatályos egységárait a Szerződés 1. számú módosításának 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. számú szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ A Szerződés III.5. pontja alapján a Szerződés 1. számú mellékletében foglalt műszaki tartalom egységárai .2019. január 1. napjától a KSH által a megelőző évre közzétett éves átlagos fogyasztói¬árindex mértékének megfelelően - 2,8%-kal - növekszenek. Ennek alapján 2019. január 1. napjától a műszaki tartalom hatályos egységárait a Szerződés 1. számú módosításának 1. sz. melléklete tartalmazza. Az 1. számú szerződésmódosítás alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 585 025 349.00 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 908 986 043 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben